Nők a gyülekezetben – Derek Prince

magdalai MáriaPDF
A történelmi korokban más és más volt a nők helyzete a társadalomban, de a gyülekezeti életben az Isten által lefektetett örök rend a mérvadó. Ebben a videó összefoglalóban megpróbálom visszaadni Derek erre vonatkozó tanítását. Változhat a világ, a kultúra, de az Egyház, mint Isten kihívott népe, az örök rendet kell, hogy képviselje, amivel visszatartja a törvénytelenséget. Ha az Egyházban a legfontosabb emberi kapcsolatok megborulnak, utat nyitunk egy másik királyság előretörésének az egész világon.

Filippi 1:9 és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.
A délután első részében én fogok tanítani és a feleségem Rúth a második részben fog beszélni. Figyeljétek meg, hogy óvatosan nem azt mondtam, hogy tanítani fog, hogy ne vádolhassatok később. Majd megértitek a végén. A témánk: nők a gyülekezetben. Azt kell mondanom, bejártam különböző háttereket és kultúrákat, de különösen a nyugati világot és felfedeztem, hogy sok nő keserű és bosszús a férfiakra. Becsapottak, elnyomottak és rosszul bántak velük. Nem hiszem, hogy ebben valaha is bűnös lennék, amint én tudom, azén kulturális hátterem nem tartalmazza ezt a magatartást. Nem sokat tudtam ezekről. A férfiak nevében szeretnék bocsánatot kérni minden nőtől, aki sebzettnek, sértettnek vagy elnyomottnak érzi magát. Kétségtelen, hogy századokon át nagyon-nagyon sok nő el volt nyomva, de a nőknek tudniuk kell, hogy nemcsak ők voltak elnyomva. Sajnos az emberi faj történelme a bűnbeesés óta elnyomó és tisztességtelen. Az erős rendszerint elnyomja a gyengét, a gazdag rendszerint elnyomja a szegényt és a képzett rendszerint elnyomja a képzetlent bár van kivétel. Ha mint nő úgy gondolod, hogy rosszul bántak veled, vagy a szexszel visszaéltek, valószínűleg igaz, de ez csak egy sötét sarka a sötét képnek. Mindennek az oka az ember bukása. Ahogy valaki jól megragadta: egy elbukott világban élünk. A gyökér okozza minden problémánkat. Kiestünk Isten kegyelméből, belezuhantunk a bűnbe és harcunk van a Teremtőnkkel. Él bennünk egy kép, hogy hogyan kellene menjenek a dolgok és frusztráltak vagyunk időről időre, ha a dolgok nem úgy mennek, ahogy érezzük, hogy mennie kellene. De emlékezzünk, hogy egy bukott világban élünk. Sok igazságtalan ember van, de vannak igazságosak is. Eddigi életemben sokkal több volt a szomorú nap, mint a vidám. Van az a mondás, hogy: és boldogan éltek örökké. Ez hazugság. Senki nem él itt örökké. És nagyon sok nem él boldogságban. És még 30 év boldog házasság is temetéssel végződik (az övére célzott – a szerk.) ezek makacs tények. Ha úgy látod, hogy tisztességesen bánnak veled, tartsd észben ugyan ezt másokkal is. Nem vagyok nőgyűlölő, sosem zavartak engem. Célom a mai tanítással, hogy tárgyilagos legyek, amennyire tudok, és hogy ezt rátok hagyjam megítélni. Mielőtt belépnénk a témára, nagyon fontos, hogy átadjam nektek, amit én prófétikus háttérnek nevezek.
Péter 1:19 Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.
Ez minden kereszténynek címezve van, jól tesszük, ha a prófétai szót hagyjuk világítani a sötét helyen. Ha nem figyelünk a prófétai szóra a sötétségben fogjuk találni magunkat világosság nélkül. Végül is a Biblia 1/3-a prófécia. Ha töröljük a próféciákat és kihagyjuk ezeket, akkor Isten beszédének 1/3-át veszítjük el. Hogyan várhatnánk sikert? Ha te nem teszel magadért a világosságban, a sötétségben járva fogod magad találni. Ennek két hatása lesz, 1/ Nem fogod tudni merre mész. 2/ Nem fogod tudni mi van körülötted. Csak azok, akik a prófétai írások világosságában járnak tudják, hogy merre felé megyünk és tudnak a borzasztóan zavaros dolgok közt látni, ami körülöttünk van. Nos rákanyarodunk a próféciák különös útjára, ami sokat fog hozzátenni a témánkhoz ezen a délutánon. Pál figyelmeztet minket, hogy az antikrisztus addig nem tud eljönni, amíg valami még itt van.
2Thesszalonika 2:3 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.
A törvénytelenség fia az antikrisztus egyik neve. A NIV Biblia lázadást ír az elszakadásra, de az ASB aposztáziát ír. Aposztázia lesz az utolsó a korban az antikrisztus megjelenése előtt. A legjobb fordítás az aposztázia, mert a görögben is ez van. Ez csak egy másik helyen fordul elő az Apcsel. 21.21-ben, amikor Pál azzal vádolják, hogy elszakadásra veszi rá a zsidókat Mózes Törvényétől.* A szó jelentése elfordulni a kinyilatkoztatott isteni igazságtól, lázadás és engedetlenség által. A gyülekezet aposztáziája nyitja meg az ajtót az antikrisztus előtt, mert Isten a gyülekezetén keresztül akarta elrendelni (a gyülekezet Isten kormányzati teste a Földön) hogy visszatartsa a törvénytelenség emberét. De ha a gyülekezet leáll a visszatartással, akkor nincs más, ami visszatartsa a törvénytelenséget a Földön. Ez az oka az egyre inkább növekvő törvénytelenségnek a világon, mert az egyház hatalmas aposztáziában van. Elfordult a tiszta kijelentett Isten szavának igazságától. Ez az út pedig lázadáshoz vezet. Sok történelmi példa van, amikor az Egyház hibázik, Isten visszatartása leblokkol. Adok nektek egy példát a múlt században Németországban keresztény teológusok előjöttek egy új teológiával, nem újabb, mint az Éden kertje, de úgy hívták. A lényege, hogy az Ószövetséget nem kell szó szerint komolyan venni csak egy misztikus összeállítás, történelem, himnuszok, töredékek, de nem pontosan Isten beszéde. Ennek kataklizmikus hatása volt Európára és más országokra nézve is a világon. Amikor az Egyház aposztáziába került Németországban, ajtó nyílt a gonoszság és törvénytelenség áradatának, aminek még ma is érezzük a hatását. A másik dolog 1910-be történt az Egyház vezetői Németországban kiadtak egy állásfoglalást, amelyben elutasították a pünkösdi mozgalmat. Az mondták a sátántól van. Istennek hála pár éve a vezetők találkoztak és nyilvánosan bűnbánatot tartottak, de azzal hogy a teológusok megtagadták az Ószövetséget és elutasították a Szent Szellem kiáradását, ajtót nyitottak a törvénytelenség kiáradásának. Hadd adjak csak két nevet Karl Marx és A. Hitler. Mindkét ember Németországban emelkedett fel és ez közvetlenül az Egyház aposztáziájának a következménye Németországban. Pál azt mondja, hogy ez fog következni az isteni igazság szándékos elutasítása miatt. Az aposztáziát ma humanizmusnak hívják. A nőies változata a humanizmusnak a feminizmus. Ez csak a hímnemű és nőnemű verziója az aposztáziának. Ez visszavisz az első kísértéshez amikor a sátán megkísértette Ádámot és Évát. „Olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói.” Arról szól, hogy magukra vegyék az ítélet felelősségét, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez pontosan az, ami a humanizmus. Elveszik Istentől a jogot, az abszolút morális normákat, jogosságot és igazságot és azt mondja, hogy majd mi fogjuk megállapítani a mi saját normáinkat. Majd mi eldöntjük mi igaz és mi nem. Személyesen úgy hiszem és ez az én véleményem, hogy a leghatalmasabb nyilvánvaló sátáni erő ma a humanizmus. Ha volna időnk végigkövethetnénk következmények a nyomát eseményről eseményre. Az elmésség az benne, hogy nem jelenik meg azonnal, hogy mennyire gonosz ez. És ahogy mondtam, nem kérek bocsánatot a feminizmusért, ami a humanizmus női verziója. Mondhatod, hogy miért nem talál ki a sátán más kísértést ezen kívül? Megmondjam miért? Mert ez a régi olyan jól működik generációról generációra. Mindig sikeresen meggyőzte az embereket, hogy magukra vegyék a felelősséget, ami egyedül Istené. Jellemhiba, amit ő hasznosít mindig, ami mindig ugyan az a büszkeség. Szeretném elmondani, hogy a büszkeség a legveszélyesebb dolog, ami valaha is bejöhet az életedbe. Tehát az aposztázia következménye a törvénytelenség az Egyházban. A törvénytelenség elárasztotta az emberi fajt. Jézus ezt előre megmondta.
Máté 24:12 Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.
Ez egy rövid rész, a korszak végéről, beszél a keresztények üldözéséről, sok keresztény elesik, sok hamis próféta lesz. A szeretet szó itt görögül agapé, ami általánosan a keresztények között van. Jézus figyelmeztet, hogy a törvénytelenség atmoszférája lesz a Földön a keresztények között, a szeretet le fog csökkenni. Ez a törvénytelenség az, amivel konfrontálunk ma. (1993) Nem tudom hányan olvassátok a napi kis vallásos (valami kiadvány lehet – a szerk.) egy walesi férfi adja ki. Britanniában él de nem angol. Általában elolvassuk évente. Itt pedig kommentálja a Róma 12-őt.
Róma 2:2 Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek.
A keresztény Egyház mindig veszélyben állt a világ agymosásától, de soha nem annyira mint ebben az évtizedben. A szekularizáció (ami a humanizmus másik neve) terjedése, mint a csápok széles körűek, már most felismerhetjük és azon gondolkozzunk, mik a fontos kérdések az életben. Ugyanaz a gondolkodásmód, mint a világban. Azokra a kérdésekre utalok természetesen, amik tiszták és megkülönböztetetten keresztényi nézőpontok. J. B. Phillips fordított egy szöveget ma, ne hagyd a világ által bepréselni magad a saját öntőformájába, hozd ki magad onnan. Ez egy nagyon komoly és ünnepélyes figyelmeztetés. És látom, akár hová megyek, különösen nyugaton, az Egyház belepréselődik a világ gondolkodásának öntőformájába. És ha rosszul gondolkodunk, végül rossz életmódunk is lesz. Olvastunk és hallottunk is modern Bibliafordításokról, aminek nem vagyok ellene, de azt szoktam mondani Rúthnak: működik modern nyelv modern gondolkodás nélkül? Működik, de nagy belátásra van szükség megcselekedni. Néhány modern angol (Biblia) verzió visz be a modern gondolkozásba. Ez az egyetemes lázadás lehiggasztja a legfélelmetesebb Isten ítéletét, amit el tudsz képzelni. Valószínűleg nem tudod elképzelni. Hányan gondoljátok, hogy Isten meg fogja ítélni a világot? Te tudod, de sok ember számára ez irreveláns, szerintük nem fog megtörténni.
Ésaiás próféta könyve 24:4 Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg.
Nem tudom, hogy érzed magad ettől? Pontosan ez fog történni ezen a módon, ahogy le van írva. Miért, mi váltja ki ezt a szörnyű ítéletet Istentől az egész Földre? Itt három vád van a Föld és a Föld emberei ellen. 1/ Áthágtuk a Törvényt például a 10 parancsolatot. 2/ Megváltoztattuk a rendet, azt ahogy Isten kijelölte az élet útját, ahogyan élnünk kellene, különösen az otthonokban és családokban. 3/ Megtörtük az örökkévaló szövetséget. Ez az örökkévaló szövetség Jézus Krisztus által kötött szövetség. És úgy gondolom, a hitvalló keresztény számtani többség ma megtörte a szövetséget. Szövetséget megtörő emberek vagyunk. Hálát adok Istennek, hogy ez nem mindenkire igaz, de a legnagyobb felekezetek vezetői nyilvánosan megtagadták azokat a dolgokat pl. a szűztől való születést, Jézus Krisztus fizikai feltámadását és olyanokról rendelkeznek, mint a homoszexuálisok összeadása. Azt kell mondjuk, hogy megtörték az örök szövetséget. És ezek azok az okok, amiért Isten ítélete jön a Földre. Most szeretnék rátérni arra a témára, amiért ide jöttünk, a rendről. Isten mintája. Két alapvető emberi kapcsolat létezik, amik egymástól függenek, 1/ kapcsolat a férj és feleség 2/ és a szülő és gyermek között. Valóban ezek a legalapvetőbb kapcsolatok Isten rendje szerint. Ha ez megtörik, kiszabadul ránk a rendetlenség, törvénytelenség és gonoszság kataklizmája. Mindenki mindenképpen felelős az eredmény létrehozásában, ami egy szörnyű idő lesz, ez Isten válasza erre. Ha ezekkel üzletelünk, jegyezd meg, hogy rendkívül fontos, komoly téma, gyakorlatilag a jólétünk függ Isten akaratától. Nos, sokat hallunk ma a kultúráról. A dolog rendben van, mert ilyen a kultúra, modják. A kultúra változik, szeretném elmondani. De szeretnék rámutatni nektek, hogy amikor Jézus beszél ezekről a kapcsolatokról, Ő visszament Isten eredeti céljához a temetéskor.
Máté 19:3 Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: “Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő így válaszolt: “Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta: “Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.
Többnyire nem vagyunk tudatában, de a Genesis eredeti héber neve Kezdetben. Jézus szándékosan hivatkozott a Teremtés feljegyzéseire. Ez a kiindulási pont, ez az alap. Amikor Pál beszél a családi kapcsolatokról különösen a férjekről és feleségekről, az örökkévaló kapcsolaton alapozza az Istenséggel.
1Korintus 11:3 Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.
Pál még hátrébb ment, mint Jézus. Ő az Istennel való kapcsolatig ment vissza. Levezeti a vezető szerepet az Atya Istentől a Fiún és a férjen át a feleségig. Nincs lehetőség egyéb tények felcserélésére a kultúra által. Ezek örök, felcserélhetetlen tényezők. Hadd mutassak rá hogy nevetséges a fejlett kultúrára fogni bármilyen változást. Az emberek azt mondják, hogy oké, most ez a kultúra, de az igazság a dologban, ha elemzed a világ kultúráit a legtöbbnek démonikus gyökerei vannak, babonaságot gyakorolnak. Hogyan tudjuk megfordítani, ha valami démonikus mintájú az életünkben, mint keresztények? Menjünk az eredeti mintához. Hiszem, hogy itt kell kezdenünk, hogy tartós értelme legyen az alapozásunknak.
1Mózes 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
Ez egy döntése volt az Istenségnek, Atya Fiú, Szent Szellem, együtt döntötték el. Ez az emberi faj teremtésének eredeti beszámolója. A férfi és nő teremtése, akik azért lettek teremtve, hogy gyakorolják a hatalmat, az eredeti minta az, hogy a férfi és a nő együtt gyakorolják a uralkodást. Egy speciális okot is találunk itt, hogy miért teremtetett a nő. Én férfi vagyok, de felismertem, hogy a nő egy misztérium. Úgy gondolom, sok férfi ugyan erre a következtetésre jutott. A nő teremtése elbűvölő titok a Bibliában.
1Mózes 2:18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.
A hozzáillő szó jelentése: teljessé tegye őt, kiegészítse őt, vagy hasonló. Ez az első alkalom a teremtésben, hogy valami nem volt jó. Ezután után minden nagyon jó volt a teremtésben. Tehát az, hogy Ádámnak nem volt társa, az nem volt jó, szüksége volt egy segítőre, aki kiegészíti őt. Hogyan alkotta meg Isten a segítőt? Csodálatos.
1Mózes 2:21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.
A héber szöveg azt mondja, hogy épített belőle nőt. Fogalmunk sincs hogyan csinálta, ez egy titok, mi csak a terméket látjuk. Összesen 48 éve vagyok házas, az első 30 évet az első feleségemmel, a másodikkal 18 évet éltem, megtanultam, hogy a nő egy misztérium, sok problémából kivezet engem. Egy csodálatos misztériumban vagyok, felismertem, hogy foglalkozom valamivel, amit nem teljesen értek. Nos, mi volt a nő uralma? Most értünk az alapokhoz, miért lett teremtve, milyen feladatra? Egyetlen szó, a segítő. Ez a szó a kulcs megérteni a nő életének beteljesedését. A nő természete a segítés. A mi kortárs gondolkozásunkban ez egy előítélet. Letagadják (a férfiak), hogy tehetetlenek, gyámoltalanok vagyunk. Hagy mutassak valamit, ami bátorítani fog téged.
János 16:7 Pedig én az igazságot mondom: jobb nektek, hogy elmegyek, mert ha nem mennék el, nem jönne el hozzátok a Segítő. Ha viszont elmegyek, elküldöm őt hozzátok. (EFO)
A Szent Szellemet segítőnek nevezi. Nektek asszonyoknak ugyan ez a címetek, ami a Szent Szellemnek. Gondolod, hogy a Szent Szellem alárendeltnek érzi magát az Atyának és a Fiúnak, mert Ő egy segítő? Vagy Jézus alárendeltnek érzi magát az Atyának, mert Ő Fiú? Isten beszélt Jézusról a korai szolgálatban: Ő az én szolgám, akiben gyönyörködöm. Gondolod, hogy Jézus alávetettnek érezte magát, mert az Atyát szolgálta? Teljesen rossz gondolkozásmódunk van, ami nagyon sok problémának a gyökere, mert az alárendeltség szolgának lenni, ez nem igaz. Jézus az Atya szolgája volt, a Szent Szellem szolgálta a Fiút és az Atyát. Ami számít, hogy találd meg a te különleges helyed és töltsd be. Ne vitatkozz Istennel, aki alkotott téged, vagy férfinak vagy nőnek, feketének vagy fehérnek vagy bármilyen színűnek közöttük. Ez az az út, amin járnod kell. Találd meg benne a legjobbat, ne harcolj ellene, ne vitatkozz ezen. Van egy kedves barátom és testvérem az Úrban, aki muszlimnak született Algériában, akinek volt egy romantikus találkozása Jézussal és elkötelezett követője lett Jézusnak. A muszlim háttere miatt vitatkozott Istennel azon, hogy Isten miért a zsidókat választotta. Isten válaszolt neki, hogy a te problémád nem a zsidókkal van, hanem velem. Én is ezt mondom hölgyeim, hogy a ti problémátok nem a férfiakkal van, hanem Istennel. És Ő nem fog megváltozni. Ő szuverén Isten, vitatkozhatsz Vele, könyöröghetsz neki, lehetsz mérges rá, de ez nem fog semmit sem változtatni. Köszönet Istennek, hogy Ő tökéletes. Amiről beszélünk, az a bűnbeesés következménye. Vedd figyelembe, hogy nem tudhatjuk, milyen lett volna az élet, ha az ember sohasem esett volna el. De ahogyan mondtam, mi egy bukott világban élünk. Csodálatos dolog, hogy Krisztus megváltott bennünket az átokból, ami a mózesi Törvény megtörésén át jött ránk. Felolvasom, mert ez a kedvenc részem, amit számtalanszor prédikáltam már.
Galata 3:13 Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk – mert meg van írva: “Átkozott, aki fán függ.
Ha meg akarod tudni, mi a Törvény átka olvas el a következő 54 verset a 2Mózes 28-ban, ami számtalan és sokféle átkot mondd ki arra, aki nem tartja meg a Törvényt. Köszönet Istennek és Jézusnak, aki átokká lett a fán, hogy megszabaduljunk minden átoktól, de még nem szabadultunk meg az átokból, ami a bukás miatt jött ránk, ez még érvényben van. Nézzük meg egy pillanatra a bukás átkát és meg fogod látni, hogy nagyon sok az ereje.
1Mózes 3:16 Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!
Tudom, hogy sok teória van a fájdalommentes gyerekszülésről, de sok hölgy tudja, hogy ez nem működik, mert az Úr megmondta, hogy fájdalommal teljes lesz. Legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben, ez még átok, de majd egyszer nem lesz. Szóval mi most Isten rendjéről beszélünk a teremtésben, ami átok alatt van, mint mondtam. Nem tudjuk pontosan milyen volt a kapcsolat a férfi és a nő között a bukás előtt, amint én tudom, ez nem kikövetkeztethető az Írásból. Amit ismerünk, az a bukás utáni kapcsolat, ez a 1Mózes 3.16-ban van megállapítva. Véleményem szerint itt nem annyira a szexuális vágyról van szó, nem a vágyak kifejeződése a nőkben, mert az nem mindig teljesül be terhességgel. Az emberek tudnak szexelni homoszexualitással is, de még nem találták ki más módját a gyermekszülésnek, hogy a férfi ne vegyen részt benne. (ez 1993-an igaz volt, ma 2018-ban már nem – a szerk.) A nők alapvágya okozza mindig a függést a férfiaktól. Azt gondolom, ez nem fog változni. Az alapversre biztosan sokan idegesek lesznek, hogy a férfi uralkodik felettetek. A nőknek mondanám a héber tudásom alapján, ami nem tökéletes, de segítség lehet. Az a kifejezés, hogy „felette”, az nincs kapcsolatban a héber szóval. A felette azt sugallja, hogy valami elnyomott, uralkodó, legalábbis néhány ember elméjében ezt jelenti. De a héber prepozíció egy szótag, amit úgy lehetne fordítani, hogy -ban -ben, vele, általa, sok különböző dolog lehet, ez egy cseppfolyós előtag, de nem fejezi ki azt hogy felette. Érdekes, az az ige, amit uralkodásnak fordítanak, a héber főnévből a kormányzásra utal. Ami érdekes, hogy héberben az a szó, hogy Prime Minister úgy írják, Head of Goverment. Tehát ez a szó, hogy uralkodik, közvetlenül kapcsolódik a vezérszerep gondolatkörhöz. Ugyan úgy fordíthatod kormányzásnak, uralkodásnak, protectornak (védelmező), sokféle javaslatot hallani az utóbbi években az angolban. Az én véleményem, hogy az asszonyoknak védelemre van szükségük. És csak egy gondolat ehhez, most nincsenek abban az egyben, amire a legjobban szükségük van. Sok képet tudnék adni ma a saját tapasztalataimon kívül a szörnyen törékeny emberi életből. Én meg akarok adni minden védelmet, amit csak tudok a feleségemnek. Nem mindig sikerül, ahogy szeretném, de próbálom. Kedves hölgyek, védelemre van szükségetek. Az az igazság, ez nem hízelgés nektek, de védelemre van szükségetek. Mindannyiunknak védelemre van szüksége. A Bibliában a védelem a hatalomról száll alá. Férfi vagyok hatalom alatt. Itt Forth Lauderdael-ben felelősségre vonható vagyok a gyülekezet véneitől. Amikor Jeruzsálemben élünk az ottani gyülekezet vezetője alá tartozunk. Én is egy férfi vagyok, aki hatalom alá van vetve. Nem harcolok ellene, ettől nem érzem magam szolgának, ez engem biztonságban tart. Reszketek, amikor keresztényeket látok, akik ellenállnak az isteni hatalomnak. Legyetek biztosak testvéreim, hogy valahol katasztrófába fejeltek. Tehát ez az alapkép a férfi és nő közötti kapcsolatról. Amikor a Biblia bemutat egy különös, jelentős fogalmat, rendszerint ezek gondolatmagok az első használatakor. És ez igaz. Ő uralkodik feletted, ő a fejed, ő a kormányzód. Most menjünk át az értelmezésére. Hiszem, hogy amiről itt most beszélünk, tisztán megalapozza az Írás gyakorlatát. Szeretnék bemutatni, néhány ide vonatkozó részt az Írásból. Őszinte vagyok, tanulmányoztam, elmélkedtem, imádkoztam a témában sokat, de én csak ajánlom nektek az én értelmezésemet, lekapcsolhatod, attól még a mennybe juthatsz. Adok nektek egy nézőpontot a férfi és nő közötti különbségről. Most ott vagyunk, amit én kormányzati hatalomnak nevezek. Szeretném bemutatni azt a szót, hogy kormányzat, mert úgy gondolom, ez nem világos. Ahogy én megértettem a szolgálatot Isten beszédéből a tényállás minden területen ugyan az, de most határoljuk el magunkat a kormányzati hatalom szótól, ami Isten megváltási tervének átfogó megértését igényli, nézzük helyesen a fő elemeket.
Jakab 3:1 Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.
Ez nagyon keveset idézett vers a karizmatikus mozgalomban, de még benne van a Bibliában. Ez egy jelentős gondolat, nem találtam sok embert, akinek ambíciója volna tanítónak lenni, kihagyták ezt a verset. Miért mondjuk, hogy ne legyenek sokan tanítók? A tisztelet nagyszerű és Istentől fogsz kapni választ, hogy mit tanítsál, azt kérded testvérem, hogy főleg tanító vagyok-e, a válaszom igen, az vagyok. De miért? Mert Isten speciálisan elhívott az Igéje által, hogy tanító legyek. Nagyon régen volt, mielőtt megszülettél. 1944-ben Haifában, ami ma Izrael. Isten szólt hozzám, hogy elhív engem, hogy az Írás tanítója legyek igazságban, hitben, szeretetben, ami Jézus Krisztus, sokak számára. Ha valaha próbáltam volna megérteni, mennyi az a sokak, nem kezdtem volna el, mert a színpadról nem értem volna el annyit, mint a modern kommunikációval most. Nem szeretnék nagyképű lenni, de alapvetően milliókat tanítok majdnem minden nap különböző médiumokon keresztül. Nyomtatásban, rádió, TV, videó, és személyes szolgálat. Tehát tanító vagyok. Hogy jó tanító vagyok-e vagy rossz, azt majd Isten eldönti. Tudom, hogy nekem nincs válaszom Istennek, de ne állítsd be magad tanárnak, ha Isten nem hívott le tanítónak. Úgy gondolom ez a különbség a férfi és nő útja között. Ez a viszály azok között, akik jogosultan lesznek tanítók és akik nem. A férfi és női elme másként működik, a férfi elme kitűnő az átfogó értékelésben, a nők a részletekben. Nem tudok kezelni minden adatot, amit a felségem minden nap megtesz. Én összeomlanék, de ő nem, ő egy csodálatos asszony. Ellátni a gyereket, melegíteni az üveget, és tenni minden dolgot mindig folyamatosan. Én nem tudnám ezt tenni, és összeomlok, ha elfáradok. Ez egy történelmi illusztráció, amiről beszélek, nők nem értek el sikereket opera vagy szimfónia komponálásában, vagy matematikai, vagy filozófiai rendszerekben, ilyenről nincs feljegyzés a történelemben. Ez nem az a terület, ahol a nőknek ajándékuk van. Ha minden részt összerakunk, egészen átfogóan látjuk, ez nem az az út, ahol a nők elméje működik. De ha bemegy a szobába és lát valamit, ami nem a helyén van, 10 szer gyorsabb, minta férje, mert az ő elméje a részletekkel foglalkozik. Mind a kettőre szükségünk van. Nekem szükségem van egy nőre, egy nőnek szüksége van egy férfira. Ez nem verseny, ez nem arról szól, hogy az egyik alárendelt, a másik felérendelt. Különbözőek vagyunk. Miért vagyunk különbözőek? Mert Isten különbözőnek teremtett. És semmi nem tud történni, ami ezt megváltoztatná. Harcolhatunk ellene, mérgesek lehetünk, de minden marad így. Szeretnék mondani valamit, ha nem értesz velem egyet. Istennek mindig igaza van, soha nem hibázik. Tudod ezt mondani teljes szívedből? Istennek mindig igaza van, soha nem követ el hibákat. Szeretnék tovább menni egy vitatott témára, a nők szolgálatára, amelyek nyitva vannak a nők részére és amelyek nincsenek nyitva számukra, akár egyedülálló, akár házas. Egyik kérdés az, hogy szabad e nőket felszentelni? A válaszom az, hogy ez sokkal homályosabb kérdés. Azt kérdezem, hogy mire? Személyesen nem tulajdonítok nagy jelentőséget a vallásos beiktatás ceremóniájának. Jézus azt mondta, én hívtalak el téged, én iktatlak be. Elválasztottam az elmédet. Nem vagyok ellene a beiktatási szolgálatnak, de ez másodlagos Jézus beiktatásához képest. Mire iktatjuk be a nőket? Tenni dolgokat és nem tenni más feladatot? Most átmegyünk a szolgálati felsoroláson az Újszövetségben és megvitatjuk röviden melyek azok, amik nyitva vannak a nők számára. Tartsuk szem előtt, hogy nők nem választhatók a kormányzási hatalomba. Van egy Bibliatanító Angliában David Paulson néhányan ismeritek, barátok vagyunk, de nem közeliek, írt egy könyvet A vezetés a férfiaké címmel. Úgy gondolom, ez alapvetően igaz. Néhol nem túl népszerű, de azt gondolom az igazat szólja. Azt akarom javasolni, hogy a kormányzati hatalom normális esetben nem a nőké.
Róma 12:6 Különböző ajándékokat kaptunk, aszerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket! Ha például valaki a prófétálás ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot! Aki a gyakorlati dolgokban való szolgálat ajándékát kapta, azzal szolgáljon! Aki a tanítás ajándékát, az tanítson! Aki a biztatás, bátorítás és figyelmeztetés ajándékát kapta, az biztassa, bátorítsa és figyelmeztesse a többieket! Aki az adakozás ajándékát kapta, az adjon a többieknek egyszerűen és tiszta szívvel! Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az szorgalmasan végezze ezt a feladatot! Aki azt kapta, hogy a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan!
Ez a szolgálatok felsorolása. Úgy gondolom, a felsorolt 7-ből 5 nyitott a nők számára. Prófétálás, gyakorlati dolgokban való szolgálat biztatás, bátorítás és figyelmeztetés adakozó könyörülő. Kettő normális esetben nem nyitott a nők számára ez a tanítás és vezetés. Amikor a tanításról beszélek, akkor a kormányzati hatalomra, irányítására (közigazgatásra) gondolok. Ha nem érted meg ezt a fogalmat, tényleg nem fogod megérteni.
1Korintus 11:5 De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna.
Ne hagyjuk el a kérdést, a fej befedését prófétálás és ima alatt. Ebből láthatjuk, hogy a prófétálás és ima rendben van a nőknél, feltéve, ha betöltik a feltételeket. Ez a két szolgálat tehát nyitott a nőknek az ima és a prófétálás.
1Korintus 12:28 Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni?
Ez a szolgálatok teljes listája. Kettő normális esetben nem nyitott a nők számára, az apostol és a tanító.
Efezus 4:11 És ő “adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére.
Itt öt szolgálat van felsorolva és úgy gondolom, hogy a próféta és evangélista nyitott a nők számára, az apostol, pásztor és tanító normális esetben nem, mert ezek maguk után vonják a kormányzati hatalmat. Ez az az üzenet, amit sokan keménynek találnak és nehezen nyelnek le.
1Korintus 14:34 az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja.
Pár verssel odébb Pál azt mondja, hogy a nők prófétálhatnak és imádkozhatnak, tehát itt nem azt mondja, hogy üljenek csendben és fogják be a szájukat mindvégig. Itt a megértés kulcsa a gyülekezet szó, ami itt görögül ekklészia. A görög kultúrában az ekklészia szó azt jelentette, hogy a görög városállam kormányzati testülete. Ez eredetileg egy kormányzati szó. Ez magyarázza meg a gyakorlatot, amiről beszélek, hogy Isten kormányozza az emberiséget az Egyházon keresztül. Én kormányzati összegyűlésnek nevezném és itt arról van szó, hogy itt ne kapjanak kormányzati funkciót. Ez az én értelmezésem. Menjünk előre, úgy gondolom, hogy a versek következetesek.
1Timóteus 2:12 A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.
Vedd észre, hogy a tanítás közvetlen kapcsolatban áll a hatalommal (tekintély, felhatalmazás). Pál azt mondja, hogy a tanítás azt jelenti, kormányzati hatalmat gyakorolni és én ezt nem engedélyezem. Ez Pál személyes állítása, de azt gondolom érdemes odafigyelni arra, amit Pál mond. Mindezek után hasonlítsuk össze az ő eredményét a feminizmus eredményével, messze vannak egymástól.
1Timóteus 3:2 Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli.
Ugyan annak a tisztségnek három neve is van: felvigyázó, pásztor és vén. Tehát arról beszélünk, hogy ki a pásztor. Sosem mondja, hogy egy férjű legyen. Aki a maga házát jól vezeti. Az én meggyőződésem, hogy a családokban a férfiak azok, ez sem népszerű mindenhol, de Isten nem fog változni. A vezetés borzasztó felelősség. Ne versenyezz ezért, ha nem vagy képzett erre. Szeretném elmondani azt a három funkciót, ahogy a férfi vezeti a családját. Krisztust képviseli a családban három fő szolgálatban. 1/ Próféta, 2/ pap és 3/ király. Mint próféta Isten szavát szólja a családhoz, papként a családja nevében szól Istenhez, és mint király Isten nevében szól. Az egész emberiségből Isten Ábrahámot szólította meg és miért éppen Őt? Mert megbízott benne, hogy kormányozni tudja a családját és gyermekeit, ez volt az első követelmény. Erős csend van itt. Hallottam néhány erős teóriát Fébéről, bizonyára nem hallottátok, most nézzük meg.
Róma 16:1 Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkhreai gyülekezet szolgája: fogadjátok őt az Úr akarata szerint a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is.
Ő diakónus volt, szolga. Néhányan összekeverik az érveket úgy gondolják, hogy átvette Páltól és tanította őt, hogyan kell prédikálni. Csak rámutatok, hogy itt nem ez van. Megnéztem a legjobb szótárakat a segítőre. Fébé segítő volt. Mindezek után emlékezzünk, hogy Pál ötször kapott 39 csapást, gondold el milyen 195 csapást kapni, úgy gondolom ezek után szüksége van valakire aki gondoskodott róla. Ez a hölgy hazavihette, gondoskodott róla, ápolta, etette, talán Fébé volt az egyik, de nem ő mondta meg neki, hogy mit prédikáljon. Hallottam erős érveket, amit el sem tudnátok képzelni a nők javára, hogy tegyék azokat, amik nem ajánlottak. És ezeket az érveket férfiak tárták elő, bár rendszerint a férfiak mögött nők állnak. Nos, remélem mi jól csináljuk. Nézzük a férjezett nő felelősségét. Mert vannak bizonyos speciális felelősségek.
Efezus 5:22 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak,  mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.
Ez egyértelmű, ezt nem lehet félreérteni, a jelentését lehet, hogy nem szereted, de ez egyértelmű. Mondhatod, hogy Pál nem volt házas, ezt nem értette rendesen. De szeretnék rámutatni, hogy Péter még többet beszél erről, mint házas ember.
1Péter 3:1 Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.
Péter úgy kezdi, hogy hasonlóan, meg kell keresni, mire hivatkozik.
1Péter 2:21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
Hasonlóképpen Jézushoz. Elég nagy kihívás, de elég nagy felelősség Vele járni. Vessétek alá magatokat a férjeteknek, akár hívő akár nem. Hadd mutassak rá, hogy az a két szó, hogy behódolás (alárendelés) és engedelmesség. Nem hiszem, hogy a feleség köteles engedelmeskedni a férjének, ha olyasmit követel, ami ellentétes az Írással és ellentétes az nő lelkiismeretével. Úgy hiszem joga van azt mondani, hogy nem tudom megtenni, amit kér ezért meg ezért meg ezért. De még meg tudja tartani az engedelmes hozzáállást. Hadd javasoljam, hogy amikor a megalázkodás lehetetlennek tűnik, az engedelmesség még a tiéd. Hadd kérdezzem meg kedves házas testvérnők, készek vagytok-e engedelmeskedni a férjeteknek, mert ha akarod, hogy a fejed legyen, alá kell vesd magad minden helyzetben, ahol tárgyalva van a feleség engedelmessége. A férj nem tud feje lenni, ha nem rendeli alá magát a felség, akkor egy diktátor. Ha vezetést akarsz, akkor foglalkoznod kell a kérdéssel. Ez a te választásod. Szeretnék kérdezni még egy fontos kérdést, mi van akkor, ha vannak, akik sokkal szellemibbek, mint a férjed? Sokkal többet imádkoznak és látod a jó eredményeket mások életében. A szellemi feleség sok időt tölt imával a férjéért, átimádkozza őt a szolgálatába, ami sikeres lesz. Ez az örökkévalóságban el lesz ismerve. Elképzelem, hogy ezek a férjek és feleségek beékeznek a trón elé, megkapják a jutalmukat, a férfi kap egy koronát, de a nőé kétszer olyan fényes. Egyik angyal megkérdezi a másikat, miért van a nőnek fényesebb koronája? A másik válaszol, ha a nőnek nem volna koronája, a férfi nem nyerte volna el azt. Nos már majdnem a végénél vagyok. Már elmondta, hogy a férfi és nő különbözőek, de a nő nem lenézett. Sok terület van, amit láttam, ahol a nők jeleskednek. Gyorsan felismerik és reagálnak a Szent Szellemre, sokkal gyorsabban, mint a férfiak. Sokszor kitűnő evangélisták. A gyülekezet növekedése ma Kínában tinédzser lányok által jön, akik evangélisták. Elviszik az evangéliumot minden faluba. Úgy gondolom, az evangélizálás az első, amire az Úr a nőket elhívta, mert könyörületesek, bátrak és hűségesek. Hadd adjak néhány példát a nők hűségéről.
János 19:25 Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária.
Ez a három Mária volt közel a kereszthez és senki más csak János.
Máté 27:55 Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a magdalai Mária és Mária, a Jakab és József anyja, valamint a Zebedeus fiainak anyja.
Sok asszony volt ott. A legtöbb férfi, elment onnan, de a nők még maradtak.
Márk 16:9 A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.
Ez számomra az egyik legizgalmasabb vers. Feltételezem, hogy az egyik legnagyobb kiváltság, ami megadatott az emberiségnek, elsőként látni Jézus feltámadását. És kinek adatott ez meg? Nem egy apostolnak, hanem Magdalai Máriának, és itt meg van írva, hogy belőle 7 démont űzött ki. Szoktam mondani az embereknek, akikből démont űzünk, soha többet nem kell szégyellned magad, nem kell lecsüggesztened a fejed, mert neki az volt az ő bizonysága, hogy Jézus 7 démont űzött ki belőle. És amikor Jézus feltámadt a halálból ő volt az első, akivel találkozott, akinek megjelent.
Máté 28:5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: “Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!
A nők voltak a hírvivők a z apostolokhoz. Nem a rang a kérdés. A kérdés a feladatod, az elhívásod és hogy menyire vagy hűséges. És nagyon-nagyon sok nő hűségesebb, mint nagyon-nagyon sok férfi. Ahogy mondtam, a nők hűségesek voltak, amikor ott függött, de a férfiak eltűntek. Kedves testvérnők higgyetek nekem, nem vagyok érdekelt abban, hogy lenézzük a nőket. Abban vagyok érdekelt, hogy a nők jól megválasztott helyükön legyenek és feladatuk legyen abban. Nos sokan jönnek, hogy vannak kivételek, mint Debóra. Ez igaz, vezető volt, mert nem volt férfi ezt megtenni. A férfiak szégyene ez, nem Debóráé. De azért vegyük figyelembe, hogy ez egy kivétel. 13 személy van megemlítve mint bíró a Bírák könyvében és az 1 Sámuelben, de csak egy volt nő. A probléma az, ha a kivételből szabályt csinálunk, mert akkor kívül esünk Isten áldásán. Végül tegyünk egy megállapítást Amerikáról. Amerikának két kritikus problémája van. Az egyik, amiről már 30 éve beszélek a bűnös férfiak, ez az elsődleges probléma, megtagadták a felelősségüket. A másik probléma a nők lázadása. Akármikor bűnös egy férfi, a nő fellázad. És akárhányszor egy nő fellázad, a férfiak bűnössé lesznek. Ez egy kritikus alapprobléma ebben az országban. És akkor zárjuk a Malakiás 4-el.
Malakiás 4:5 Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚRnak nagy és félelmetes napja.  Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.
AZ Ószövetség két utolsó verse átok. Hála Istennek az Újszövetségért. Ha az Ószövetség lenne az utolsó, ma átkozottak lennénk. Az átok Isten teljes elutasítása. Ha nem oldjuk meg a családi problémákat, nincs békesség a férj és feleség, a szülők és gyerekek között, az eredmény az átok. Ez egy komoly téma. Nem kell mindennel egyetérteni, amit mondtam, de keresd Istent te magad és kérdezd meg, mutassa meg neked, mi a te feladatod és kérd meg, tegyen téged hűségessé, hogy betöltsd a feladatodat. Isten áldjon titeket. Ámen.

*2015-ben jelentek meg az első írások, miszerint az aposztázia, mint ige „indulást” is jelent. A részleteket itt lehet elérni.

Nők a gyülekezetben – videó, English – Derek Prince

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: kormányzás, nők, segítő, szolgálat, teremtés | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s