ÉgFöld

Isten sokféle képpen szól az emberiségnek, a “bölcsesség mindenütt kiált”, nekünk pedig meg kell értenünk az üzenetét. Ennek egyik formája az égi jelek általi közlésmód. Jób, Ábrahám, Mózes vagy Dániel korában ezt még jobban értették, mint mi, viszont most szélesebb körben van lehetőségünk tanulmányozni ezeket a jeleket, a technika segítségével.

1Mózes 1:14 Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei (előjel, csodajel, figyelmeztető jel, emlékeztető jel, zászló, tanú) legyenek az ünnepeknek (kijelölt találkozási időpont), a napoknak és az esztendőknek.
Apcsel 2:19 És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn:
vért, tüzet és füstfelleget.
Lukács 21:25 És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban.
Zsidók 12:26 Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: “Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is”.
Habakuk 3:10-11 Látnak téged és megrendülnek a hegyek, gátat tör a víz-ár, harsog a hullám, és magasra emeli karjait. A nap és hold megállnak helyökön czikázó nyilaid fényétől és ragyogó kopjád villanásától.
Márk 13:24 “Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel;