Utolsó idők jelei 1.

igazhamis2

PDF
Aposztázia – a hittől való elszakadás
“Júdás 1:3 Szeretett testvéreim, a mi közös megmenekülésünkről szerettem volna írni nektek. Most mégis szükséges, hogy valami másról írjak. Arra bíztatlak benneteket, hogy tovább küzdjetek a hitért, amit Isten egyszer és mindenkorra átadott népének! (EFO)

Előző írásomban igyekeztem meghatározni az utolsó idők, a jelenlegi világkorszak lezárásának jeleit. A körülöttünk lévő sok jel, mint pl. a világ állapota, Izrael virágzása és ünnepei, az égi jelek, mind szemmel láthatóak. Ebben az írásban az egyik, szemmel elsőre nem látható jelről, az egyház hittől való elfordulásáról írnék. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem felekezeti hittől való elfordulásról van szó az eredeti jelentésben, hanem a Jézus Krisztus és az apostolok által lefektetett alapoktól való elpártolástól, ami természetesen felekezeti szinten is jelentkezhet.

Efezus 4:5 Csak egy Úr van, egy hit és egy bemerítkezés. (UFB)

A magát kereszténynek valló magyar emberek többsége a családjában átvett vallási szokások alapján éli meg hitét, de ez többnyire nem bibliai. Jellemzően Kr. u. 1600 – ig latinul tartották a liturgiákat, a családokban nincs gyökere a bibliai hitnek, a Bibliát sosem olvasták még el. Az emberek nagy része szeretné Istent, és úgy gondolja elég, ha szereti, de sajnos ez az érzelmi szeretet, nem biztos, hogy elég az üdvösséghez. Az szereti Jézust, aki megtartja az Ő beszédeit Ján.14.31., de hogyan tarthatná meg, ha nem ismeri?A Biblia Isten leírt szava, olvasás közben az Ő gondolatvilágával kerülünk kapcsolatba, Ő megérzi ezt, látja, hogy szívünkben keressük Őt, és el fog vezeti az Ő megismerésére. Luk.8.46.

Jakab 4:8 Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok… (UFB)

Megérteni és megismerni valakit csak úgy lehet, ha kommunikálunk vele, megismerjük a szívének tartalmát, a motivációit vezető szellemét. Mindenkinek szeretném ajánlani, hogy olyan bibliafordítást olvasson, ami mentes a katolikus cenzúrától és a régies magyar nyelvtől, mert megint csak zsákutca lesz számára a hit. Az egyszerű fordítást (EFO), az Új Fordítású Bibliát (UFB) és a Csia Lajos fordítását (CSIA) nagyon ajánlom (3000 Ft alatt), mai magyar nyelven írták, így tökéletesen érthető, online itt olvasható. Természetesen kell segítség az elején, de aki tényleg akarja tudni Isten akaratát, meg fogja találni. Az Úr a jó pásztor, füves legelőkre és csendes forrásokhoz vezet.” Zsolt. 23. derek.PNGAkik tényleg szeretnék megismerni Jézus Krisztust, a beszédén keresztül tehetik ezt meg. Emellett ajánlom Derek Prince bibliatanító kezdőknek való könyveit (3 kötet kb. 7000 Ft). De videón is meg lehet nézni, vagy elérhető róla egy rövid összefoglaló is.

Akinek már a Biblia alapján van élő hite, annak viszont meg kell azt őriznie. Az első lépés sokszor kimarad a kezdő keresztények életéből, az Isten szeretetében és a szentségben való meggyökerezés. Enélkül a gyökér nélkül, csak érzelmi, vagy intellektuális kereszténység épülhet fel Mt.13.3. A pszichikai keresztény ingatag, mint a nádszál, ha egy másik érzelmi, vagy intellektuális befolyás éri, már el is sodorták a hittől. A szelleme nem a kősziklán áll.

Máté 7:24 “Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.(UFB)

A Biblia elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy elnyerjük az örök életet, ez az alapcsomag. Jézus Krisztus, azért jött, hogy visszavezessen az örökkévaló dimenzióba, Isten országába, és ne veszünk el ezzel a veszendő világgal együtt az ítéletekor. A szellemi információ forrásának két kútja van, duális világban élünk. Nekünk, nincs szükségünk idegen istenek forrásaira, hamis ideológiákra, okkult tanokra, emberi filozófiákra az Ige mellé. “Ne legyenek neked idegen isteneid én mellettem.” 2.Móz.20.3.

Jakab 3:15 Az ilyen „bölcsesség” nem a Mennyből jön, nem Istentől származik, nem a Szent Szellemtől, hanem a földről, sőt a gonosz szellemektől. (EFO)

Nem lehet két úton sántikálni, nem lehet két urat szolgálni, vagy Istentől vesszük az örök élet édes vizét vagy a sátán kútjából iszunk keserű vizet.

Ésaiás 5:20 Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű! (UFB)

Mert jönnek hamis próféták ti közétek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat is Mt.24.24. Hamis tanítók furakodtak be a Egyházba, akik más Jézust, más evangéliumot 2.Kor.11.4. prédikálnak, eltérítenek a hittől, ami egyszer a szenteknek adatott. A babiloni vallási rendszerből jövők gyakorlata sajnos visszacsúszhat a régi, el nem vágott gyökerekből táplálkozva és Isten elé/mellé tehetik a hazát, családot, gyülekezetet, pásztort, miniszterelnököt, a fenevadat Mt.10.37. Valaki, vagy valami elfoglalja az imádás középpontját, ami Istennek járna. Nagy megtévesztés van ebben, ez bizony a legfőbb bűn, a bálványimádás, a teremtett dolgok imádása a Teremtő helyett. Meg kell változni ebből, olyan leszel, akit imádsz, Jézus pedig azokért jön el, akik olyanok, mint Ő. Az ember imádó lény, akinek szüksége van arra, hogy önmagán kívül valaki mást imádjon, ezt használja ki a sátán, aki Istentől elfordít és nála alacsonyabb rendű élő vagy élettelen dolgokat, vagy önmagát imádtatja az emberrel Róma 1.23.

Efezus 5:6 Nehogy valaki becsapjon benneteket üres hazugságokkal, mert ezek miatt fog Isten haragja rázúdulni az engedetlen emberekre. (EFO)
Efezus 4:14 hogy ne legyünk tovább kiskorúak, kiket hullámok sodornak el, s a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt, úgy, ahogy azt az emberi szeszély és ravasz tévelygők fogásai diktálják (EFO)

Az Egyház az aposztázia idejében lesz szétválasztva. Szükségszerű, hogy szakadások legyenek közöttünk, hogy az igazak láthatóvá váljanak. Beérett a gabona, itt a cséplés ideje, zajlik a árpa/búza és konkoly elválasztása az elragadtatás előtt. Az aratók az angyalok, akik egybegyűjtik a kévéket, (a gyülekezeteket) a polyva megy a tűzre, a magok pedig a tárházba. Ebben az időben mindenkinek küzdelme lesz az alábbiakkal: 1) a test-, a szem kívánsága, hiszen jólét van, nagy a kísértés, 2) az élet gőgje: e világ karrierje, vagyon, siker, pozíció, az egó felemelkedése (“neked adom, ha leborulva imádsz engem”), 3) a bűn visszaszivárgása “amit szellemben kezdtetek el testben fejeznétek be?”, 4) a megélhetés gondjai, munkanélküliség, hitelcsapda 5) az alvás/kóma, drog – ez lehet munka, szereplési vágy, hatalom stb., mesék, filmek, sorozatok, TV, alfa… 6) a megtévesztés/hitetés/más Jézus 7) a gonoszság megerősödése 9) hamis próféták 10) a szeretet kihűlése, kapcsolatok szétszakadása.

Lukács 21:34 Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. (UFB)

Az emberi psziché teherbírása ebben a testben korlátozott, még ha a szellem készen is van a Jézus Krisztus hitére, a lélek, az idegrendszer nehezen bírja a nyomást. Ezt az időszakot nem lehet másképp túlélni, mint az Úrral.

Máté 26:41 Maradjatok ébren és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok! A szellem hajlandó ugyan, de a hús erőtlen. (CSIA)

Az antikrisztus szellemének eljövetele a sátán ereje által van, láthatóan a gyűlölet, a törvénytelenség, az istentelenség nő, az egó erősödik. Akik csak lelkükben keresztények, át fogják venni ezt a szellemet, sőt, Isten bocsátja rájuk a szellemi vakságot, hogy az ő lázadásuk nyilvánvalóvá legyen. Csak meg kell nézni a gyümölcsöket a megagyülekezetekben. Észre sem veszik, hogy már rég eltávolodtak az Úrtól.

2. Thesszalonika 2:11 Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot. (EFO)

Miért van az, hogy milliós nagyságrendű az újjászületett keresztények létszáma, de az országok egyre lejjebb süllyednek? Azt gondolom, hogy a hamis evangéliumok hatására az elkényelmesedett, langyos és meggazdagodott látszat kereszténység elvesztette az evangélium és az igazság erejét, már nem is ismeri fel Jézus Krisztus személyét, sem lényegét, a hamis jólét kómája vezeti. “Igazság által leszel erős”. Ézs. 54.14. Babilon rendszerének asztalánál ülnek, ahol kiszúrták a szemüket. 2.Ki.25.7. Vak vezetők vak követői. Azt hiszi, hogy lát, de tele van gyűlölettel, és még élvezi is. Az Egyház is fogságra fog menni Babilonba, ágyba vettetik az antikrisztussal, akivel paráználkodott a kegyelmi időben, pont úgy, ahogyan Izrael is fogságra ment. Sajnos igaz az Ige, hogy az ízét veszett só, ami nem jó semmire, az emberek megtapossák, az ítélet pedig az egyházon kezdődik el. Mt.5.13.

Azt gondolom, a keresztények nagy része nem fog elragadtatni, ha nem bírálja felül, nem vizsgálja meg és nem rendezi vissza az életét. A keresztény ember nem lehet részese a gyűlöletnek, az antikrisztus szellemének, akkor sem, ha Babilon ellen harcol. Nem Babilon fegyvereivel harcolunk, különben olyanná válunk, mint ő. Jézus Krisztus nem viszi el a gyűlölködő embert, akkor sem, ha látszólag Isten ügyét védi. A gyűlölet árvize, a gyűlölet kultúrája nem sodorhat magával, akár ki is szítja ezt a tüzet. Az elragadtatás ígérete nem bérlet a Mennybe, azok jutalma, akik a Krisztuséi, akik vele együtt szenvednek, a hit hőseié, akikre nem méltó ez a világ, akik üldöztettek, bujdostak, börtönre jutottak a hitükért, részesei lettek Krisztus leköpdösésének és Vele együtt feszíttettek meg. Sikeresnek lenni az antikrisztus korában … mi ennek az ára, kérdezem?

Lukács 21:36 Legyetek mindig éberek, és imádkozzatok, hogy túléljétek az elkövetkező eseményeket, és megállhassatok az Emberfia előtt! (EFO)

óraMa még nem késő rendezni állapotunkat, de a jeleket látva nem vagyok abban biztos, hogy holnap lesz még erre idő. Ma még tart a kegyelem napja, de bármikor lezárulhat. Jézus Krisztus még kopogtat, még zörget a lelkiismeret ajtaján. A szellem még szól, még vannak kutak, vannak olajárus helyek, ahonnan lehet meríteni, de már nem sokáig. A sötétség közeledik, nem lesz Biblia, nem lehet majd beszélni Istenről, nem lesznek gyülekezetek, vagy igaz hívők, csak a Nagy parázna ömlesztett vallása marad.

Jelenések 3:18 Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amit tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél! Tőlem vegyél fehér ruhát, hogy eltakard szégyenletes meztelenségedet! Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss! (EFO)

1. Timóteus 6:11 Te azonban, Timóteus, Isten embere vagy! Tehát fuss el és maradj távol ezektől a dolgoktól! Teljes erővel azon igyekezz, hogy Isten kedve szerint élj, és őt szolgáld! Küzdj a hitért, az isteni szeretetért, a türelmes kitartásért, szelídségért — hogy ezek uralkodjanak benned! (EFO)

Nagyon-nagyon rövid az idő! “Itt az utolsó óra.” Az idő megy, az ítéletek jönni fognak, jó lenne felébredni már a jólét andalító meséjéből. Tit.1.14.

Zsidók 12:26 Akkor régen, mikor Isten szólt, a hangja megrázta a földet. Most pedig azt ígéri: „Még egyszer megrázom, de nemcsak a földet, hanem a Mennyet is. Ez a „még egyszer” azt jelenti, hogy minden teremtett dolgot megráz, és ezek el fognak tűnni. Akkor csak az marad meg, ami (aki) kibírja ezt a megrázást. (EFO)

—————————————–

Mellékelek egy videót az elszakadásnak arról a folyamatáról, amelyet fent tárgyaltam. Akik járatosabbak az amerikai kereszténységben felismerik a szereplőket, akik a TV adásaik által milliókat befolyásolnak és térítenek el az igaz bibliai hittől, rajtuk kívül még számtalan más is van.

1. János 2:18-19. Gyermekeim, az utolsó óra elérkezett. Ahogyan már hallottatok róla, a Krisztus Ellensége el fog jönni. Valóban, Krisztusnak sok ellensége már itt is van. Ebből is láthatjuk, hogy csakugyan az utolsó órában élünk. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. (UFB)

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, aposztázia, Babilon, Derek Prince, egyház, korszak, utolsó idő | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s