Meg ne tévesszenek – Derek Prince

hamis prfétákPDF
Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy az utolsó idők legnagyobb veszélye a megtévesztés. Az alábbi videó összefoglalójából megtudhatjuk, hogyan jöhet be leginkább az egyéni és gyülekezeti életünkbe a megcsalattatás, mi a kiút és hogyan állhatunk ennek ellent.

Van ma egy hamis egyház. Ez azért hamis Egyház, mert elárulta Jézust.
2Korintus 11:3 Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.
Ne próbálj túl okos lenni, tartsd távol magad a teológiától. Nem kritizálom a teológusokat, de úgy gondolom, hogy a teológia sokkal több kárt okozott a gyülekezetben, mint amennyi jót tett. Szerintem nem szükséges a Bibliából rendszert alkotnunk. Hanem ki kell találnunk mit tanít és aszerint kell élnünk. Azért gyártunk teológiát, mert a biblia túl egyszerű. Ki kell találnunk a körülírásokat a Biblia egyszerű parancsaira. Ha valaki megüti az orcádat, fordítsd oda a másikat is. Ha két ruhád van, az egyiket add oda. Tegyél jót azzal, aki gyűlöl téged. Áldjátok azokat, akik gyűlölnek titeket, ezt nem bonyolult megérteni, de nehéz megtenni. Nem az üzenet nyakatekert, hanem a mi eltorzult emberi természetünkben rejlik. Gyakorold az érzékeidet a megkülönböztetésre.
Zsidók 5:12 Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.
Sok óriás csecsemő található ma a gyülekezetben. A szilárd táplálék azoké, akik nagykorúak, vagy érettek. Ezek olyanok, akiknek az érzékszervei a gyakorlat következtében alkalmasak a jó és rossz megkülönböztetésére. Annak érdekében, hogy képes legyél a megkülönböztetésre, gyakorolnod kell az érzékeidet. Minden esetben, amikor konfliktusba kerülsz valamivel, be kell vetned az ítélőképességedet. Tanulj meg különbséget tenni a jó és a rossz, a szellemi és lelki között, mivel ezek teljesen különbözőek. Ami hatással van az érzelmeidre egyáltalán nem biztos, hogy a szellemedet is megérinti. Sok lelki dicsőítés fordul elő ma a gyülekezetben. Azért énekelnek, hogy jobban érezzék magukat. Csodálatos dicsőítő szolgálat mondják. De a dicséret célja nem az, hogy jól szórakozzunk. Az arra való, hogy imádjuk Istent. El kell jutnunk arra a pontra, amikor érzékenyek vagyunk a szellemi és lelki közötti különbségtételre. Ide csak akkor jutunk el, ha gyakoroljuk. Mindig tartsd kint az észlelő antennádat, vedd fel mi történik az összejövetelen, vedd fel miről szól az üzenet és akkor nem zavarodsz össze annyira, amikor a krízis jön. Fejleszd ki, gyakorold az igazság szeretetét.
2Thesszalonika 2:9 Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek.
Figyeld meg, hogy a sátán erőteljes jelekkel és csodákkal tud előállni, de attól ő még az ördög.
Miért kárhoznak el? Mert nem fogadták el az igazság szeretetét. Ha elutasítod az igazság szeretetét el fogsz veszni. A szeretet szó itt erős és nem gyenge. Nem az igazság elviselését jelenti, a szeretet itt azt jelenti, hogy te keresed meg az igazságot. Ezeket az embereket nem tévesztik meg, az utóbbiakat igen. Szeretnélek sürgetni benneteket, kedves testvéreim, hogy gyakoroljátok, fejlesszétek az igazság szeretetét. Szánj időt arra, hogy rájöjj mi az igazság. Szentelj időt a Bibliádat olvasva az Úr jelenlétében. Felolvasom a 9 javaslatot. 1/ Csak Isten kegyelméből lehetünk hűségesek. 2/ Ki kell fejlesztenünk az alázatosságot és az Úr félelmét. 3/ Mindent a Szentírásra kell alapoznunk. Előbb az általános kinyilatkoztatás, aztán a személyes kijelentés. 4/ Jézusra kell összpontosítanunk. Jézus bizonyságtétele a prófécia lényege. 5/ Engedjük, hogy Isten kezdeményezzen. Legyünk elválasztottak. 6/ Legyünk tudatában a fantáziának, álljunk az Írások védőkorlátján belül. 7/ Maradj egyszerű és világos. Ne válj túl bonyolulttá, ne használj túl hosszú szavakat. Észre fogod venni, hogy a Bibliában a legtöbb fontos szó, egy szótagú. 8/ Gyakorold az érzékeidet a különböző dolgok megítélésében. 9/ Fejleszd ki az igazság szeretetét. Eddig a józanságról beszéltem. Most az éberségről fogok.

Légy éber
1Péter 5:8 Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az éhes oroszlán: ordítva keresi a zsákmányát, akit megehetne.
Ragaszkodjunk a valósághoz. Ne legyen bizonytalan, vagy elrugaszkodott a hozzáállásunk a valóságtól és ne használjunk olyan nyelvet, ami a tapasztalati szintünk fölött áll. Az Újszövetségben majdnem minden rész, mai az utolsó időkkel van kapcsolatban tartalmaz valamilyen figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ne tévesszenek meg minket. Jézust arról kérdezték, hogy mi lesz a visszajövetelének a jele, az idők végén és amikor válaszolt az első dolog, amit tett, az az, hogy óvta a tanítványait a megtévesztéstől.
Máté 24:4 És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Jézus igaz próféta, és a Zsidó Enciklopédia, közel 40 hamis messiást tart számon, akik a zsidó néphez jöttek Jézus ideje óta. A leghíresebb talán Bar Kohba volt. Mindnyájuknak sikerült a zsidó nép egy részét megtéveszteni. A figyelmeztetés azonban messze túl mutat a zsidó népen.
Máté 24:23 Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Jézus azt mondja, nem állíthatjátok, hogy nem figyelmeztettelek benneteket, hamis krisztusok és próféták fognak előállni és hatalmas jeleket mutatnak, még a választottakat is megtéveszthetik. Ebből két dolog következik 1/ a csodás jelek nem bizonyítják, hogy az üzenet igaz. Mivel Jézus azt mondja, hogy hatalmas csodákat fognak tenni, de tévútra vezetnek. Nem alapozhatod egy üzenet igazságának felbecsülését pusztán arra, hogy természetfeletti jelek és megtapasztalások követték. Rendkívül veszélyes ez a hozzáállás. Még a választottakat is megtévesztenék, ha lehetne. A választottak azok, akiket Isten kiválasztott. Miért nem lehetséges, hogy a választottak eltévelyedjenek? Mert Isten kiválasztott bennünket. A biztonságunk nem abban van, hogy mi ilyen okosak vagyunk, vagy milyen szellemiek vagyunk, hanem abban a tényben, hogy Isten kiválasztott bennünket. Ez a mi biztonságunk. Annak érdekében, hogy elkerüljük a megtévesztést, képeseknek kell lennünk az igazság azonosítására és megvizsgálására Jézus vezetésével. Jézus azt mondta, azért születtem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Pilátus megismételte ezt egy kérdéssel: mi az igazság? Olyan kérdést tett fel, amire a filozófusok soha nem tudtak kielégítő választ adni. A Biblia azonban nagyon világos választ ad erre, de ez nem egyszerű, mivel a Biblia az igazságot három nézőpontból mutatja be. Hogy rendelkezünk-e az igazsággal mindhárom szempontot meg kell vizsgálni, amit én három egyenrangú megtestesítőnek neveznék. Ha biztos akarsz lenni abban, hogy tiéd az igazság át kell vizsgálnod mindhárom egyenrangú oldat, hogy meglásd mindnyájan a helyükön vannak-e.
János 14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Tehát az igazság Jézus. De amikor Jézus imádkozott az Atyához, azt mondta, hogy a Te Igéd igazság. E szerint Isten Igéje, a Biblia az igazság.
János 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.
1János 5:6 Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a Szellem az, a mely bizonyságot tesz, mert a Szellem az igazság.
Tehát 3 összefüggő szempontból létezik az igazság. Igazság Jézus, Biblia, és a Szent Szellem. Azzal, hogy rendelkezel az igazsággal, meg kell vizsgálnod mindhárom megtestesítőt Jézust, a Bibliát és a Szent Szellemet. Lehet, hogy valaki sokat prédikál Jézusról, de ha ellenőrzöd a Bibliádat, rájössz, hogy az nem azt tanítja Jézusról. Vagy valaki rengeteget beszél a Szent Szellemről és hatalmas lelkesedés és vidámság légkörét gerjeszti fel, de ha valóban megvizsgálod ez a személy nem az igazságot tanítja Jézusról. Vagy ha valaki nagy hangsúlyt fektet a Bibliára, az Írásokra, de nem foglalkozik a Szent Szellemmel, az csak halott betű. Hogy meggyőződj arról, hogy rendelkezel az igazsággal, három dolognak kell a helyén lennie. Megfelel Jézusnak, a Biblia szerint hiteles, benne van a Szent Szellem tanúság tétele? Ha ezt a három dolgot össze tudod tenni, akkor lehetsz biztos abban, hogy az igazság birtokában vagy. Pál figyelmezteti a korintusi hívőket, nehogy eltévelyedjenek. Ha valaki karizmatikus volt, ők tényleg azok voltak. A karizmatikusság nem mentesít a megtévesztéstől.
2Korintus 11:3 Attól félek azonban, hogy a gondolataitok eltávolodnak a Krisztus iránti őszinte egyenességtől és tiszta hűségtől. Ez történt akkor régen Évával is, amikor a Kígyó (Sátán) becsapta, és ez megtörténhet veletek is! Mert azt türelmesen elviselitek, ha egy idegen elmegy hozzátok, és más dolgokat mond Jézusról, mint amit mi. Készek vagytok arra is, hogy más szellemet, vagy más örömhírt fogadjatok be, mint amit már befogadtatok. Akkor talán engem is türelmesen elviselhetnétek! (EFO)
Más szellemet, ami nem a Szent Szellem. Nem meglepő, hogy az emberek mennyire készek elfogadni a hamisat? Figyeld meg, ha más Jézusod van, más szellem él benned és más az evangéliumod. Jézus minden olyan bemutatása, ami nem Igei, ami nincs összhangban az Igével, más szellemmel jár, ami nem a Szent Szellem. Az eredmény pedig olyan evangélium, ami nem az igaz evangélium. Napjainkban az egyházban más Jézusok széles választéka található. Csak hármat említek, Jézus a marxista forradalmár, aki kész kimenni gépfegyverekkel és harcolni a szegények oldalán és felszabadítja a szegényeket az elnyomók uralma alól. Ez nagyon népszerű Dél-Amerikában, de más helyeken is. De ez nem a Biblia Jézusa. Dicséretre méltó, ha valaki segíteni akar a szegényeknek, de ne ilyen módon tegye, ez nem a hívők módszere a szegények támogatására. Ezt felszabadító teológiának hívják és nagyon elfogadott sok helyen az egyházban. Latin-Amerikában, sok katolikus magáévá tette ezt és néha marxista mozgalmakhoz csatlakoznak. Aztán ott van Jézus, mint keleti guru. Az emberek büszkén vezetik vissza Buddhához, Szókratészhez és hasonlók, ezt ma New Age, új kor mozgalomnak nevezzük. Az ő Jézusukat felsorakoztatják a számos gurujuk mellé. Ő azonban nem egy guru, hanem Isten Fia, a Megváltó. A New Age hamis evangélium és más szellem kíséri. Aztán a másik Jézus a kedves karácsony apó, aki körbejár, mindenkit megsimogat és azt mondja, semmi baj, ne aggódj. Ezt én liberális egyháznak hívom. Olyan Jézusa van, aki soha nem beszél a bűnről. Soha nem beszél a bűnről, nem említi az ítéletet és azt állítja, hogy minden vallás különböző utakon, de ugyan oda vezet, nem kell aggódnunk, nincs mitől félni. Ez három példa a kortárs tanokra, ami megtévesztést hoz be más Jézus hirdetésével. A megtévesztettek száma milliókra tehető, ezért ez nem csak a társadalom peremén élő csoport valahol a világ végén.

Hogyan lép be a megtévesztés?
Hiszem, hogy csak egy ajtó van, ami beengedi a megtévesztést és ez a büszkeség. Hiszem, hogy minden megtévesztés mögött büszkeség áll. Az igazi példa erre Lucifer. Aki valószínűleg az összes angyalok között a legszebb és legbölcsebb volt, azonban büszke lett a szépségre és bölcsességére. Lázadni kezdett és végül eltévelyedett. Ha ez megtörténhet egy arkangyallal a Mennyben, hányan mondhatjuk, hogy ez velünk soha nem történhet meg. Sok szekta elhajlása az a hívogatás, hogyha csatlakozol hozzájuk, egy szuper csoporthoz fogsz tartozni, úgy értem, a valódi győztesekhez. Az egyház elbukott a munka tejesítésében, de itt vagyunk mi, mi majd teljesítjük a küldetést. Milyen hatása van ennek? Büszkeséget kelt. Nézzük meg a megnyilvánult Fiú tanítását, amit néhányan ismertek, ez volt az ő tanításuk. Sokkal tovább is mentek, azt állították, hogy elérheted a hallhatatlanságot, ha helyes dolgokat teszel. Figyelemre méltó, hogy mennyi szekta tanítja ezt. A Mormonok ezt tanítják. Közvetetten a szabadkőművességnek is ez a tanítása. Ez egészen addig elmegy, amit a Biblia A hazugságnak nevez, ami az első hazugság volt, amivel a sátán az emberi nemre támadt: olyanok lesztek, mint Isten. Minden alkalommal, amikor meg akarja téveszteni az embert, hasonló motivációt használ. Amikor azt mondják neked, hogy ez egy szuper csapat, aki előrébb tart, mint mások és inkább kritikusak a keresztények előző nemzedékével szemben. Ahogy láttam, ők nem mutatják fel azokat az eredményeket, amit az előző generáció produkált. Ha csatlakozni akarsz egy csoporthoz, akik azt mondják, hogyha igaz akarsz lenni kapcsolódj hozzánk, és úgy döntesz, hogy közéjük állsz, egy dolgot biztosan tudhatsz: tévedsz.
Példabeszédek 29:5 A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé.
Ismerd fel a hízelgést. Ez különösen a prédikátorokra vonatkozik, mert nagyon fogékonyak a hízelgésre. Csőbe húzhatnak, amikor az emberek hízelgő meghívást adnak nekünk. Azt mondják, ha szövetkezel velünk, ajtók nyínak meg számodra. Milyen erőteljes ez a kísértés, mert a hatékonyságát a kapott meghívások alapján méri le. Ez nem egy nagyon szellemi hozzáállás. Jézusnak van egy kiválasztott csapata, de ez nem egy szupercsoport. Különböző emberekből áll, egyedül Jézus választott ki ilyeneket.
Korintus 1:26 Testvéreim, amikor Isten elhívott benneteket, nem sokan voltak köztetek bölcsek, hatalmasok, vagy előkelő származásúak az emberek megítélése szerint. Gondolkozzatok el ezen! Mert Isten azokat a dolgokat választotta, amiket ez a világ bolondságnak tart, hogy ezáltal megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta, amiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse mindazt, amit erősnek tartanak.  Bizony, a világ értéktelen dolgait választotta, olyanokat, amiket mások megvetnek, és semmibe vesznek, hogy semmivé tegye azokat, amiket mások sokra tartanak. Mindezt pedig azért tette, hogy Isten előtt senki ne dicsekedhessen! (EFO)
Isten szándéka az, hogy felszámolja a büszkeséget. Nos, itt van a lista, kérdezd meg magadtól, beleillessz-e ebbe? Isten a bolondokat, a gyengéket az ok, amiért Isten kiválasztotta ezeket, hogy soha senki ne legyen képes felértékelni magát és azt mondani, Isten azért választott ki engem, mert olyan okos, erős, bölcs vagyok és szüksége volt rám. Légy óvatos, ha bárki arról próbál meggyőzni, hogy egy különleges, szuperkeresztény leszel, ha a csoportjukhoz csatlakozol. Ez egy biztos figyelmeztetés, hogy maradj távol tőlük. Remélem senkit nem fogok megsérteni, de ha mégis, nem szándékos. Hogyan léphet be eltévelyedés a prófécián keresztül? A próféciának nagyon magasztosan hangzó címe van, és sok ember úgy gondolja, hogyha visszautasít egy próféciát, bajba kerül. Az újszövetség azonban nem ezt tanítja.
1Korintus 14:29 A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg.
1Thesszalonika 5:20 a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg.
Tehát a Szent Szellemnek semmilyen megnyilvánulását ne vessük meg, de meg kell vizsgálnunk azokat. Csak azokhoz ragaszkodjunk, amik jók. Pál azt mondja, hogyha valaki prófétál, másoknak meg kell ítélni őket. Annak a prófétának, aki nem hajlandó alávetni magát a megítélésnek, nem volna szabad prófétálni. Mindenfelé vannak olyan próféták, akik azt mondják: ha megítéled az üzenetemet, Isten megítél téged. Az én hozzáállásom az, hogy ha nem ítélem meg az üzenetét, akkor Isten ítél meg engem, mivel Ő mondta nekem, hogy vizsgáljam meg. Ne félj a prófétálástól, adj hálát érte, amikor az helyes és soha ne hagyd, hogy az megfélemlítsen, vagy parancsoljon neked. A prófétáknak nem szabad irányítaniuk bennünket. Milyen irányelvek alapján ítéljük meg a próféciákat?
Ésaiás 8:19-20 Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője.
Az első fele egy figyelmeztetés a szeánszok ellen. Ha nem szólnak ez Ige szerint, azért nem teszik, mert nincs világosság bennük. A végső bizonyíték tesztje tehát az, hogy a Törvénynek és Isten Igéjének megfelelően beszélnek-e. Ha nem ezt teszik, nincs világosság bennük. Isten Igéje alapján ítéljük meg őket. Példák a félrevezető próféciákra, hogyan vezethetik meg az embereket a próféciák.
Róma 12:6 Különböző ajándékokat kaptunk, aszerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket! Ha például valaki a prófétálás ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot! (EFO)
Ne lépj túl a hiteden, amikor prófétálsz. Meglehetősen nehéz prófétálni, felüdítő érzés, de annyira feldobódhatsz, hogy eltérsz Isten szavától, az Írás szavától, amit a Szent Szellem ténylegesen adott neked. Például: valaki kap egy igaz próféciát: jön egy nagy ébredés. Ez igaz, de annyira izgatott lesz, hogy hozzáteszi: és a mi gyülekezetünkben kezdődik el. Ez igaz lehet. De nagyon is lehetséges, hogy az első fele igaz volt, a második fel nem, mert az illető túlment a hit mértékén, amit Isten adott neki. Maradj a hit neked adott mértékén belül, a szellemi hadviselés terén is. Az Apcsel. 16-ban olyat látunk, hogy egy prófécia igaz volt, viszont nem Istentől származott. Azt hiszem, hatalmas a kísértés, ha egy prófécia igaz, akkor Istentől valónak kell lennie. Ami a szolgálólányon keresztül megszólalt, az egy jövendőmondó szellem volt, Pál kiűzte és soha többet nem volt képes jósolni. A jövendőmondás valóság, a jósok tudnak mondani igazságot, de az nem Istentől származik. Mindig keveredik bele hazugság is. Az igazság a csalétek, amin fennakadnak a horgon, hogy elfogadd a hazugságot. Néhány misszionárius fontos alapító tagnak választotta volna a szolgálólányt Filippiben. Néhányatokat sokkolni fogok, de a legkeményebben kezelhető emberek azok, akikben kétféle szellem van. Az egyik a Szent Szellem, a másik pedig nem az. Egyesek azt mondanák, a Szent Szellem nem lakozik tisztátlan edényben. Ez nincs így. A Szent Szellem tisztátalan edényekben is lakik, ha nem így lenne nem lenne reménységünk. A Szent Szellem nem akkor költözik belénk, amikor tiszta vagy, hanem azért teszi, hogy megtisztítson. Nélküle nem tudunk megtisztulni. Ez olyan, mint egy professzor az mondaná az egyetemen: ha letetted a vizsgádat, tanítani foglak. Házasságtörése után Dávid így imádkozott: Szent Szellemedet ne vedd el tőlem, és Isten nem vette el tőle. Ha valami be tud mocskolni, a paráznaság és a gyilkosság az. De a Szent Szellem nem hagyta el Dávidot, ez Isten kegyelme és irgalma volt. Jézus a Márk7-ben felsorol 13 dolgot, ami beszennyezi az embert. Ezekből az egyik a büszkeség, a másik a bolondság. Drága Uram, mennyi Szent Szellemmel betöltött keresztény lenne elhagyatva, ha emiatt a Szent Szellem elhagyna bennünket. Néha hajlandó megosztani lakhelyét más forrásból származó szellemmel. A pásztoroknak a legnehezebb az ilyen emberekkel való foglalkozás. A hölgy, aki a nyelvek magyarázatát kapja egyszer jól mondja, máskor nem. A teológiánkat a valósághoz kell igazítani. A pünkösdiek nagyon tisztelik William Branham-et. Ő Isten embere volt, akinek a legfigyelemreméltóbb és legdrámaibb ajándéka volt Istentől. Egyik közeli munkatársa mondta róla, hogy szerinte kétféle szellem volt benn az egyik a Szent Szellem, a másik nem. Annak ellenére, hogy micsoda ajándéka volt és hogy Isten hogyan használta őt, élete tragikus, szánalmas véget ért. Egy balesetben halt meg, egy kis csoportot hagyott maga után, akik imádták őt, akik a legszomorúbb emberek, akikkel valaha találkoztam. Ha összekeversz két szellemet és nem távolítod el a hamisat, végül a rossz megrontja a jó munkáját.
5Mózes 22:9Ne vess kétfélét szőlődbe, különben az elvetett mag is, meg a szőlő termése is mindenestül a szentély tulajdona lesz. 11. Ne öltözz olyan ruhába, amelyet gyapjúból és lenből szőttek egybe!
Az alapelv az, hogy az Úr szolgálatát ne keverd össze másféle dolgokkal. Olyan terményt kapsz a szőlőskertedben, amit Isten nem fogad el szentnek. A két ruha viselésekor két különböző szellemi világban vagy. A len a szellemi tisztaság szimbóluma, a gyapjú pedig az emberi erőfeszítéséé, ami megizzaszt. Mindannyiunknak meg kell vizsgálnunk magunkat. Kevert magot vetünk? A jó és rossz is ott van? Kevert ruhát hordok, részben Jézus igazságába öltöztem, részben a saját testi természetembe? Isten áldása nem fog megmaradni azon, ami nem tiszta, kevert. Hadd ismételjem át, hogy hol léphet be a megtévesztés. 1/ Ha a hívők a hitük mértékén túl prófétálnak. Hitben kezdik, aztán mivel felfuvalkodnak, túllépnek a hitükön. Különböző fajta jövendőmondások léteznek, az emberek sok pénzt fizetnek érte, nyilván nem a semmiért. Üzletemberek, elnökök fordulnak jövendőmondókhoz és ez nem egy régi korban történik, hanem itt. Ne fogadjátok el a sátán végzetét az életetekre. Szükséged van rá, hogy minden befolyástól megtisztulj. Létezik olyan, amit én karizmatikus jövendőmondásnak neveztem el, amit nagy gyanakvással szemlélek. Néha igaznak bizonyul, néha nem. Azok az emberek, akik vágynak kijelentést kapni egy prófétán keresztül, veszélyes úton vannak. Nem azért mert ez nem történhetne meg, hanem azért, mert a bennük égő vágy miatt sok kockázatnak vannak kitéve. Szeretném megadni nektek az eltévelyedésre jelöltek listáját. 2/ Azok, akik csak szubjektív benyomásokra hagyatkoznak. „Amikor az a testvérem prófétált, olyan jól éreztem magam, tudom, hogy Istentől volt”. Nem tudod. Sok más próbát kell alkalmaznod. 3/ Azok, akik csak emberi vezetőkre néznek. Ha egy bizonyos ember mondja, elhiszik. Ez nagyon kockázatos, nincsenek tévedhetetlen emberi vezetők, én sem vagyok az. Nem akarom, hogy az emberek azért higgyenek el valamit, mert én mondom. Akik ismernek tudják, hogy nagyon vigyázok, hogy a Szentírás és ne a saját benyomásaim felé vezessem az embereket. 4/ Azok, akik a természetfeletti jeleket az igazság garanciájának tekintik. Jézus maga mondta, hogy hamis próféták fognak jönni és nagy jeleket és csodákat fognak tenni, de ők hamis próféták. 5/ Azok, akik személyes ambíció miatt fogékonyak a hízelgésre. Aki hízeleg, hálót vet a másik lába elé. Néha rossz helyen keressük az elismerést, azzal hogy megbecsülésre vágyunk, fennakadunk a horgon olyan területen, amibe nem kellene belefolynunk. 6/ Akik nem készek szembesülni a szenvedés, vagy üldöztetés lehetőségével. Előbb-utóbb elkerülhetetlenül megtévesztettek lesznek. A Biblia világosan figyelmeztet, hogy ezt a próbát el kell szenvednünk.
1Péter 4:1 Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.
Ez Isten velünk való foglalkozásának a része. Bárki, aki csak jót ígér, fenntartás nélkül az a véleményem, hogy hamis próféta. 7/ Azok, akik járatlanok az Írásokban. Élnek olyan emberek a világon, távoli országokban, akiknek nincs Bibliájuk, csak Igéjük, üzenetük. Isten kegyelmes lesz hozzájuk, de számunkra az egész Biblia könnyedén elérhető. Ha nem tanulmányozzuk a Bibliánkat, jelöltek vagyunk az eltévelyedésre, megérdemeljük, hogy megtévesszenek bennünket. Most jön a pozitív üzenet része.

Hogyan legyük szabadok a megtévesztéstől?
1/ Csak Isten kegyelméből tudunk hűségesek lenni.
1Korintus 7:25  Erről ugyan nem kaptam az Úrtól parancsot, mégis szeretnék tanácsot adni nektek. Úgy mondom ezt, mint akiben meg lehet bízni, mert az Úr kegyelmet adott nekem.
Nem az okosságunk, nem a szellemi szintünk, a megtartatásunk Isten kegyelmétől függ. Amikor gőgössé, magabiztossá válunk és úgy gondoljuk Isten kegyelme nélkül is boldogulunk, szörnyű veszélyben vagyunk. 2/ Fejlesszük ki magunkban az alázatosságot és az Úrnak félelmét.
Zsoltárok 25:8 Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
Milyen embert tanít Isten? Az alázatosokat. Ha valaha is megszűnünk alázatosnak lenni, fennáll a veszélye, hogy kikerülünk Isten védelme alól.
Zsoltárok 25:12 Kicsoda az, a ki féli az Urat? Megmutatja annak az útat, a melyet válaszszon. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket.
Tehát mi a feltétele annak, hogy igazságot kapjunk Istentől? Az Úr félelme. Az Úr félelme és az alázatosság a védelmünk. Minden igaz ismeret és igaz bölcsesség az Úr félelméből ered. Bármi, ami nem az Úr félelméből származik, nem igaz ismeret és nem igaz bölcsesség.
Példabeszédek 1:7 Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Bármi, ami nem Isten félelmében kezdődik, sem nem az igaz bölcsesség sem nem igaz ismeret. Félnék attól, hogy ne legyek az Úrnak félelmében. Nincs semmi más, amihez Isten több áldás ígéretét kapcsolná, mint az Úr félelme. Alázatosság és az Úr félelme által van gazdagság és tisztesség és élet. Akinél Istenfélelem van, megelégedettségben lakik és nem fog fia meglátogatni a gonosz. Mit kérhetnél, ami több ennél? 3/ Mindent a Szentírásra alapozz. Első az Írásokban megtalálható általános kijelentések és azután kereshetjük a személyes kinyilatkoztatást. A Biblia nem mondja meg nekem, hogy Indiába kel mennem misszionáriusnak, ehhez személyes kijelentésre van szükségem. De nincs jogom személyes kinyilatkoztatása várni, ha nem élek az általános kijelentés szerint, amelyek minden keresztényre igazak. Ez lustaság. Senkinek nincs joga prófétához menni Isten szaváért, ha nem él az Írások kinyilatkoztatott igazsága szerint. Az a keresztény, aki mellőzi a Bibliáját, nincs joga Isten szavát hallani. Sokszor, amikor az egyén azt gondolja, hogy Isten szólt hozzá, nincs így. 4/ Összpontosíts Jézusra. Nagyon fontos.
Jelenések 19:10 Ekkor én, János, földre estem az angyal lába elé, hogy imádjam őt. De azt mondta: „Vigyázz, ne engem imádj, hanem Istent! Hiszen a szolgatársad vagyok. De nem csak neked, hanem a testvéreidnek is, akik Jézusról tanúskodnak. Mert a Jézusról való tanúskodás a prófétaság szelleme. (EFO)
Minden prófécia valamiképp Jézusra mutat. Ez igaz az Ószövetségi próféciákra és igaz kell legyen az Újszövetségben a Szent Szellem által adott próféciákra is. Jézusra kell mutatnia, Őt kell felemelnie.
János 16:13-14 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
A Szent Szellem legfontosabb feladata a gyülekezetben, hogy Jézust dicsőítse. Azért jött el, hogy ezt tegye. Ha istentiszteleten Jézusra fókuszáltok, a Szent Szellem boldogan ott lesz, de ha bármi elvonja a figyelmet Jézusról és másodlagos dolgok felé fordul és nem ad dicsőséget Jézusnak, nem a Szent Szellemtől van. 5/ Hagyd Istenre a kezdeményezést. Ne nyaggasd Istent kijelentésekért. Ülj nyugodtan és hagyatkozz Istenre, hogy akkor és úgy adjon neked, amikor és ahogy neki tetszik. Jézus azt mondta, az én ítéletem igaz, mert nem magamtól ítélek, hanem úgy ítélek, ahogy hallok. Próbáld meg követni ezt a példát, előbb hallj, aztán ítélj. Ne oktasd ki Istent, ne gyötörd Istent a problémáiddal, különösen teológiai dilemmákkal.
Zsoltárok 131:1 Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magasra, és nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csodadolgok után; Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.
Dávid itt a büszkeségtől határolja el magát. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Vedd észre, hogy vannak olyan dolgok, amik túl mélyek, amit nem tudnál megérteni, ha Isten elmondaná neked. Hagyd, hogy Isten megtartsa ezeket magának. 6/ Legyél tudatában a fantáziának. Van a fantázia szellem és emberek millióit foglalja le főleg a TV-n keresztül. Sok fiatalember nem tudja, hogy amit lát az valóság, vagy fantázia. A védőkorlát a Szentírás, de ha ezen kívül kerülsz, katasztrófa felé haladsz. Ha erős képzelőerőd van, add át a Szent Szellemnek. Ha hamis próféta akarnék lenni, nagyon sikeres lennék, megvan az adottságom, hogy elbűvöljem az embereket. Az igézés egy latin szóból származik, ami boszorkányságot jelent. Pontosan ez az értelme, ami megigéz, megragad, az bizonyos értelemben potenciálisan varázsol. Használhatod a képzelőerődet, hadd adjon neked az Úr ragyogó felhőket, csak maradj korláton belül. Soha nem menj az Írásokon kívülre, a saját érdekedben. 7/ Maradj egyszerű és világos. Ne légy szuperszellemi, ne használj magasröptű nyelvezetet, ragaszkodj az egyszerűséghez.
2Korintus 3:12 Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a múlandó dicsőség végét.
Az Ószövetség tehát leplezett volt, az igazság jelekben, előképekben rejtőzött, nem volt teljesen feltárt. De az Újszövetségben nem így mutatjuk be az igazságot, őszintén és egyenesen beszélünk, mindent a nevén nevezünk.
2Korintus 11:2 Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé.
El tudjátok képzelni, hogy ezt Pál a korintusi gyülekezettről mondja? Ez a megváltás csodája. Pál az eljegyzést használja, az eljegyzés nem házasság. Az eljegyzés köteléket jelent de nem házasságot, nem volt intim, de a törvénye előtt ugyan olyan tekintélye volt. Az Egyház ma Krisztus jegyese, de még nem jött el a Bárány vacsorája. Próbákat kell kiállnunk. A tsz az, hogy hűségesek maradunk-e Jézushoz vagy feladjuk az iránta való elkötelezettségünket. Az a gyülekezet, amelyik hűségesek kitart Jézus mellett, a menyasszony lesz, az pedig amelyik hűtlenné válik, parázna lesz. Mindkettő nagyon világosan alakul már a világban.

Meg ne tévesszenek – videó, szinkron -Derek Prince

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: az Úr félelme, éber, büszkeség, csodák jelek, Derek Prince, hamis, hamis krisztus, hamis próféta, hűség, igazság, jövendőmondás, kegyelem, más Jézus, szellem evangélium, megkülönböztetés, megtévesztés, szekta, szenvedés | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s