Ítéletek

ítélet3.PNGPDF

Ez a téma az, amit kevesen olvasnak szívesen, mivel nehéz szembesülni azzal, hogy van elszámolni valónk.  A “régiek” néha még felismerik, hogy ha valami baj történik, akkor az illetőt Isten büntette meg, vagy elmondják a szlogent, hogy „Isten nem ver bottal”. Mára ez az észrevétel kihalóban van, ma úgy élnek az emberek, mintha nem lenne ítélet. Az elmúlt 2000 évben valóban kitolta az időt Isten, hogy lehetőséget adjon az embernek a bűnökből való megtérésre, de ez a felkínált kegyelmi korszak hamarosan lezárul és vissza fog állni a valós idejű ítélet. Az alábbi írás egy részében segítségül veszem Derek Prince bibliatanító könyvét az örök ítéletről, hogy ne kalandozzak el messzire.

Különösen a világ vezetői, uralkodók, kevélyek, öntörvényű emberek nem szeretnek  hallani az ítéletről, mivel elsősorban önmagunk megítéléséhez alázat kell.

Apcsel 24:25 De amikor Pál az Isten akarata szerint való életről, a magunk megfegyelmezéséről, és a közeledő ítéletről kezdett beszélni, Félix megijedt, és azt mondta: „Most menj el, de ha ráérek, majd újra hívlak. (UFB)

Isten országában jogrend van, Ő a szeretet, a jog és igazságosság Istene. Nincs szeretet jog, igazság és ítélet nélkül. Nincs feltétlen szeretet, ezt a nagy csalást muszáj helyretenni. Talán a szülők ismerik ezt a legjobban közelről, és talán ők szenvednek ettől a hazugságtól a legjobban. Mindenki engedelmes, szófogadó gyereket szeretne, de az ember természete a bűnbeesés óta alapvetően lázadó. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem az önzés, a sátán természete, amivel a bűnbeeséskor megromlott az ember DNS-e. Mindenki küzd ezzel ebben a világban, saját magában és másokban is. Az emberek szeretet alatt sokszor érzelmi energiát értenek, és aki nem ad nekik, azt hiszik, hogy nem szereti őket. A szeretetnek három formája létezik a Biblia alapján, testi, lelki, szellemi (eros, fileo, agapé). Isten a szellemi szeretetet adja, mert Ő Szellem. A legfőbb parancsban, vagy az ellenség szeretetének parancsában sem érzelmi szeretet szerepel, hanem szellemi, un. önkiüresítő szeretet, amiben az ember lemond önmaga dolgairól másokért pl. ilyen a gondoskodás, felemelés, törődés, megbocsátás. A házasságban a szeretet mindhárom formájának, de az igazságnak és ítéletnek is működnie kellene.

Hóseás próféta könyve 2:19 (2:21) Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. (UFB)

A törvény kora Izrael számára adatott, a kegyelem kora pedig az Egyház számára lett elkészítve.

Galata 3:24 Így tehát Krisztus megérkezése előtt a Törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk, hiszen azóta már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. (EFO)

Jézus Krisztus sem volt kivétel az ítélet alól, csakhogy Ő a mi bűneink miatt lett elítélve, hiszen Őbenne nem volt bűn. Ő fentről jött az Atyától, mint második Ádám, bűn nélkül. Így vehette magára a mi bűneinket, átvette helyettünk a bűnért járó büntetést a halált, hogy mi Őbenne és Ő általa felszabaduljunk a bűn hatalma és az ezért járó ítélet alól is Ézs.53.5. Aki pedig elfogadja Jézus Krisztus kereszthalálát és utána is megtartja magát a bűntől, az ígéret szerint elkerüli az elítélő (kárhoztató) ítéletet. Ő ezért Megváltó!

Róma 8:1 Így azután, senki sem ítéli el azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. (EFO)

Istennek többféle ítélete van. Van egyéni és közösségi ítélet az időben és az örökkévalóságban is. Van olyan ítélet, ami mintául adatott a jövő nemzedékei számára, ilyen pl. Szodoma és Gomora ítélete, vagy a Mózes ellen lázadó Kóré elsüllyedése. Van, amikor Isten kiönti haragját a földre, és ezáltal ítél, pl. Egyiptom birodalmának ítélete a kivonuláskor történt 10 csapással, vagy a Jelenések könyvének utolsó 7 haragpohara ami az antikrisztus birodalmát ítéli meg.

1. Thesszalonika 5:9 Istennek nem az a terve velünk, hogy haragja elpusztítson, hanem hogy elérjük a teljes megszabadulást Urunk, Jézus Krisztus által. (EFO)

Jézus Krisztus jelenleg az írott Ige, a prédikált Ige által van jelen a Földön, bírói pozícióban. Ez azt jelenti, hogy az Ige ítél meg minket, ha alárendeljük magunkat, így Isten örök rendjéhez igazíthatjuk életünket általa. Tehát mire Jézus Krisztus dicsősége elé kerülünk, megtisztulva állhatunk elé az Ige fürdője által, bár sok keresztény ezt nem ismerte fel. Nézzük át az ítéletek sorrendjét.
A) Történelmi ítélet, a jelen földi életben elvett büntetés egyéni és közösségi szinten egyaránt. Amit vet az ember, azt aratja, a törvény alapján visszaüt a cselekedete, ez egy beépített igazságszolgáltatás, bár a kegyelem korában ez fel van függesztve, nem azonnal működik. Ami büntetést megkapunk a Földön, azért már nem kell fizetni az örökkévalóságban. A Törvényben vannak szankciók az elkövetett bűnökre, pl. a tolvajnak négy annyit kellett visszafizetni, mint amit ellopott Luk.19.8. A földi bírói hivatalok is az elkövetett bűnök földi ítélettételére jöttek létre. Amikor baleset, kár keletkezik, az még nem biztos, hogy ítélet, csak nincs elegendő isteni védelem az egyénen. A bűn miatt Isten távol van Tőle, és ha nem működik együtt, az angyalok leveszik róla a védelmet, ezért az ellenségnek jobban ki lesz téve. Rossz időben rossz helyen lesz. A közösségi ítélet sokkal látványosabb, mert elrettentő példát kell jelentenie. Ilyen volt Szodoma és Gomora büntetése, vagy a zsidóság szétszóratása, fogságra vitele. B) Örök ítélet, ami az alábbi három eseményben foglalható össze:
ítélet21) Jézus Krisztus bírói széke (béma) előtt, a keresztények számára, nem kárukra való ítélet, hanem számadás lesz, Róma 14.10. 2.Kor 5.10. János 3.18. Az ítéletük célja nem felmentés vagy elmarasztalás, hanem a Krisztusért végzett szolgálatuk jutalmának megállapítása, itt nem a lelkek, hanem munkájuk megítélése történik. Még ha munkája (arany, ezüst, fa széna) el is ég a tűzben, lelke megmenekül. Itt a megdicsőült Jézus Krisztus elé állunk, akinek szeme mindent átható tűzláng, ez a tűz mindent megemészt, ami színlelt vagy közönséges, csak a tartós dogok állják ki tekintetét. Itt történik a jutalmazás. 2) Krisztus dicsőséges trónja előtti ítélet, amikor másodszor eljön a Földre, beül a királyi székébe, maga elé hívja és megítéli a nemzeteket, aszerint, hogyan viszonyultak Izraelhez. Mt 25.31.33. 3) Isten Nagy fehér trónja előtti ítélet Jézus Krisztus 1000 éves királyága után, amikor minden halott feltámad, aki élt a földön, és megítéltetik.

Jel.20.12. Majd láttam: a Trón előtt halottak álltak, nagyok és kicsik. Majd könyveket nyitottak ki. Ítéletet hirdettek a halottak felett: mindenkinek a saját tettei alapján. Ezek a dolgok a könyvekben voltak feljegyezve. Azután kinyitottak egy másik könyvet is, az Élet Könyvét. (EFO)

Akik nem fogadják el Jézus Krisztus áldozatát jog szerint a bűn fennhatósága alatt élnek, így ők nem fogják elkerülni a bűn következményét, az elmarasztaló ítéletet. Amikor meghalunk, testünket elhagyja a szellemünk, ami Isten elé megy, és ott meghatározzák, hol töltjük a feltámadásig tartó időszakot (Menny, pokol/Hádész és annak szintjei). Ezt követi majd a feltámadás, amikor visszakapják az emberek testünket, és ebben a testben ítélik meg cselekedeteiket. Ez az ítélet meghatározza a személy soha többet meg nem változtatható örökkévaló állapotát és helyét. Én szeretném, ha az örökkévalóságban igen jó dolgom lenne, ezért a földi dolgaimat is alárendelem ennek a célnak. A cél nem ez a 80 év az ember életében, hanem az, ahová majd kerül halála után. A földi élet célja nem a pénz, a pozíció, a társadalmi státusz megszerzése, hanem felkészülés az örök életre. A bűn egyik igei meghatározása “céltévesztés”.

Minden lélek elsősorban saját magáért felelős, sorsát és helyét az örökkévalóságban az fogja meghatározni, milyen szellemi állapotban volt halálakor. Jézusban, vagy Rajta kívül, bűnben, vagy megigazult állapotban, a törvény alatt vagy kegyelemben volt éppen.

Isten irgalmas, igazságos, méltányos és törvényes. Bízhatunk az Ő ítéletében, Aki minden dimenziót egyszerre lát át, és a generációnkban nekünk adott tálentumok, világosság és kijelentés alapján ítél majd embert és közösséget.

1.Móz.18.25.Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? (UFB)

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: ítélet, feltámadás, Jézus, krisztus, szeretet | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s