Megtérés után

Apcsel 2:38 Péter így válaszolt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

A hit alapjai – 10/1. A kősziklára alapozva – feliratos videó – Dr.Derek Prince
A hit alapjai – 10/2. Isten Igéjének hatalma és ereje feliratos – videó Dr.Derek Prince
A hit alapjai – 10/3. Hitre jutás megtérés révén feliratos videó – Dr.Derek Prince
A hit alapjai – 10/4. A hit és a cselekedetek feliratos videó – Dr.Derek Prince
Bibliaiskola – pdf, Ariel Hungary

Kedves Testvérem! Köszöntük Isten családjában! Nagy az Úr kegyelme, hogy Téged is megvárt, mielőtt lezárná a kegyelem idejét! Régóta várunk Rád! Üdv a családban:)!

Ha már elmondtad a átadó imát, amivel Atyádhoz visszafordultál, hadd ajánljak neked igei iránymutatást az új életedhez. Az újjászületés egy folyamat, melynek ez volt az első lépcsőfoka és még kettő van, amit be kell töltened. Isten országában új élet vár rád, egy új világ, aminek meg kell tanulni a szabályait. Mint az Atya gyermeke, fel kell fedezned az Ő és testvéreid világát és be kell illeszkedned neked is a mennyei családba. Szerencsére nem emberi felekezetről van szó, hiszen Isten családja új, szellemi teremtésekből áll, de nyilván a fejlődésedhez szükség lesz közösségre is – amíg van vallásszabadság és működő közösségek. Ajánlom, hogy olyan kisközösséget keress, amely nem kap állami támogatást. A kereszténység (Krisztus követése, Krisztusivá válás) nem vallás, nem népmozgalom és nem vicc, hanem a teljes életed megnyerése az örökkévalóságra, a második haláltól való megszabadulás! Olyan fontos dolog, amiért az Isten Fia eljött a mennyből ide … és fiatalon, ártatlanul feláldozta az életét értünk. Tehát az első lépés, hogy megismerd Isten akaratát, rendelését. Kegyelméből fordultunk vissza Hozzá, de az Ő örök rendje nem változott meg, ezért el kell fogadni, hogy Ő az Úr és Őhozzá kell igazodnunk. Isten jelenlétébe nem lehet csak úgy berongyolni, mint ahogy egy főnök, vagy király irodájába sem, istenfélelemre és tiszteletre van szükségünk Felé. A zsidók Jézus korában születésük óta ismerték az írásokat, ezért nekik csak visszatérést kellett hirdetni, de nekünk, akik pogány háttérből jöttünk a gondolkodásunk teljes megváltoztatására van szükségünk, ahogy a görög nyelv is kifejezni: metanoia. Amikor elmondtad az imát, a legbelső lényed, a szellemed megmenekült, nem árt már neki a második halál, (Jelenések 2.11.)! Viszont a hitünk célja a lelkünk megmenekülése is, azaz a személyiségünké, ezért viszont már együtt kell működnünk az Úrral és szolgálóival. 1.Péter 2.2. Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők. Tehát kívánjátok a tiszta szellemi „tejet”, amely segít, hogy felnőjetek, és elérjétek a teljes megmenekülést. 1. Péter 1.9.  Így éritek el a hitetek célját: lelketek megmenekülését és teljes átformálódását (EFO). Javaslom, hogy sürgősen vegyél egy Bibliát, lehetőleg ne Károli Gáspár, vagy Katolikus Bibliát, mert abban sok a cenzúra, a régies nyelv, ami miatt nem fogod szeretni, mert nem érted. Ajánlom neked az Egyszerű Fordítást (EFO) vagy az Új fordítású Bibliát (UFB), 3000 Ft körül lehet kapni keresztény könyvesboltokban (vagy megrendelni). A kezdéshez nagyon ajánlom Derek Prince: A kereszténység hat alaptanítása c. 3 kötetet, amiből az alapokat megtanulhatod (kb. 7000 Ft újonnan), feliratos videói itt elérhetők. Zsidólevél 6.1-3. Ezért fejezzük be a Krisztusról szóló alapvető tanításokat, és igyekezzünk szellemileg felnőtté válni! Ne kezdjük újra előlről az ABC-t: a kezdőknek való tanítást az Istenben való hitről és a gonosz dolgok elhagyásáról,a bemerítésekről, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről!

1/ Bűnvallás. Meg kell ismerned, ki Jézus Krisztus, miből és miért váltott meg Téged. Ebben az időszakban még friss a hited, ekkor érdemes alapozni, vagyis meggyökerezni Isten szeretetében. Érdemes bűnvallást tenni keresztényekkel egymásnak (Jakab 5.16 Ezért mondjátok el egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok! Mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes.), és erre alaposan felkészülni, összeszedni magadban, vagy írásban, mindent amire emlékszel, hogy mi olyat követtél el, melyet Isten beszéde bűnnek mond. 1.János 1.9. De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Nem fontos, (de áldás) a tapasztalt szolgáló, mert Isten a hitedre néz, fontos, hogy megbízható embernek beszélj a bűneidről, ez nagyon bizalmas dolog, ne add ki magad bárkinek, ha ez sincs, térdelj le, és olvasd fel Isten előtt a papírodról, vagy a szívedből a bűneidet, a szellemvilág hallja!  Bűnismeretre kell jutnod, hogy legközelebb ne kövesd el újra azokat, hiszen, nem elég megvallani a bűnöket, de el is kell hagyni. Azzal ugyanis, még nincs vége a bűn elleni harcnak, hogy visszafordultál Istenhez, a kísértő még kísérteni fog téged, ahogy Jézussal is tette (Máté 4.1-11.), ezért fel kell ismerni a bűnt, hogy védekezni tudj ellene. Róma 3.20. … a Törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat. Itt nem Magyarország törvényéről van szó, hanem a Sínai hegyen Mózesnek adott törvényről, mellyel az Örökkévaló, Teremtő Isten szövetséget kötött az ő népével, amiben leszögezte, hogy mit vár el tőlük, ha Vele akarunk élni. Mi az ami neki tetszik, és mi az amit Ő gyűlöl. Nos, igyekeznünk kell megismerni ezt az utat, ha tényleg viszont szeretni akarjuk Őt. 1.János 2.5. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Tapasztalatom alapján fogadj el egy tanácsot, amikor megvallod bűneid, mondd ki, hogy elszakítod magad ezektől a bűnöktől és azoktól a személyektől is, akikkel, vagy akik által elkövetted azokat. Már Jézus neve által hatalmadban áll a bűn és az amiatti átok köteleit feloldani az életed fölött, ami megvallassz, már nem lehet hatással rád! (Bűnismeret ) Azok a bűneid lesznek megbocsátva, amiket megvallassz, az elhallgatott bűnök nem kerülnek automatikusan bocsánatra. Egész életünkön át meg kell vallani a bűnüket, amik becsúsznak, le nem menjen a nap a tisztulásunk nélkül. Ha még kezdő vagy az imádkozásban, Jézus ad nekünk mintát, hogyan kell ezt tenni a Máté 6.9-ben: Mi ATyánk!

2/ Vízkeresztség, azaz vízbe való teljes alámerítkezés. Ha engedelmeskedni akarsz Istennek, meg kell tenned, amit kér tőled. Az alámerítkezést neked kell akarnod. Keress egy közösséget, ahol van teljes test bemerítés (nem csak lelocsolnak). Tudnod kell, hogy nem egy felekezethez tartozás miatt merítkezel be, hanem mert ezt írja elő az Ige, ez nem tesz téged lekötelezetté a felekezethez, ők is csak Isten szolgái, akik éppen ott végzik a feladatukat. Galata 3:27 Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Ha nagyon nincs a közeledben ilyen közösség, de van a környezetedben érett és igazán hívő testvér, ha hitből van, egy kád vízben is megtörténhet a dolog. Fontos állomás ez, az újjászületésed napja! Isten így rendelte, ezért kell így cselekednünk. Mondhatott volna Isten mást is, de ha ezt mondta, nekünk ezt kell követni, Ő tudja mit csinál velünk a vízben:). Amikor ide eljutsz, ennek a döntésnek már tudatosnak kell lenni. Bemerítő János ezzel a cselekedettel indította el a Messiás (Jézus) eljövetelének előkészítését, sőt maga Jézus is általa merítkezett be, példát adva mindannyiunknak, hogy ezt kell tenni, ez alól még Ő sem kivétel (Máté 3.15.) A víz-sír a régi életed szimbolikus eltemetése, majd abból való szimbolikus feltámadásod, miközben láthatatlan dolog történik veled, sőt mindezt a Mennyben feljegyzik! 1. Péter 3.21. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ebben a víz-sírban eltemeted a régi életed így azonosulsz Jézus Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Ne hagyd ki!
A hit alapjai – 10/5. Bemerülés vízbe – feliratos videó – Dr. Derek Prince
A BEMERÍTKEZÉS SZERTARTÁSA –  pdf -Dr. Arnold Fruchtenbaum

Róma 6.3-11. Vagy talán elfelejtettétek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merültünk bele?Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek bennünket vele együtt. Ez pedig azért történt, hogy mi is új életben induljunk el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta a halálból. Mert ha eggyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele a feltámadásában is. Tudjuk, hogy régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették. Ez azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái. Aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól. Hiszen tudjuk, hogy mivel Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg soha. A Halálnak nincs többé hatalma felette. Mert Krisztus azért halt meg, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát. Mióta viszont feltámadt és él, Istennek él. Hasonlóképpen, ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára. Ugyanakkor, tekintsétek magatokat élőknek is, mint akik Istenért éltek, Jézus Krisztusban.

3/ Szent Szellem keresztség, azaz Isten Szellemébe való bemerülés, alámerülés. Ezt az ajándékot valóban olyan személyek segítéségével tudod átvenni, akik erre hit által és Isten engedélyével képesek. Én nem javaslom, hogy államilag támogatott közösségbe keresd a Szent Szellemet. Akár kinek ne engedd meg, hogy akármilyen szellembe merítsen, vagy bármilyen szellem nevében rád tegye a kezét. Keress olyan megbízható, jó hírű közösséget, ahol gyakorolják ezt a szolgálatot, de tudok olyat, aki otthon kapta meg ima közben, mert annyira vágyta. A biztos jele, hogy megkaptad, a nyelveken való szólás. Ez egy olyan nyelv (általában nem nemzeti nyelv), ami az értelem számára nem érthető, a szellemedből folyó folyamatos beszéd. Ilyenkor a szellemed imádkozik, ezért az elméd nem érti, de ez nem baj:) Apcsel 10.43-4. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?
A hit alapjai – 10/6. Bemerülés Szent Szellembe  feliratos videó – Dr.Derek Prince

E három dolog által megtörtént az Isten országába való beleszületésed. Tanulmányozd az Igét, hogy fel tudj nőni a teljes érettségig, felnőttségig. Ha megmaradsz Isten szeretetében, a tudatlanságodon is átvisz és megsegít az Úr, ha engedelmes maradsz a beszédének, megmaradsz az igazság útján és ragaszkodsz Hozzá, nem engedi meg, hogy tévútra menj! Csak addig tud megvédeni, amíg az Ő fennhatósága alá tartozol. Ha visszaesel a bűnbe, nehéz lesz újra Őhozzá fordulni, hiszen a Szeretet ellen vétkezel, és mintha újra a keresztre küldenéd Jézust, de Istennél bőséges a kegyelem. Maradj meg a hitben, alaposan és erősen, hogy senki el ne vegye tőled azt, amit Isten készített az Őt szeretőknek! Nézz azokra, akik hitben haltak meg, és kövesd azok hitét, ők biztosan jó példák!

Ima
Az ima az Istennel való beszélgetés, közösség. Ő kíváncsi rád, szeretne veled kommunikálni, mert szeret és szeret veled közösségben lenni. Ha lehet, minden nap határolj egy egy kis időt, amikor konkrétan Vele beszélgetsz, hálát adsz. Meg kell tanulnunk kommunikálni Vele, meghallani, metgismerni Őt, de ez csak közösség gyakorlása által működik. Ha nem imádkozol, nincs közösségetek és elhal a kapcsolat. Az ima része lehet a megvallás is, ami azt jelenti görögül, hogy “ugyan azt mondani”, mint Isten. Ahogy a gyermek a szüleitől tanul beszélni, mi Istentől. Átvesszük az ő gondoltatit és utánozzuk Őt a beszédében, míg el nem jutunk a meggyőződésre. Az Ő beszéde hordozza az életet és teremtő erőt, ezért javaslom, hogy gyakorold a megvalást minden nap az imaidődben. Az én régebben elkészített megvallásaimat ide teszem neked, hátha szívesen használnád, de magadnak is készíthetsz a saját igényed alapján.

A megvallásban lévő erő – pdf Derek Prince -EK

megvallás_az Úr a gondviselő pdf, Ige
megvallás_erő értelem család 
pdf, Ige
megvallás_félelem ellen pdf, Ige
megvallás_gyógyulás pdf, Ige
megvallás_új identitás Krisztusban pdf, Ige
megvallás_szolgálat munka pdf, Ige

Nem véletlenül hívott el a Úr, pontos terve van veled az új világban, amit teremt! Érezd kiváltságnak, hogy részese lehetsz egy nagyszerű Király országának, ami hamarosan a szemünk számára is látható lesz. Jó utazást, sok örömet és kitartó hitet kívánok ehhez!