Gyógyulás

PDF
A bűnbeeséskor nagyon sok mindent buktunk. A Föld a diszharmónia, megosztottság, a lényünk pedig a halál uralma alá került. A halál nem a megsemmisülést jelenti, hanem egy gonosz személy uralmát, melynek befolyása van lényünkön, amiből nem egykönnyen szabadulunk. Jézus Krisztus keresztáldozata azért fantasztikus, mert Ő egyedül legyőzte a halált és azt, aki azon uralkodik, a sátánt! Amikor elfogadjuk ezt a győzelmet a kereszten, a szellemünk azonnal kikerül a halál uralma alól, mert engedelmeskednie kell Jézus győzelmének és úrságának. Ebben a szellemi gyógyulásban történhet akár azonnali teljes, vagy részleges gyógyulás is. Nem látunk bele a láthatatlan folyamatokba. Van, aki csak a bűnvallás, vagy vízkeresztség után gyógyul meg, akár testben, lélekben, vagy az életútjában. Viszont láthatjuk, hogy még a hívők is meghalnak, sokan betegségben, ezért úgy tűnik, a betegséggel, és a halállal még van küzdeni valónk, 1Kor 15,26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. A kereszten elvégzett helyettesítő áldozatban nem automatikusan, hanem hit által vehetők át a Jézus által elért áldások, ezek közül a gyógyulás is. Akinek gyógyulásra van szüksége, ajánlom, hogy mind fizikai, mind szellemi területen nézze át, min kell változtatnia, ami az ő hatalmában áll, azt tegye meg. Környezetváltozás, étkezés, vitaminok, orvos stb. Ha ezek megvannak, a szellemi területen is vannak teendők.
1/ Talán az első és legfontosabb, a megbocsátás. Le ne menjen a nap a ti haragotokkal. A rossz kapcsolatok, a harag, a düh, a neheztelés öl. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés, önérdek. Egyébként parancs.
2/ Fontos, hogy tiszta legyen a szívünk, szűrje át az életét a bűntől és esetleg az örökölt családi bűnökből, átkokból, gondolkozási-, és szokás mintákból is. Vizsgálja meg hogyan beszélt eddig, mi jött ki a száján és változtasson, ha kell. A beszédben van teremtő erő.
3/ Az úrvacsora gyakorlásában is isteni életet veszünk át, ha méltón tesszük áldást veszünk; a fiak kenyere a szabadulás és gyógyulás, ha kell, minden nap.
4/ Támaszkodjon a megváltásban átvehető áldásokra (Ézs.53.fej) Álljon rá Isten ígéreteire hittel, írja ki az Igéket (megvallás_gyógyulás) és vallja meg azokat naponta többször. Isten beszéde kimegy és megcselekszi, amiért elküldetett (Ézs.55.11.), – a megvallásban lévő erő.
Példabeszédek 4:20 Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek.
5/ Megérinthetjük mi magunk is Jézust, Akiből erő fog kiáradni (vérfolyásos asszony pl.). 6/ Kérhetjük hitből. “Csak szólj egy szót és meggyógyul az én szolgám.”
7/ Lehet, hogy szükség van démonoktól való szabadulásra.
8/ Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal. Imádkozhat saját magáért is, mert van joga szólni az Igét és Jézus nevében parancsolni (Jak.5.14, Márk 16.18.)
9/ Böjt, vagy részleges böjt is elősegítheti a változást.
10/ A hálaadás, dicséret, imádás és a Szent Szellemet vonzó, Jézust magasztaló zene önmagukban hordozzák a gyógyulást és az ígéretek megnyerését (Zsolt.50.23).
11/ Kezdjen el adakozni másoknak, ha eddig nem tette. Bármit, csak adjon és a figyelmét magáról mások építése felé fordítsa (Ézsaiás 58:6-9), az irgalom elhagyása is betegséget okoz (Ezékiel 16:49.,Pld. 21:13.). A szeretet gyógyít. Ha pedig túladakozta magát, álljon le és regenerálódjon, evés, alvás, öröm, jó levegő, más elfoglaltság.
12/ Engedelmesség Isten beszédének. (Ján. 5.14., Pldb. 4:20.)
Nagyon sok negatív érzelem a rossz kapcsolatokból származik, amik elindítják a betegség folyamatát. Nem tudunk mindent megoldani, de Pál azt javasolja, hogy amennyire rajtunk áll, mi legyünk másokkal békességben. A felelősség ne a miénk legyen. Olyan is van, hogy fizikai távolságra van szükség, akár ideiglenesen, akár végleg. Ez a legnehezebb terület, különösen családban. Szükség van az Úr vezetésére. Az egységben a légkör is gyógyító, mert oda küldd áldást az Úr, még kérni sem kell. Aki fekvőbeteg, vagy gyenge, akkor is tud imádkozni másokért, az országért, és tud Igéket megvallani, részt venni az együtt teremtésben, tartani a világosságot, mint mécses a sötétségben. A beteg ember sem haszontalan, Isten számít rájuk. (“a beteg is mondja: hős vagyok):)

A kulcs a Jézus Krisztus keresztáldozatával végbement csere.  Az ott történt cserét meg kell érteni és használatba venni, értünk történt. A félelem, a bánat, az elutasítottság, szégyen és minden testi, leleki, szellemi betegség Jézuson volt. Azért vette magára, hogy kiváltson ebből bennünket és nekünk átadja az ellenkezőjét. A Szent Szellem egyik erő ajándéka a gyógyítások ajándéka a hívők számára (1Kor. 12.30).

Nagyon sötét korban élük, a levegő körülöttünk nem olyan, mint 10 éve, a frekvencia emelkedik, a Föld meglódul és nem mondhatnánk, hogy a vajúdási időszak könnyebbé fogja tenni a jövőt. Tudnunk kell merre tartunk, hogy ebből jó fog származni, de muszáj átmenni a szülési fájdalmakon. A mindennapokban kell időt elválasztanunk az Igével, Jézussal való közösségre, mert csak onnan származik látás, remény és erő és így sóvárogva várhatjuk a “boldog reménységünket”, a megígért elragadtatást (1Thessz.4.17).

Van olyan betegség, ami Isten dicsőségét fogja szolgálni (a vakon született nyilvános meggyógyulása.). Van olyan betegség, pl. Pálé, ami a felfuvalkodását akadályozta meg, az ismerete nagysága miatt. Nem tudjuk az okokat, de isteni ígéretünk van a gyógyulásra.
A gyógyulást még így sem tudjuk kikövetelni, ezért teljes mértékben Isten kegyelmére vagyunk szorulva. Istennek sok szolgája betegen szolgált életében, ezt nem lehet letagadni, mert a testünk megváltása még nem történt meg. Elgondolkodtató az a történet, hogy Elizeus próféta, aki maga sok csodát tett,  végül betegségben halt meg. Ami még érthetetlenebb, hogy amikor a sírjába bedobtak egy halottat, mert jött a csata, a halott, Elizeus csontjaitól feltámadt. Ezeket a dolgokat emberi ésszel nem tudjuk felfogni. Marad az alázat és kegyelemre hagyatkozás.
Előfordulhat, hogy pszichiáter, vagy terapeuta segítségére is szükség lehet. Ha nem keleti/okkult forrásból dolgozik, áldás is lehet, igen sok tapasztalatuk van, amire mi nem is gondolnánk. Ha viszont kifejezetten sátáni erők rontanának ránk, akkor is van védelem, de csak a tisztaság és az Ige korlátja őrizhet meg minket. A sátán jogi tudós, ahol rést talál, csak ott támad “a bűn az ajtó előtt vár és ránk van vágyódása”.
Az orvosok és a tudomány egy része Isten áldásai, ne utasítsuk el, ha ő általuk is vehetünk gyógyulást. Pál apostol mellett is volt orvos, Lukács.
Vannak olyan történelmi idők, amikor a sötétség olyan erős, mint Jézabel idejében, ahol az oltár és a trón összefonódott. Megjelent a jogtalanság, önkény, átok, szegénység, éhség, sötétség és szellemi hanyatlás. A szegénység és életnélküliség betegséghez vezet. Ebben a légkörben, ahol még a próféták is beszorulnak barlangokba, együttes erővel kiáltani kell Istenhez Illésekért.
A gyógyuláshoz való helyes viszonyulás az, ha Istent elismerjük Úrnak, aki azt tesz velünk, amit jónak lát, mert élete árán megváltott, életünk ideje és halálunk is az Övé.
Dániel 3:17-18 Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!

Isten sokféleképpen gyógyíthat meg, ne határold be Őt, de te is tegyél meg mindent, amit tudsz. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Isten is használhatja a betegséget a fegyelmezés eszközekét, de a sátán is felajánlhatja a gyógyulást, szellemi erők, vagy praktikák által. Aki elfogadja, foglya lesz. Ebben is Jézus Krisztus a példa, aki éhsége ellenére nem fogadta el még a tanácsát sem, a kísértéskor.
A végső reménységünk a testünk megváltása, ami romlandóból romolhatatlanná, időbeliből halhatatlanná fog válni – vagy az elragadtatáskor, vagy az idők végén a  feltámadáskor.

A megváltás és a fizikai gyógyulás kapcsolata – pdf, Ariel Hungary
A keresztnél történt csere – videó, szinkron -Derek Prince
Isten valóban csak gyógyít? – pdf, Ariel Hungary