Szellemi depresszió – JD Farag

JD Farag2PDF
Azért gondoltam, hogy megosztom JD Farag pásztor videóján elhangzott tanítás összefoglalóját, mert időszerűnek érzem mindannyiunk életében, hogy odafigyeljünk magunkra, főleg így az év végén. A fizikai és lelki kimerülés következménye a depresszió, ennek megelőzésről és a megoldásról mutat be példákat a tanítás. Derek Prince szerint a II. VH előtt ismeretlen volt a stressz az életünkben, ez a korral változott, sokkal nagyobb teher van ma rajtunk hívőkön is, sokkal szerteágazóbban kell helytállnunk egy informatikailag és technológiailag fejlett társadalomban. Az Újszövetségben nem tartjuk meg konkrétan a szombati pihenőnapot, hiszen nem a Törvény szerint élünk, viszont szükségünk van minden nap az Úrhoz menni, hogy nyugalmat találjunk a lelkünknek. Nem minden depressziónak ez az oka, itt csak a szellemi okokról van szó. Kérlek, olvassátok ezeket a gondolatokat olyan meleg szívvel, ahogyan a pásztor osztotta meg ezt a hallgatóságával.

Galata 6:7-10-11 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
PálTürelemmel kell várni a termést, nem szabad elfáradni és feladni idő előtt. Időben fogunk aratni. Tegyünk jót minden emberrel, ha lehetőségünk van rá, különösen testvéreinkkel. Pál nemcsak másokat buzdít itt, hanem saját magát is, magára is céloz. Tanácstalan és fáradt volt. A Korintushiakhoz írt 1 és 2. levélben bepillantást nyerünk, hogy milyen bonyolult volt az élete, milyen fáradt és elutasított volt. Háromszor volt hajótörött. Itt is többesszámban beszél: mi. „Feladtunk végül minden reményt, hogy túléljük.” Pál is elterült, mint mások, teljesen és totálisan kétségbe esett az élete felől. Amikor a galatáknak beszélt, magának is beszélt, hiszen neki is szüksége volt türelemre a galatákhoz. Dávid is biztatta saját lelkét:
Zsoltárok 42:5  (42:6) Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért.
Sok Zsoltár depressziósan kezdődik, de Dávid kikiabálja magából Istennek, aztán a Zsoltár végére a körülmények semmit sem változnak, sőt még az is lehet, hogy rosszabbodtak, de ami változott, az a szíve volt.
Zsoltárok 27:13  Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén! Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.
Dávidkirály2Ezt a zsoltárt mutatta nekem az Úr, amikor a lányom Noel meghalt …, amikor elvesztettem a szívemet, gyakran volt, hogy kétségbe estem, de megmaradt a bizalmam az Úrban és a jóságában, ahogy Dávid ezt meg is vallotta és biztatta magát. Várj az Úrra lelkem, légy erős és meglátod az Úr jóságát, csak várjad. Pál hasonlóan tett itt. Akkor veszítjük el a szívünket, ha türelmetlenek vagyunk. Be kell ismernünk, hogy a fáradtságra is hajlamosak vagyunk, türelmetlenségből tudjuk elveszteni a szívünket. Ez azért van, mert a várakozás, amikor reméljük, hogy valami történni fog vagy változás lesz, hosszú. Akarjuk a változást, akarjuk a történést, és türelmetlenek vagyunk és ha úgy tűnik, hogy sokáig nem történik meg, elvesztjük a reményt és elfáradunk. A gazda türelemmel várja az aratást, a várakozás hitével. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés és a remélt dolgok valósága. Amit nem látsz még, az fejlődik, növekedik és majd gyümölcsöt hoz és aratni fogsz. A probléma az, hogy utálunk várakozni. Meg kell tanulnunk türelemmel várni. Azokra gondolok pl. akik egyedülállók, nagyon magányos vagy, régóta szeretnél házasodni, vagy a meddő párokra, akik megtört szívvel gyermekre várnak, de messze van tőlük. Úgy tűnik, rosszul imádkoznak és imáik elszállnak. Gondolj a hívő feleségekre, akiknek férje hitetlen, vagy fordítva. Ezek az idők, amikor úgy érezzük, feladjuk és elveszítjük a reményt. Lehet olyan élethelyzeted, lehet olyan személy az életedben, vagy mindkettő és még számos más is eszedbe juthat, aki teszteli a türelmed. Ekkor van az, hogy nem mersz mondani senkinek semmit, mert félsz, hogy lenéznek, hogy azt gondolják, nem vagy erős keresztény, „hol van a hited?”. Emiatt bezárkóznak és távol tartják magukat a hívők. Ez még veszélyesebb, mert ez táplálja a reménytelenséget és a kétségbeesést. Viseljetek el engem – de voltak személyes küzdelmeim, mint pásztornak. Sokan, akik átmentek ezeken közületek megosztjátok velem, néha horrorisztikus a történet és megtörik a szívem értetek. Néha úgy érzem, tanácstalan vagyok és nem tudok segíteni, mint pásztor. Tudok veled sírni, imádkozni érted, át tudlak ölelni, megpróbálok tanácsot adni. Egy dolog azonban nehéz nekem, ha te nem érzed a biztonságot, hogy megoszd másokkal, mert lenéznek és megítélnek az ő szellemi büszkeségük által, mert az bizony az. Te csak hordozod, de nem osztod meg. Szeretném ma tanácsolni neked, különösen neked, aki hordozod, engedd meg az Úrnak, hogy szolgáljon feléd a testvérek által. Kérj imát tőlük, a legnagyobb áldás tőlük jön a Krisztusból. Az egészséges test így működik. A rákos testben a sejtek támadás alatt vannak, szét tudja rombolni az egész testet fizikálisan. A szellemi rák is így működik, ha a tagok támadás alatt vannak a szellemi érzékek (megértés, felfogás, megérzés) tönkremennek. Ha nincs senki, aki mellett biztonságban érzed magad, mindig az Úrhoz tudsz menekülni, Ő biztonságban tart. Amikor félelem és reménytelenség van, gyere az Úrhoz, és várj Rá. Egyszerűnek hangzik …
Jakab 4:8  Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.
Az Úr megérint és megerősít. Saját életemben tanultam meg, hogy a félelem és tanácstalanság a fizikális és érzelmi kimerültség miatt jön. A fizikai kimerülés hatással van a szellemi életre. Ezért olyan fontos jönni az Úrhoz, és találni megnyugvást.
Máté 11:28  Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve! Én nyugalmat adok nektek. Azt az igát vegyétek fel, amit én adok rátok. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek (EFO)
mártaAz evangéliumokban sehol nem látjuk, hogy Jézus stresszes lett volna, a Getsemánét kivéve. Ő a szolgálatában sosem futkározott és nem volt túl elfoglalt. Mária Jézus lábainál ült, hallgatta őt, csüngve minden szón, Márta a konyhában készítette az ételt, ami alatt a testvére Jézus lábainál ült és nem csinált semmit. Panaszkodott Jézusnak, hogy utasítsa Máriát, hogy menjen és segítsen neki, mert sok a tennivaló. Jézus sosem reagált mérgesen (1 kivétel, kicsinyhitűek, meddig leszek veletek:)) Ő nem kiabált, nem kárhoztatott, ez Jézus természete. Mária a jó részt választotta, itt vagyok, szolgálni szeretnék felétek, mert „én alázatos és szelíd vagyok, én vagyok a biztonság és én mindenkor nyugalmat adok nektek”.
Királyok 1. könyve 19:4-8.  ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
illésIllés lehozta a tüzet az égből, Baál prófétáit legyőzte, de annyira fáradt és kedvetlen lett, hogy azt kérte Istentől, hogy ölje meg őt. Soha nem imádkoztál még ilyet???:) Isten rendszerint nem válaszolja meg ezt az imát. Ehelyett megetette és altatta Illést. Enni és aludni. Annyira ki volt fáradva, érzelmileg kimerült, kialvatlan volt, ennek eredménye a depresszió. Látjuk, mennyire fontos az alvás, és hogy a kialvatlanság mennyi bajnak az okozója. Az egyik legjobb könyv ebben a témában dr. Martin Lloyd Jones: Spiritual depression c. könyve. A keresztény is lehet depressziós, ebben az állapotban kevésbé szellemi és isteni az élete.
Préd.2:1 Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.
Mi keresztények tudjuk csak, hogy milyen gonosz világ jön, ez a tudás bánatba van csomagolva. A gyász és bánat vezet szomorúsághoz és szellemi depresszióba. Vannak pásztorok, akik úgy látják, hogy ezért szégyelld magad. Tudnék néhány Isten emberét mondani, akik megírták magukról, hogy életükben voltak nagyon mély ponton. Pl. Wesley, „amikor a nap nem süt az életünkre”. Emberek ezreit nyerte meg Jézusnak,és megkérdőjelezte saját üdvösségét, olyan kétségbeesett volt.

 

Spurgeon krónikus, klinikai depressziótól szenvedett, Isten mégis hatalmasan használta, a prédikátorok hercege volt. Aki ma depressziós vagy, van remény! Nem az jön rád, amit gondolsz! A legnagyobb és legjobb keresztények, amikor fizikailag kifáradnak, hajlamosabbak a szellemi depresszióra, mint mások, mert keményebben dolgoznak. Akik túldolgozzák magukat szellemileg, kimerítik energiájukat és fizikai forrásukat is, ha túl sokat dolgoznak, vagy feszültek. Ez okozza a bajt, betegséget, amit kórházban kell gyógyítani. Illés is sajnálta magát, de az igazi ok, az alváshiány volt. Isten mindent megadott neki a felépüléshez, adott neki ételt és alvást, mielőtt szellemileg helyreállította volna. Nyugalmas, jó éjszakára van szükség, akkor ébredsz frissen. Még az Alzheimernek is lehet ehhez köze. A keringési rendszer megtisztítja az egész testet, de nem az agyat. Az agy a mély, helyreállító alvással újul meg. Éjjel az agy elfoglaltabb, mint mikor ébren vagy. Ha nem alszol jól, ködös és bódult vagy. Napjainkban az alvás minősége lefelé megy, ha valaki aludni mer, azt mondják rá, hogy lusta, nem fognak tapsolni a munkaholisták, mint Márta. Nem elég 4 órát aludni éjjel. Azok agresszívek, akik nem alszanak eleget és jól. Amire szükséged van az életben, az a jó alvás.
Példabeszédek 13:12  A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája.
Amikor jön a pusztaság az életedbe, neked rendelkezésre áll az élet fája.
Ésaiás 40:28  Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

—————

Hadd jegyezzem meg a végére, hogy az Istennel való minőségi közösség tud valóságos és tartós gyógyulást hozni, melyben megújul a remény. Ha mi már mindent megtettünk, a bűnvallást, a megbocsátást, a gondok átadását, alvást, ételt, a többi az Úr gondja. A gyógyulás folyamatához hozzájárulnak a lélekre ható jó dolgok, pl. környezetváltozás, utazás, a napi rutinból való kimozdulás, de elsősorban az Istentől jövő minőségi zene. Akár háttérzeneként is hallgatható, de a hittel teli arcok látványa, igazi örömöt hoznak a szívbe. Kérlek fogadjátok szeretettel az alábbi videó összeállítást amely 50 zenei videóból áll.

IMA/Prayer

Forrás:
JD Farag: “Don’t Give Up!” – Galatians 6:9-10  -English
Spiritual Depression – Martyn Lloyd Jones -English
Gaither Vocal Band – I Believe in a Hill Called Mount Calvary [Live] – English

Egy amerikai testvér verse a türelemről: – English (google fordítóval)

Először is … A gazdálkodás annyi türelmet igényel.
Várakozás a hó olvadására.
Várakozás a talaj felengedésére.
Várakozás az iszap kiszáradására.
Aztán itt az ideje gyorsan elültetni … és várni még néhányat.
Várakozás az eső elesésére.
Várakozás az eső megállására.
Várakozás a nap ragyogására.
Várakozás a növények növekedésére.
Várakozás a növények érésére.
Várakozás a száraz időre, így gyorsan betakaríthatja.
A gazdálkodók nem tudják irányítani a napot.
A gazdálkodók nem tudják irányítani a felhőket.
A gazdálkodók nem tudják ellenőrizni az esőt .. vagy a jégeső, vagy a havat.
A gazdálkodó nem tudja a növényeket irányítani.
Bízniuk kell abban, hogy növekedni fognak. És ők nőnek.
Ez az, amit Isten tesz.
A gazdálkodó nem Isten.
Egyszerűen figyelemmel kell kísérniük a körülményeket, fel kell készülniük és cselekedniük kell, amikor eljön az idő.
Legfőképpen türelmesnek kell lenniük … ahogyan kell.
A türelem olyan kemény.
Az aratás értékes.
Lelkesek.
A számlák már lejártak.
Annyira ki vannak véve az irányításukból.
Annyi mindent lovagol.
De türelmesnek kell lenniük.
Amint Jakab azt mondja, ugyanaz a helyzet, amikor Úr eljövetelére kerül sor.
Kíváncsian nézünk.
Megértjük visszatérése értékét.
Láttuk a jeleket, hogy a visszatérése közel van.
Csak várjuk a napot …
Bízva az ígéreteiben.

Ő tudja, hogy érzünk.
Ő tudja, mi kell (bátorság).
Tudja, hogy türelmünk rövid.
Ő ismeri vágyunkat. Mennyire kíváncsian kerestük Őt.
Ő tudja … és így bátorít bennünket.

Hol szerezzük ezt a bátorságot?
Hát persze tőle!
Hogyan érhetjük el?
Azt mondja, csak vegye.

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: alvás, depresszió, DJ Farag, gyógyulás, Illés, kimerülés, vers, zene | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s