Helyreállás

Jób könyve 22:23 Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel
(épít, biztosítja az egzisztenciáját, gondoskodik, újjáépít, helyreállít),
és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól.

Hiszem, hogy az utolsó napok utolsó óráit éli az emberiség. A kereszténység ideje pedig szinte már csak percekben mérhető. Az elragadtatással lezárul a nemzetek ideje és Isten újra Izraelt helyezi a történelem középpontjába. Az elragadtatás előtt az ítélet az Egyházon kezdődik az aposztáziával, amikor a Krisztusban hívők önként elfordulnak a hittől és az igaz Jézus Krisztustól és bár a vallásosság látszatát megtartják, de megtagadják annak erejét. Az igazi ítélet azonban maga az elragadtatás, amikor bezárul az ajtó, lezárul az egyházkorszak. Ez az oldal azoknak készült, akikben még megvan a vágy a feleszmélésre, megváltozásra, az egyenességhez való visszatérésére. Kívánom, hogy sikerüljön, mert nem tudhatjuk mire ébredünk holnap és van-e még idő erre. A menyasszony addig is elkészíti magát, hogy semmi szeplő ne találtassék rajta. Ha belelátnánk és tudnánk, hogy milyen lesz, amikor Krisztus elé állunk, az utolsó napjainkat térden állva élnénk le. Nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem mert elpazaroltuk a Szeretettel való létkapcsolatot. A mulasztásaink nagyobb bűnök, mit a tetteink.

Gondold át:

  • Ha nincs áldozat, nincs mire leszálljon a tűz. Újítsd meg az imaéleted, szánj rá időt minden nap, Úrvacsorával, imádással, bűnvallással. Tápláld a tüzet! Gondold át, milyen volt az első szeretet, térj vissza a megvallásokhoz, az egyszerű hithez. Vegyél egy máskiadású Bibliát, zökkentj ki a panelekből. Ha megteheted, egy ideig a munka világa alól is vond ki magad. Esküvő előtt nem árt.
  • Fontos, hogy a rejtett sebek és a sötétség titkai világosságra kerüljenek a szívedből. Vizsgáld át magad, van-e benned meg nem bocsátás. “Az ember haragja nem Isten igazsága”. Rendeld alá magad Isten Igéjének ezen a területen is. A megbocsátás nem érzelmi kérdés, hanem parancs! Akard! Ne érezd. Neked is sokat engedett el az Úr, egyébként is ezzel te jársz jól, a harag is köt. Sértődés 1, Sértődés2, Sértődés 3 (SZK)
  • Részese voltál-e bántalmazásnak a gyülekezetben? Vagy szektába kerültél, ahol komoly lelki programozáson mentél át? Ha emberek el is bántak veled, Isten nem mondott le rólad. Gyere ki onnan, és a hátralévő időt szánd oda a Jézussal való életre. Benne higgy, és te magad gerjeszd fel azt a hitet, mint amikor megtértél. Vedd át a gyógyulásod és engedd át neki a sérelmeket. Zsoltárok 37:6 világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Az Atya nem mondott le rólad, ha csalódtál is (KJMK).
  • A mai szervezett gyülekezeti rendszer betagozódott a babiloni politikai, vallási, gazdasági rendszerbe. Ha nem akarsz bűnrészes lenni az ő bűneiben, fuss ki onnan. Ez a te tudatos döntésed kell, hogy legyen. Lehet, hogy az oltárra kell tenned a saját életed. Használd fel ezt a rövidke időt a Jézussal való édeskettesre. Mindet megér! Hagyd ott a felekezeti, munkát, szolgálatot, hírnevet, tiszteletet, pénzt. Ha kell a barátaidat, kapcsolatrendszered is. Hagyd ott a múltadat, az éveidet! Az életedet … Mt 16,25 Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.  “A rendszer biztonsága és a kialakított függőség egyszerre volt okozója a kényszeres maradásnak és az egyre nagyobb hiánynak és fájdalmaknak is. Azt hiszem, akik éltek át más típusú függőséget életükben, azok talán jobban le tudnák írni, milyen nehéz és szinte lehetetlen kilépni a függőségből, és milyen erővel képes az ilyen rendszer kifejteni a szívó hatását a menekülők után. (KJMK)” Ne félj az emberektől.
  • Vizsgáld meg, hogy a a szívedbe visszaszivárgott-e a világ? Részvéttel nézel-e vissza a pusztuló világra, mint Lótné? Mit teszel önzetlenül és mit teszel pénzért? Mire fordítod a legtöbb időt és ehhez képes mi jut Jézusnak a szívedben? Ő az övéiért jön vissza, akikben meglátja saját magát.
  • Van-e benned vágy a Szerelmed után? Lefekszel, de Őt keresed-e a szívedben? Körüljárod-e még a város, hogy megtaláld? Vagy megnehezítette a szíved a világ gondja és javai, a gazdagság, vagy a szegénység? Add át Neki, ami túl nehéz.
  • “Az elöljárókhoz (tekintélyekhez) való egészségtelen hozzáállás egyik következménye az infantilizmus. Az “ismét arra van szükségetek” és az “amivé lettetek” kifejezések arra utalnak, hogy a címzettek egyszer már túljutottak a tejbepapi szintjén, sőt az újjászületésük óta eltelt időt figyelembe véve már rég tanítóknak kellene lenniük. Olyan érett személyeknek, akik képesek megfogalmazni önálló gondolatokat, „aki helyesen hasogatja az igazság beszédét” (2Tim 2:15) A felfedezett igazságokat képesek másokkal megosztani, és megvédeni, érvekkel alátámasztva azt. Ahogy egy gyermek meg van róla győződve, hogy az ő édesanyja a világon a legszebb, és az apja a legerősebb, így az infantilis keresztyének sem képesek szembenézni azzal, hogy a gyülekezetükön kívül másokat is elhívott az Úr. Nem az egyedüli üdvözítő egyházhoz tartoznak, hanem egy nagy testnek a részei, amely az egész világon növekedik.Párhuzamba állítva az infantilis keresztyének nem ismerik a Jó Pásztor hangját, és egyszerűbb “anyucival” maradni, élvezni a nyáj, azaz a gyülekezet jól ismert biztonságát, de hitben nem lépnek ki a hajóból.” (mondom.net)

A keresztnél történt csere – videó, szinkron -Derek Prince
Korunk lelki népbetegsége a szervilizmus – Csongrádhírek