Isten nem egy érzés – Jacob Van Dyke

fenvadon ülő asszony1PDF
Egy videóüzenet szövegének összefoglalóját szeretném megosztani, amiben Jacob Van Dyke elmondja álmát és felhívja a figyelmet a megtévesztés szellemére, nagyon korrekt figyelmeztetés.

“Érdekes idők, amiben most vagyunk. Egy jó nagy eltolódás jön a világba és nekünk fel kell készülnünk erre a váltásra. Meg akarok osztani egy álmot, amit tegnap álmodtam, posztoltam a Facebookra … csak meg akarom osztani videón is. Azt álmodtam, hogy egy embercsoport volt a vízben. Én nem voltam a vízben és mintha átláttam volna a vízen. Ezek az emberek ott lebegtek a vízen, és azt hitték, hogy minden rendben volt. Úgy néztek ki, mintha minden rendben lett volna, de én leláttam a víz alá, mintha valami mutatta volna. Majdnem olyan volt, mintha 3D fimet láttam volna. És láttam, hogy jön egy hatalmas nagy cápa, jött és elkapta és elvonszolta őket és láttam a cápát, ahogy lehúzta őket. Ezek az emberek azt hitték, hogy biztonságos helyen vannak, de a biztonságuk egy hatalmas illúzió volt. Mert megette őket a cápa. Én azt hiszem, hogy ez az álom, amit Isten hozott nekem, a megtévesztésről szólt. Úgy hiszem, hogy Isten azt mutatta meg nekem, hogy egy tudatos megtévesztés folyik, ami most az egész világon mutatkozik és most teljesen Jézus Krisztusra kell összpontosítanunk. Bele kell vetnünk magunkat Isten szavába és meg kell tanulnunk kibontani, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a gonosztól a helyeset a rossztól, azért hogy lehessen szellemi, prófétai betekintésünk az élő Isten Szellemén keresztül. Időt kell töltenünk Krisztussal, hogy ne legyünk megtévesztve ezekben a napokban, amelyekbe haladunk. Szeretnék néhány igét megosztani ebben a témában.
Mt 24.4. Jézus erre így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! (EFO)
Jézus figyelmeztetést küldött ki a megtévesztéssel kapcsolatban, és hagy tegyem hozzá, ez a bizonyos Máté 24. rész pont arról az időről szól, mielőtt Jézus visszajön. Ebben a részben mindenről csak egyszer beszélt, de amint a megtévesztéshez ér, arról négyszer is beszélt. Próbálta világossá tenni a lényeget, hogy az utolsó napokban kirobban egy nagy megtévesztés és az övéinek éleslátásúaknak és figyelmeseknek kell lenni. Aztán azt mondja megint, (figyeljetek) vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen (megtévesszen, tévútra vezessen) titeket.
Mt.24.5. Sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják magukról: »Én vagyok a Krisztus!«. Ezzel sok embert megtévesztenek majd. (EFO)
Mit szólsz ehhez – felkent vagyok – ? Hányan beszélnek a kenetről? Ez a kenet itt, az a kenet ott. Itt elkaphatod a kenetet, és megy a gyülekezetben az a sok megkergültség. Óvatosnak kell lennünk ezekben az utolsó napokban, tudnunk kell megkülönböztetni. A megtévesztésnek lesz egy kirobbanása. Ahogy van Szent Szellem, úgy van egy hamisítványa is a Szent Szellemnek.
Efézus 2.2-ben. Ezekben a bűnökben éltetek, mint ahogy a mostani emberek élnek. Igen, ezek által azt a föld felett uralkodó szellemet követtétek, aki a levegőbeli hatalmasságok felett is uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek.(EFO)
Ahogy a Szent Szellem az engedelmesség fiaiban dolgozik, van egy démoni szellem, ami az engedetlenség fiaiban dolgozik. Ez nem csak egy gonosz szellem, hanem a Szent Szellem hamisítványa is. A sátán a megtévesztés mestere és igyekszik az egész emberiséget félrevezetni. Hatalmas nagy sötétségbe hálózza be, hogy levonszolja őket a pokol mélységébe. Ki akarja húzni a szíved az igazsággal való összhangból. Ő mestere ennek, ezért kell kapaszkodnunk Krisztusba, ezért kell kapaszkodnunk Isten szavaiba. Nem hinni annak, amit látunk, hogy itt mi történik, meg ott mi történik, Jézus Krisztusra kell néznünk! A hitünk megalkotójára és beteljesítőjére kell összpontosítanunk, ahogy Jézus Krisztus tette. Az odaszánásunkat Krisztusba, az odafenti dolgokba kell helyeznünk, nem a lentiekre. Ne fókuszáljunk minden egyes dologra, ami idelenn történik, nekünk személyes kapcsolatban kell lennünk Jézus Krisztussal, a Szent Szellem erején keresztül. 5.v. Mert sokan jönnek az én nevemben és azt mondják én vagyok a felkent (gör.: krisztosz) és sokakat megtévesztenek. Ma nagyon sokan vannak hamis kenetekkel, hamis tűzzel, látunk olyanokat, akik azt állítják, hogy Krisztussal járnak, de ennek az antikrisztusi vadállat-rendszerek az oldalán állnak. Mondhatnék egy rakás nevet, de ma nem játszok megnevezős játékot. De nagyon sokan vannak, akik felkentnek tartják magukat és azt állítják, hogy kenet alatt vannak (isteni erők működnek rajtuk), de ennek az antikrisztusi rendszernek az oldalán vannak és letérdelnek előtte! Letérdelnek a római pápa előtt, úgy járnak, hogy megegyezésre jutnak a római pápával. … Emberek! Tömeges megtévesztés jön!
Ugorjunk át a 11-es versre. Sok hamis próféta is jön, és sok embert félrevezetnek majd.” Sokan fognak prédikálni, de sok félrevezetést is mondanak majd ezekben az utolsó napokban. Amikor prófétákról beszélünk, az nem feltétlen jelenti, hogy csak prédikátorokról van szó. Ezek csak egyszerű emberek, akik megtévesztenek másokat.
Óvatosnak kell lennünk, hogy mi megy ebben a világban. Ő tömeges megtévesztésről beszél. Nem akarunk félrevezetve lenni, megtévesztés alá esni. Tujátok, amikor valaki meg van tévesztve az észre sem veszi? Veszélyes hely az. Ezért kapaszkodnod kell az Isten szavának igazságába! János 8. fej. azt mondja, hogy megismered az igazságot és az igazság szabaddá tesz. Szabaddá tesz és szabadon tart, világossággal tölti el az elméd. Segít megérteni, hogy mi micsoda és ki kicsoda. Ad neked Isten prófétikus betekintést, szellemi értelmet, kijelentés értését a Szelleme által. Mindaddig, amíg kitartóan időzöl Isten beszédében és imában és odaadásban, de ez tudatos törekvést jelent. Ne hagyd, hogy az élet gondjai kezdjenek ettől elválasztani. Ne hagyd, hogy mindazok a zavarok kezdjenek elválasztani téged az Isten és közted lévő intim kapcsolattól, a szívbéli közösségtől, az imától, az Isten szavától. Nagy-nagy figyelemelvonás van ezekben az utolsó napokban. Amikor zavarokról van szó, tudod, már a kis dolgok is zavarrá válhatnak. Mintha megtévesztő szellemek kitörése lenne, amik jönnek, hogy megpróbáljanak megzavarni minket. Tudom, hogy az egyik nagy zavaró dolog a mobil telefon, ami visszafog Isten beszédétől. Néha le kell raknom, amikor rájövök, hogy hé, egyre jobban megkötöz engem Uram! Tudod, vannak olyan apró dolgok, amik elhúznak Tőle, és tudod, nem csak úgy hirtelen eltávolodsz Tőle, hanem fokozatosan sodródsz, sodródsz, sodródsz és vigyáznod kell, hogy ne sodródj ezekben az utolsó napokban. Nyomulj be Isten szavába úgy mint még soha ezekben a napokban. Nem tudom eléggé sürgetni ezt azoknak, akikhez beszélek. Sosem fogom abbahagyni ennek a sürgetését. Próbállak ösztönözni, hogy haladj előre és tartsd az elméd összpontosítva az Isten beszédén és imádkozáson és a Jézus Krisztussal való intim kapcsolaton.
Máté 24:24 Akkor majd hamis krisztusok és hamis próféták jönnek, akik jeleket és csodákat tesznek azért, hogy ha lehet, megtévesszék még az Isten választottait is. (EFO)
Ez az utolsó időkbeli jelekről és csodákról ébredésről beszél, ami úgy tűnik majd, hogy az Istentől van, de nem Istentől lesz. Annyira megtévesztő lesz, hogy félrevezeti még a kiválasztottakat is.

Egy démoni szellem ez, ami szentnek fog tűnni, de igazából nem a Szent Szellem fogja vezetni. Egy megtévesztő szellem, egy hamisított szellem, ami úgy néz ki, mint a Szent Szellem, de nem az. Hamis jelek, csodák, ébredés mozgalom vezeti be az antikrisztus kinyilatkoztatását. Jelenleg egy kirobbanása van a jelek, csodák ébredési mozgalomnak. Meg kell a doktrínát ítélnünk, tényleg meg kell ítélnünk a tanításokat, ezt kell tennünk ezekben az utolsó időkben.
1.Thesszalonika 2:11 Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot. (EFO)
Csak az utolsó napok félrevezetéséről beszélek, és hiszem, hogy az álmom, amit Isten mutatott nekem, ahol azt az embercsoportot láttam a vízben, a megtévesztésről szólt. Ezek az emberek ott voltak a vízben és azt hitték biztonságban vannak, jó kedvük volt, de nem vették észre, hogy jön egy cápa és megeszi őket és elnyeli őket. Az ő biztonságuk illúzió volt, megtévesztés volt! Úgy gondolom, hogy Isten azért mutatta meg ezt nekem, mivel kirobbant egy nagy megtévesztés! Mivel te látsz belőle valamit, kezdd el figyelmeztetni az embereket, kezdd el figyelmeztetni őket! Tedd ki a riasztót! Én láttam a cápát a vízben. Miért adta meg az Isten, hogy lássam a cápát jönni a vízben? Mert próbált megalapozni egy üzenetet: megtévesztés jön! Ezért én most trombitákat fújok és vészjelzőket indítok. A szemeinket Jézus Krisztusra kell szegeznünk most, imádkoznunk kell és időt töltenünk szívből jövő szent közösségben Istennel. Magunkba kell szívnunk Isten Szellemét, közelednünk kell Isten Szelleméhez. Amikor Istent imádod, magadhoz vonzod a Szellemét. Az Efézusi levél mondja, hogy Legyetek telve Szent Szellemmel. Ne legyetek italtól részegek, amiben eltúlzottság van, hanem teljesetek el a Szellemmel. Hogyan telhetünk el a Szellemmel? Intenzív imával és imádattal. Isten szavának tanulmányozásával egyben. El kell telnünk, mivel intenzív megtévesztés megy.
2.Thesszalonika 2:10 Mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni azokat, akik a pusztulás felé haladnak, mert visszautasították az igazságot. Pedig, ha szerették volna, megmenekülhettek volna.11 Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje (energiája) uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot. (EFO)
Veszélyes … ez azoknak szól, akik nem kapszkodnak az igazságba. Mivel nem az igazságba kapaszodnak, nem őszinték, nem veszik komolyan, nem figyelnek a járásukra … azt mondja Isten, tévelygést küld és el fogják hinni a hazugságot. Ezért kell küzdenünk, hogy Istennel járjunk. Ezért kell nyomulnunk, ahogy Pál mondja: Én tovább nyomulok. Elfelejtem a mögöttem lévő dolgokat és nyomulok előre ahhoz a magasabb elhíváshoz, amim Jézus Krisztusban van.” Mindegyikünknek át kell venni Pál mentalitását. Nyomulnunk kell, a szellemi harcokkal szemben, a szellemi elnyomásokkal szemben, ami ellenünk jön és próbál minket visszanyomni. Harcba kell szállnunk, jól kell megharcolnunk az ellenséggel és ezért néha nyomulnunk kell. A Biblia azt mondja, a Mennyország erőszakot szenved, az erőszakos, erővel ragadja meg azt. Erőszakos ellenállónak kell lennünk az ellenséggel szemben, amikor az próbál visszanyomni minket. Amikor nyomását próbál ránk rakni a szellemben, ellene kell nyomulni Jézus nevében. Ez most egy nagyon-nagyon komoly dolog.
1.Timóteus 4:1-2 A Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemeket és azok tanításait követik. Ezeket a hamis tanításokat olyan emberek terjesztik, akik képmutatók és hazugok, becsapják a többieket, érzéketlenek az igazság iránt, és nem tudnak különbséget tenni a jó és rossz között. Olyanok, mintha az értelmüket már tönkretették volna. (EFO)
Tehát az utolsó időkben megtévesztő szellemek vannak és ez egyre-egyre intenzívebbé válik. Ahogy közeledünk Jézus Krisztus visszajöveteléhez kirobban egy olyan megtévesztés, aminek az egész világ alákerül. Az Ige azt mondja a Jelenések 12-ben, hogy a hatalmas sárkány ki lett dobva a Mennyből, s félrevezeti az Egész világot. De minket nem tud félrevezetni, ha időzünk az Isten beszédében. Ha Isten fiai vagyunk és időt töltünk Krisztussal, akkor az Úr nem fogja hagyni, hogy félre legyünk vezetve, de ki kell vennünk a részünket. Időt kell töltenünk Isten szavában, be kell áztatnunk magunkat Isten jelenlétébe, magukba kell szívnunk Isten jelenlétét. Szellemben imádnunk kell Őt, Időt kell Vele tölteni, Ő egy jóságos Isten! Dániel 12.10. mondja, hogy a gonosz gonoszan cselekszik, és egyik gonosz sem érti, de a bölcsek értik. Kik a bölcsek? Azok, akik munkálkodnak Isten beszédében, akik imában vannak, akik imádatban töltik az idejüket Istennel. Isten megadja nekik a képességet, hogy lássák mi folyik a világban. A legtöbben nem realistán élnek s fogalmuk sincs a horrorról, ami nemsokára becsapódik a világba. Hatalmas félrevezetés robbant ki ebben az országban (USA) és sok-sok ember fennakadt a megtévesztés sötét gödrében. Tehát dicsőség Isten Bárányának, csak meg akartam osztani ezt az álmot és néhány Igét. Legyetek áldottak és maradjatok meg Jézus Krisztusra figyelve.”

videó:Jacob Van Dyke: Isten nem egy érzés English, magyar felirat

Ésaiás próféta könyve 52:11 Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az ÚR edényeit hordozzátok! (UFB)

Jelenések 18:4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. (CSIA)

nagyparázna2

Jelenések 18:3 Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. (UFB)

nagyparázna1

Jelenések 17:18 Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött.

Jelenések 17:3 … és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt.
Jelenések 17:4 az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival.
Jelenések 17:15 És így folytatta: “A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül: a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek.
Jelenések 18:3 Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői.
Jelenések 19:2 mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét.
Jelenések 17:18 Az asszony pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött. (Babilon)

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: álom, démon, Jézus, krisztus, megtévesztés, parázna, utolsó idők | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s