Hogyan éljünk egy széteső világban? – Derek Prince

Derek Prince2PDF
Derek Prince egyik 1993-as tanítását hallgattam újra a napokban. Aktuálisabb, mint valaha, ezért úgy gondoltam, leírom a videó tartalmának összefoglalóját és közreadom, hátha kedvet kap valaki az alaposabb tanulmányozáshoz. Ez a világ a romlás útján halad és meg nem javítható, csak újjáteremtés által, mindent meg fog rázni az Úr és csak az Ő mozdíthatatlan Királysága fog megmaradni. „Önszeretet. Hiszem, hogy ebből származik a család felbomlása, a család felbomlásából jön a társadalom felbomlása és a társadalom felbomlásából következik az anarchia és ha igazam van, az anarchiából következik a zsarnokság, az önkényuralom, a diktatúra. Sok demokrácia, amely ingadozik és nem tud megmaradni, végül utat enged a diktatúrának.”Titusz 2:11-12 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
Ez óriási gondolat, hogy Jézus megtisztítja magának a saját különleges népét. A témám ma este ez: hogyan éljünk egy széteső világban? 78 éves vagyok, amit mondtam Nagy Britanniában éltem, de laktam még Kenyában, Izraelben és az Egyesült Államokban, a világ sok részén. Személyes látásom a Szentírásból és az életből az, hogy a világ szétesik. Minden nap látjuk a bizonyítékot az újságokban, hogy a helyzet irányíthatatlan. A politikusok nem tudják irányítani, a tudósok nem tudják irányítani, az oktatási szakemberek sem tudják irányítani az egész üzenetet azzal tölthetném, hogy megmutassam, hogy a világ szétesik. De nem akarom ezt tenni, mert el akarom mondani a válaszomat, hogy hogyan éljünk egy széteső világban. Csak röviden említem és gyorsan átszaladunk néhány igeszakaszon, ami szerintem mind a mostani korról szólnak, amelyben élünk. El akarom mondani a tanácsomat. Jó életem van, de nem volt könnyű, elmondhatom a zsoltárossal: azén részem kies helyre esett. Nagyon a szívemen van mindenki, aki épp 18 éves múlt, előtte az élet, döntéseket kell hozni és nem tudja pontosan merre menjen. Szeretnék nektek néhány tanácsot adni. Hadd fussak át gyorsan néhány Igén, amelyek a mostani korral foglalkoznak, ahogy én látom.
Lukács 17:26 És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit.  Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de amely napon Lót kiment z, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.
Ezek azok a napok, melyekben élünk. Mutatni akarok nektek, anélkül, hogy odalapoznánk 6 jellegzetességet, amely Noé és Lót napjaiban volt. Csak felsorolom őket. Mutathatnék igehelyeket, de most nem teszem. 1/ Az emberi fajba beszivárgott a sátán királysága, gonosz angyalok által. Személyesen hiszem, hogy ma is ugyan ez történik az emberiséggel. 2/ Az emberek szívének minden gondolata gonosz volt. 3/ A föld betelt erőszakkal. Azt hiszem, ez pontosan leírja a földet, amelyben most élünk. 4/ Elburjánoztak a szexuális perverziók. 5/ Azután hozzáteszünk egy különlegességet Lót napjaiból, ami a nyílt agresszív homoszexualitás volt. Amikor felnőttem, a homoszexuális szót alig említették, nem emlékszem ilyenre. Tudtuk, hogy van néhány ilyen ember. Rejtőzködtek, de nem mentek ki a nyilvánosságra. Ma a homoszexuális emberek a legagresszívabbak között vannak a világon. Igaz ez? Megdöbbentő, így volt ez Lót napjaiban is, amikor Lóthoz két látogató jött, a városból minden férfi odament, hogy hozzák ki nekik őket, mert szexelni akarnak velük. Alapvetően itt vagyunk ma és nem hiszem, hogy soká lesz, amikor az otthonainkat megtámadják emberek, akik azt mondják, hozzátok ki a fiaitokat, szexelni akarunk velük. Egyes helyeken már eljutottak ide. San Francisco-ban például. 6/ Annak az időnek egy nagy jellegzetessége a materializmus volt. Ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek, építettek, ültettek, vettek és eladtak. Semmi rossz nincs ezekben a tevékenységekben, de ők annyira belemerültek, hogy nem tudták mi jön a Földre. Hiszem, hogy ugyan ez igaz a hívő keresztények többségére ebben az országban. Annyira leköti őket az anyagiasság, hogy nem érdekli őket Isten ítéletei, amelyek erre a nemzetre és más nemzetekre következnek.
Máté 24:7 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé.
Jézus a szülési fájdalmakról beszél, melyek megelőznek egy új kort, és nem egy New Age-et, hanem, amikor Isten királysága megalakul a földön. A szülési fájdalmakról, azt mondja többek között, hogy háború lesz, nemzet nemzet ellen támad. Érdekes, hogy a nemzet szóra az “ethnosz”-t használja a görög, ami etnikumot jelent. Azt hiszem, hogy az új kor egyik nagy fájdalma az etnikai konfliktus, ami hihetetlenül gyorsan terjed Oroszországban, Kelet-Európában, Afrikában és sok más helyen. Csoportok, amik viszonylagos békében tudtak együtt élni, most egymás torkának esnek az egész földön, és hiszem, hogy ez hatással lesz az Egyesült Államokra. Ahol nagyon sok etnikai csoport van. Arra számítok, hogy polgárháborút fognak vívni egymás ellen. Nagy Britanniában sem zárom ki ennek a lehetőségét. Azt hiszem, ez a legfőbb jellegzetessége a kornak, amelyben élünk.
2. Timóteus 3:1-5 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
Tudd meg, azaz légy biztos ebben a dologban. Az a szó, hogy „nehéz”, csak kétszer fordul elő az Igében, a másik helyen, amikor a két démonizált kijön a sírboltokból és nagyon „kegyetlenek” (Mt 8. 28. gör.: khaleposz, nehéz, nehezen elviselhető, fárasztó, veszélyes, ártalmas). Úgyhogy az utolsó napokban kegyetlen idők lesznek. És Pál megmondja az okát. Nem a tudományos fejlődés, vagy a maghasadás, hanem az emberi jellem, természet romlottsága az oka. Lesznek az emberek, és utána felsorol 18 etikai hibát, amik jellemezni fogják az emberiséget a kor végén. És ha ránézel a világra ma, mindegyik szembe tűnik. Egy dolgot megláttam az Ige tanulmányozáskor egy éve, hogy a romlottság visszafordíthatatlan. Vegyünk egy példát, van egy gyönyörű barackod, teljesen érett, meg lehet enni, de ha csak otthagyod, elkezd zsugorodni és rothadni. Mert benne van a romlás ereje és semmi nem tudja visszafordítani ezt az erőt. Beteheted a barackot egy hűtőszekrénybe és a hűtő lelassíthatja a folyamatot, de nem fordítja meg. Bocsássatok meg, hogy azt mondom, de némely gyülekezet olyan, mint egy hűtőszekrény, lelassítják a folyamatot, de nem fordítják meg. Isten nem ezzel kezdi, Ő azt mondja újjá kell születned, teljesen új kezdetre van szükséged, új természetre, ami szabad a bűn romlottságától. A 18 jellegzetességből az első az, hogy az emberek önmagukat szeretők lesznek, aztán a pénz szeretői és a lista végén a gyönyör szeretői. Tudnál mondni három szót, ami jobban leírja a kultúrát, amiben élünk? A kulcs mégis az önmagunk szeretete. Hiszem, hogy ez a gyökér, amiből a többi kinő. Amikor elkezdjük önmagunkat mindenkinél és mindennél jobban szeretni, akkor összeomlik a társadalom. Az önszeretet bontja fel a családokat, a házasságokat. A férfi azt mondja a feleségének, ha nem tetszik neked, ahogy élek, találok más feleséget, a feleség ugyan ezt mondja a férjének. A szülők azt mondják: a saját életünket akarjuk élni, nem akarjuk, hogy lekössön minket a gyerekek felelőssége. És még tovább megy, messzebbre. Az Egyesült Államokban a politikai helyzetben alapvetően a politikát különböző nyomást gyakorló csoportok uralják és mindegyik a saját célját igyekszik megvalósítani. Közülük igazából nagyon kevés törődik az USA jólétével. Mi a probléma? Önszeretet. Hiszem, hogy ebből származik a család felbomlása, a család felbomlásából jön a társadalom felbomlása és a társadalom felbomlásából következik az anarchia és ha igazam van, az anarchiából következik a zsarnokság, az önkényuralom, a diktatúra. Sok demokrácia, amely ingadozik és nem tud megmaradni, végül utat enged a diktatúrának. És lesz egy végső diktatúra, a legrosszabb, az antikrisztus uralma. Hiszem, hogy erre tartunk és megtörténhet még a század vége előtt. Nem mondom, hogy megfog, de hiszem, hogy lehetséges. Azt hiszem az idő későbbre jár, mint legtöbben készen lennék beismerni. Azt mondhatod, a történelem tele van olyan példákkal, amiről beszélsz. Ez igaz, de egyik sem volt olyan szintű és ugyanakkor olyan világméretű, mint ma. Hadd mutassak rá, hogy van egy teljesen egyedülálló jellegzetessége ennek a kornak, ami az első évszázad óta nem történt meg. Az I. századtól a XX. századik van egy olyan dolog, ami csak ebben a században történt, azelőtt soha és ez a zsidók összegyűjtése a saját hazájukba. Izrael állam helyreállítása. Nincs példa arra egyetlen korábbi században sem. Hiszem, hogy ez a döntő jele annak, hogy milyen közel vagyunk a kor végéhez. Valaki azt mondta, hogy a zsidók a percmutató Isten prófétai óráján. Ahogy nézem az órát a percmutató két perccel éjfél előtt jár. Hadd olvassak fel egy szakaszt Jeremiástól.
Jeremiás 30:3 Eljön az idő – így szól az ÚR -, amikor jóra fordítom népemnek, Izráelnek és Júdának a sorsát – mondja az ÚR -, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni.
Mindenki, aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, kétség nélkül tudja, hogy csak egy föld van, amit Isten a zsidó nép atyáinak adott, az a föld, amit ma Izraelnek nevezünk. Hadd mondjam el, hogy az Izrael név helyreállítása korunk egyik jellemvonása. Első feleségemmel, Lydiával Jeruzsálemben éltünk, amikor Izrael állama megszületett. Egészen az utolsó percig vitatkoztak azon, milyen nevet adjanak neki. Nagyon sokan pártolták a Júdea nevet. De látjátok, ez ellenkezik az Igével, mert Isten azt mondja, hogy amikor visszajönnek, nem két királyság lesz, Júda és Izrael, hanem ők egy királyság lesznek és az utolsó pillanatban az Izrael nevet választották. Isten teljesen benne volt. Ezzel kapcsolatban:
Jeremiás 30:24 Nem szűnik az ÚR izzó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben értitek majd meg ezt.
Tehát a zsidó nép helyreállítása a saját földjén azt mutatja, hogy az utolsó napokban vagyunk. Most rátérek a gyakorlati kérdésre és ez mindenkihez szól itt, még a nálam idősebbekhez is, de elsősorban a fiatalabbakra gondolok, 15 évestől felfelé. Nagyon a szívember vagytok, mert olyan világba érkeztek, amely káoszban van és amiben nincs semmi állandó, vagy teljesen megbízható, amelyre tekinthetnétek. Én ebben az országban nőttem fel az első és második világháború között és sok probléma volt, a gazdagok elnyomták a szegényeket, sok sznobizmus volt és politikai válságok. Nagy Britannia alapvetően nagyon biztonságos ország volt. Tudtad, hová tartozol, tudtad, mire számíthatsz, tudtad, hogy bízhatsz a rendőrségben és alapvetően nem volt sok politikai korrupció. Ez mind teljesen megváltozott nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy ti, akik nemrég múltatok el 15 évesek, egy feltérképezetlen területre léptek. Nincs igazi emberi térkép, amely megmondaná merre menjetek, vagy mire számítsatok. Hiszem, hogy van tanács a Bibliában, ami képessé tesz arra, hogy sikeres legyen az életetek, a szó legigazabb értelmében. Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy minden hívő sikeres legyen. Nem arról beszélek, hogy látványosan gazdag, vagy nagyon sokat tanult, de hiszem, hogy Isten minden gyermeke arra született, hogy győzzön. Hogy vállalja, és legyőzze az élet kihívásait, hogy olyan életet éljen, amely örök jelentőségű eredményeket hagy maga után. Én így tekintek arra, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. De követned kell Isten Igéjének a tanácsát. Az egyik legfontosabb dolog, hogy honnan szerzel tanácsot.
Zsoltárok 1:1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Ez meghatározza a Zsoltárok könyvének egész alaphangját. Azt kérdezem tőled ma este, honnan veszed a tanácsodat? Honnan kapsz javaslatot, ki irányítja a gondolkodásod? Mi a tanácsod forrása? Valamilyen világi gondolkodás, valamilyen felsőfokú oktatás? Nekem volt részem a felsőoktatásban, elfoglaltam egy helyet Nagy Britannia felsőoktatásának világában. Mondok valamit az egyetemekről. Nagyon zárt helyek, magunkban álló kis szigetek és sok szinten el vannak vágva az élet realitásától. Ezen kívül sok divat van az intellektuális gondolkodásban. Amikor a ’30-as években filozófiát tanultam, akkoriban a nagy divat a nyelvi filozófia volt. Ennek a nagy vezetője Ludwig Wittgenstein volt és én az ő diákja voltam. Azóta teljesen megváltozott a divat, ma már nem érdekli az embereket, más szeszélyek és hóbortok járják, de hidd el nekem, ha emberi bölcsességre támaszkodsz, hogy az vezessen téged, össze fogsz zavarodni. A vezetésnek csak egy megbízható forrása van és ez a Biblia. Szeretnék ma este néhány tanácsot adni nektek a Bibliából. Először is, ahogy tanulmányoztam ezt az üzenetet, rájöttem, hogy semmi újat nem tudok mondani, a Biblia már mindent elmondott. Nekem már csak alá kell húznom azt, amit a Biblia már megmondott. A Biblia nem kötődik időhöz, aktuális minden korban, bármely kultúrában, bármely embercsoportnak. Abban a kiváltságban volt részem, hogy sokféle nemzetségben és kultúrában tanítottam a Bibliát. Tudom, hogy az az egyetlen könyv, ami elér mindenhová.
Máté 6:10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
Az első tanácsom az, hogy igazítsd az értékrended Isten értékrendjéhez. Legyen Isten fontossági sorrendje a te fontossági sorrended. Akkor jó helyen leszel, hogy Isten megáldjon, megvédjen és gondoskodjon rólad. Isten nagyon világosan kijelentette az értékrendjét. Az Úr imájában, az Atya bemutatása után az Úr imájának első kérése, ami az összes többit megelőzi ez: “Jöjjön el a Te királyságod, legyen meg akaratod a földön úgy, ahogy a Mennyben is”. Ez Isten első számú prioritása, hogy eljöjjön az Ő királysága a földre, az Ő választott királyával Jézussal. Ha nem vagy összhangban ezzel a te értékrendeddel, akkor nem vagy összhangban Istennel. Olyan helyzetben fogod találni magad, amelyekben nincs meg a válaszod és nem tudod hogyan felelj. Először is el kell, hogy határozd magad, hogy az első és legfontosabb dolog az életedben, hogy Isten királysága eljöjjön a földre, Jézus Krisztus által. Ha nem hiszed ezt, akkor ne imádkozd az Úr imáját, mert akkor képmutató vagy. Ez az első konkrét kérés az Úr imájában. Hány millió ember imádkozza és nem tudja miért imádkozik, de az az Ő első számú prioritása. Minden, ami az emberi történelemben történik, Isten irányít, avégett, hogy Isten királysága eljöjjön a Földre. Azt kell mondjam, hogy a Földnek nincs más reménye. Ha attól kell függnünk, amit a politikusok tehetnek, Isten óvjon minket. Nekik sok idejük volt és azt hiszem a világ ma nagyobb bajban van, mint valaha. És vannak emberek, akik elég bolondok, hogy elhiggyék, hogy a politikusok valahogy kihúznak minket a bajból. Én nem hiszem ezt. Azt hiszem, hogy kötelességünk imádkozni a politikusokért, vezetőkért, de a szabadulást nem a pártoktól várom. Egyiküknél sincs meg a válasz. Én a Brit hadsereg tagjaként belülről éltem meg, hogy a Brit hadsereg mindent megtett a háború kivételével, hogy Izrael nem legyen állam. És tudjátok mi lett. Izrael állam lett a Brit birodalom pedig összement. Gondoltatok már a két esemény közötti összefüggésre? A Briteket alig győzték le valaha háborúkban, de amikor Isten céljával szembehelyezkedtek Izrael ügyében, ez véget vetett a Brit birodalom hatalmának. Valószínűleg ugyan ez fog történni az USA-val is. Ha Isten céljaival szembehelyezkedsz, nem lehet jó dolgod. Nézzünk meg egy másik Igét az utolsó napokról, amit a szemünk előtt látunk beteljesedni. Lehet, hogy te ezt is másként látod.
Zsidók 12:25-26 Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: “Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is. A “még egyszer” pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.
Minket, újszövetségi hívőket Izraelhez hasonlít, amikor megkapták Isten törvényét. Elhiszed a megrázást? Én igen, hiszem, hogy pontosan ez fog történni. Isten célja a világ megrendítésével az, hogy megmutassa, mi az, amit nem lehet megrendíteni. Csak egy királyság van, amit nem lehet megrendíteni, ez nem földi királyság, ez Isten királysága, ami Jézus Krisztuson alapul. Jézus azt mondta, ha erre az alapra építesz, akkor egyetlen vihar sem dönti össze, amit építettél. De minden más, ami megrendülhet, meg fog rendülni, sőt a legtöbbje már most is rázkódik. Kérdezd meg magadtól, mi rendülhet meg? Először is a kormányok. Jelen pillanatban alig van olyan kormány a földön, amely nem rendült meg. Aztán mi van a bankokkal? Ők megrendülhetnek? Bizonyára, néhány most is remeg. Mi van az egyházi felekezetekkel? Megrendülhetnek? Igen vagy nem? Azt mondom, hogy az anglikán egyház jelenleg az alapjaiban rendül meg. Családok megrendülhetnek? Igen és meg is rendülnek. És csak azok a családok élik túl, amelyek a kősziklára, Jézus Krisztusra épültek. Isten mindent két kategória egyikébe, vagy másikába sorol. Amik megrendülhetnek és amik nem rendülnek meg. Neked és nekem tudnunk kell, hol vagyunk. Igazán abban a királyságban vagyunk, amely nem rendülhet meg? Ha nem, akkor szenvedni fogunk. Minden meg fog rendülni, de Isten királysága sértetlenül fog átmenni a rengésen. Higgyétek el, nem leszünk mentesek a rázkódástól, de az eredmény más lesz a mi életünkben. Mi megállunk, amikor minden más összeomlik körülöttünk. Aggeus többet mond ennél:
Aggeus 2:6 Így szól a Seregek Ura: Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – mondja a Seregek Ura.
Megrendítek minden népet. Jobb, ha felkészülsz. Van egyfajta ember, aki nem rendülhet meg.
1János 2:15 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Itt a világ szó társadalmi rendszert jelent. A jelenlegi világrendszer, az a világ. János azt mondja: ne szeresd. Fiatalok különösen, ti ne szeressétek a világot. Azután nagyon komoly kijelentéssel folytatja. Nem szeretheted a világot és Istent. Isten szeretete féltékeny szeretet. Ő nem osztozik a hűségeden a világgal, el kell határoznod magad. Emlékezz arra, hogy a világ elmúlóban van. Ki az egyetlen rendíthetetlen személy ma a földön? Az aki teljesen elkötelezte magát Isten akaratának. Ha sikeres jövőt akarsz a mai világban, akkor azt tanácsolom, hogy ma estétől, ha még soha nem tetted meg szánd oda magad fenntartás nélkül Isten akaratának az életedben. Akkor meg fogsz maradni, rendíthetetlen leszel. Rendíthetetlen leszel, mint Isten akarata, mert azonosulni fogsz Isten akaratával. Ezzel kapcsolatban hadd javasoljam, ami ugyan ennek az igazságnak a része, hogy tartsd meg a helyes értékrendet. Mert az értékrended határozza meg az életedet. Ami a legfontosabb az életedben, arra találsz időt. Egyesek azt mondják, nincs időm a Bibliára, de van idejük az evésre. Az, hogy mire szánsz időt, megmutatja az értékrendedet. Nem mondom, hogy rossz dolog enni, de azt mondom, hogy a Biblia fontosabb az ételnél. Úgyhogy itt van Isten tanácsa a legfontosabb dolgokról.
Máté 6:33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
1/ A mindezek, azok a dolgok, amikre szükséged van a mindennapi életben, étel, ruha, lakás, utazás, bármi. Isten azt mondja, hogyha az én királyságomat keresed először, akkor én gondoskodom minden más szükségletedről az életedben. 52 éve vagyok keresztény és bár alapvetően megvoltak a gyenge pillanataim és kísértéseim, eszerint az elv szerint éltem. Ki akarom jelenteni mindnyájatoknak itt ma este, hogy Isten hűséges volt. Mindent megadott, amire szükségem van. Kedves Testvéreim, ez nem elmélet, amit ismertetek, ez valóság, az Ige alapján és tapasztalattal igazoltan. Másokra nézek itt, akik elmondhatják ugyan ezt. Isten országát kerestük először az életünkben és mindent megadott nekünk. Ez az első tanácsom. 2/ Hozd rendbe az értékrendedet, hozd összhangba Isten Igéjével mától fogva. Isten második prioritása közvetlenül kapcsolódik az elsőhöz. Isten fel fogja állítani a királyágát a Földön, de keres egy népet, aki részt vesz a királyságában.
Titusz 2:11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
Azt mondja itt, hogy meg fogja tisztítani Jézus az ő népét, de van ennek egy másik oldala is.
János 3:1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt . Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.
Annyit beszélhetsz róla, hogy várod az Úr visszajövetelét, amennyit csak akarsz, de ha nem tisztítod meg magad, akkor becsapod magad. Mindazoknak a jele, akik igazán várják az Úr eljövetelét, az hogy megtisztítják magukat, ahogy Ő is tiszta. Istennek egy mértéke van a tisztaságra és ez Jézus. Azt akarom mondani ma este a fiataloknak, különösen a fiatal nőknek, hogy nagyon természetes dolog, ha csinosan akartok kinézni, hogy kellemes legyen a megjelenésetek, ez egyáltalán nem rossz, nem bűnös, ez természetres. De ez külső. Azt akarom mondani neked, hogy van egy másfajta csinosság, ami belső és ez a tisztaság. És amikor a külső csinosságod elkezd halványulni, van benned valami, ami soha nem fog elhalványulni Isten tisztasága és szentsége. Isten szentsége az igazi szellemi szépség. Úgyhogy tedd meg, amit tudsz, hogy csinos legyél, de gondolj arra, hogy az igazi csinosság az, ami belül van. És ez ragyog azoknak az embereknek a szeméből, akikben megvan. Máshogy néznek ki, máshogy cselekszenek, máshogy beszélnek. Nem kell vallásosnak lenniük, csak tisztának. Van egy éhség az emberek sokaságának a szívében a tisztaságra. Megtalálod minden féle helyen, megtalálod a prostituáltak között, a börtönökben, alkoholisták és hajthatatlan üzletemberek között. Valahol mélyen lent van egy vágyakozás a tisztaság után. Elmondhatjuk az embereknek a tisztasághoz vezető utat, hogy fenntartás nélkül odaadjuk az életünket Jézus Krisztusnak. Ő megtisztít téged, és te megtisztítod önmagadat. Az üzenet zárásaként hadd mondjam el nektek a felkészülés hét jelét.
2Péter 3:11 Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben.
Ha elemzed ezt a részt, itt 7 követelmény van a keresztény életben, aki igazán várja az Úr eljövetelét. 1/ Szent életvitel és kegyeség. Az én definícióm a kegyességre az, hogy a Szent Szellem által irányított temperamentum. Olyan ember, akinek a reakciói a Szent Szellemtől származnak. Az, hogy keresztényként milyen vagy, az nem a cselekedetied, hanem a reakcióid. A cselekedeteidet előre megtervezheted, de a reakcióid mondják meg, milyen ember vagy igazán. A kegyesség úgy reagál, ahogy a Szent Szellem reagál. Amikor egy kegyes ember bemegy egy szobába, Isten jelenléte is bemegy vele. 2/ A régi fordítás azt mondja, hogy sietünk Hozzá. A modern fordítás jobb, siettetjük Isten napjának eljövetelét. Itt két követelmény van, az első, hogy várjunk.
Zsidók 9:27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
Lemaradhatsz minden más találkozóról az életben, de ezt a kettőt, hogy meghalunk és azután az ítélet, nem. 3/ Azoknak fog megjelenni, akik sóvárogva várják Őt. Hadd kérdezzem meg, te sóvárogva várod? Lehet, hogy Isten megengedi, hogy átmenj néhány kellemetlen élményen és elválasszon a világ szeretetétől, amíg nagyon gyakorlati módon eljutsz arra a követekeztetésre, hogy igazán nincs semmi, amire várni kellene, csak az Úr eljövetele. Jézus nem gyülekezeti tagokért jön, hanem azokért, akik sóvárogva várják az Ő megjelenését. 4/ Mi tehát siettethetjük az Isten napjának az eljövetelét. Nem kell tétlenül ülnünk és csak várnunk, hogy megtörténjen, siettethetjük az eljövetelét. Elmondok egy módot, lehetnek más módok is. Ez ami életünk alapja, és motivációnk.
Máté 24:14 Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.
Tehát a vég addig nem jön el, amíg ezt az evangéliumot nem hirdetik minden népnek. Hogyan siettetheted Isten napjának az eljövetelét? Folytassátok a munkát. Hiszem, hogy minden igaz kereszténynek felelőssége, hogy részt vegyen az evangélium hirdetésében, a világ minden nemzetében. Nem mehettek mindnyájan, de részt vehettek az imában, adakozásban vagy egyéb módokon. De aki nem vesz részt valamilyen módon a Királyság evangéliumának hirdetésében, az késlelteti az Úr eljövetelét. Ez félelmetes felelősség. Gondoljunk a világ küszködéseire és szenvedéseire. Csak gondoljunk arra, mi folyik ma Boszniában. Minél tovább várunk, annál több lesz az emberi szenvedések áldozata. És ha mi, akiknek felelőssége hirdetni az Úr napjának eljövetelét, nem tesszük, felelősségre vonhatók leszünk a szenvedésért, ami a mi lustaságunkból származott. Kutassuk át a Bilbiát, hogy találunk-e egyetlen jó szót a lustaságról. Nem fogadnánk be részegeseket a gyülekezetbe, de a Biblia sokkal kedvesebb a részegséggel kapcsolatban, mint a lustasággal kapcsolatban. És hány lusta embert tűrünk meg a gyülekezetben. Hétről hétre ott ülnek, tisztelik őket, éneklik a dicséreteket és azt mondják Ámen. De a lustaság gonoszság. A lustaság felelőssége azokon nyugszik, akik lusták. Késleltetik Isten Királyságának az eljövetelét.
2Péter 3:14 Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben.
Ez az utolsó három követlemény. 5/ Békességben. Nincsenek szétszakadt kapcsolatok, amiket helyre kellene hozni a családodban, a gyülekezetben, vagy a nem megtért felebarátaiddal. Amennyiben rajtad áll békében élsz? Amikor Pál erről beszél azt mondja, hogy tartsátok meg a békét minden emberrel, amennyire rajtatok áll. Vannak helyzetek, amik nem a mi felelősségünk. Amennyiben rajtad áll, ne legyenek összetört kapcsolatok. Ne legyen megoldatlan neheztelés, keserűség. Voltak hiányosságaink nekünk is a keresztény kedvességben, de Isten segítségünkre jött, hogy megmentsen minket egy rossz helyzettől. Azt akarom kérdezni tőled, mi van közted és a szomszédaid közt? Tudod mi a második parancsolat? Szeresd felebarátodat, mint magadat és ez jelenti a szomszédaidat is. Ez nem csak képletes beszéd. Hogyan jössz ki a hozzád legközelebb élő emberekkel? Hogyan jössz ki azokkal, akikel együtt dolgozol egy irodában vagy egy gyárban? Mert ha készülsz az Úr eljövetelére, akkor tenned kell érte valamit. Hadd soroljam fel a 7 követelményt 1/ szent élet vitel, 2/ kegyesség, 3/ várni az Úr eljövetelét, 4/ siettetni az Úr eljövetelét 5/ békességben 6/ szeplő nélkül, 7/ hiba nélkül. Mit jelent, hogy szeplő nélkül? Jézus az Isten báránya volt, hiba és szeplő nélkül, én úgy értem, hogy ő személyes bűn nélkül volt. Minden bűn, amit valaha elkövettünk, de nem tértél meg belőle és nem vallottad meg, az egy szeplő az életeden. Soha nem menj aludni, meg nem vallott bűnnel az életedben. Ki tudja, hogy felébredsz-e? Lehet, hogy az lesz az utolsó estéd a földön. A hiba nélkül azt jelenti, hogy nem hanyagoltál el egyetlen jogos feladatodat sem. Ami a kötelességed, azt elvégezted.
Jakab 4:17 Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.
Ha tudsz jó dologkról, amiket meg kellene tenned és meg tudsz tenni, és nem teszed meg, az bűn. Hadd térjek ki itt egy zárószakaszra, ami főleg a fiatalokra vonatkozik, bár nincs korhoz kötve. Részben a házasság témájával foglalkozik. Mindazoknak, akik nem házasok azt szeretném mondani, hogy ne siess megházasodni. Láttam sok fiatal hölgyet férjhez menni. Akik nagyon meg akaratk házasodni, elrontották a házasságukat. Akik vártak, hogy Isten jelezzen nekik, azoknak sikeres lett a házasságuk. Ne siess megházasodni. Ha azt teszed, akkor valójában van egy bálványod, a házasság bálvány lett, ami elfoglalta Jézus helyét az életedben. Nem azt mondom, hogy rossz megházasodni, nevetséges lenne ezt mondanom, mert én kétszer is megnősültem, és én elégedett vagyok.
1Korintus 7:29-31 Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralevő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az az övék. és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az Úr dolgaival törődik: hogyan legyen tetszésére az Úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik: hogyan legyen tetszésére a feleségének;
Más szóval ne ragaszkodj úgy semmihez, mintha állandó lenne, mert nem az. Élj az átmenetiség érzésével minden anyagi dologgal, ami körbevesz téged. És minden emberi kapcsolatban is. Pál nem a házasság ellen beszél, sok jó dolgot mond a házasságról, de azt mondja, hogy ne tulajdoníts helytelen fontosságot neki a gondolkodásodban. Ne legyen a kitűzött célod. Ne indulj el, hogy találj egy feleséget, vagy férjet. Én kétszer nősültem és mindig Isten hozta elém a nőt, akit kiválasztott. Én soha nem mentem keresni. És ha elolvasod a Biblia igazi romantikus történeteit, ez majdnem mindig igaz. Isten vitte a menyasszonyt a vőlegényhez. Ő vitte Rebekát Izsákhoz, Ő vitte Ruthot Boázhoz. Bízz Istenben, ő sokkal jobban tud választani neked, mint ahogy te tudsz választani magadnak. Isten soha nem engedte meg nekem, hogy én válasszam ki magamnak a feleségemet. Mindig Ő mutatta meg nekem természet feletti módon, világosan, hogy kit vegyek feleségül. Nem mondom, hogy ez mindig így van, de tudom magamról, hogy én elég gyengén ítélem meg az emberi jellemet. Én elvont területen mozgok, elhiszek mindent, amit az emberek mondanak és ez hiba. Én magam őszinte ember vagyok, azt mondom, amit gondolok és feltételezem, hogy mások is azt mondják, amit gondolnak, de ez nem mindig igaz. Úgyhogy Isten megóvott engem önmagamtól és én hálát adok Neki ezért. Ne helyezd a házasságot az Úr elé. Ne helyezz semmit az Úr elé. Ne ragaszkodj semmihez ebben a világban úgy, mintha állandó volna, mert nem az. Ha ragaszkodsz és elveszik tőled, szenvedni fogsz érzelmileg, talán szellemileg is. Szeretném most gyakorlati alkalmazással zárni.
Máté 24:14 Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.
Hiszem, hogy ez kötelességet ró minden őszinte keresztényre, hogy teljesen elkötelezze magát ilyen vagy olyan módon, a Királyság evangéliumának hirdetésére az egész világon. Sokféle módon lehetsz odaszánt.

Forrás:
Hogyan éljünk egy széteső világban? – videó ,magyar szinkron – Derek Prince

 IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: apokalipszis, értékrend, Derek Prince, házasság, megtisztulás, ország, királyság, birodalom, szentség, utolsó idők, várakozás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s