Az ellenségek, akikkel szemben állunk 4. rész, a gyülekezet győzelme – Derek Prince

Derek Prince5PDF 4. rész
Derek Prince 1989-ben elhangzott négy részes tanításának a negyedik részében a gyülekezet győzelmét mutatja be. Azért osztom meg a videó összefoglalóját, mert a felismerés már fél győzelem számunkra. Megérthetjük, hogy mi az, amit elvár tőlünk Isten gyülekezeti és egyéni szinten, mit tehetünk mi, és mi a cél? Hogyan engedelmeskedhetünk Istennek és győzhetjük le ezeket az ellenségeket azokkal az eszközökkel, melyeket Ő a rendelkezésünkre bocsátott.

(Videó 58:30-tól)
Az ellenséggel, akik szemben állunk természetesen mi vagyunk, Isten népe, Jézus Krisztus gyülekezete. AZ előző részekben két fő ellenségről foglalkoztam, ami hiszem, hogy ma a gyülekezettel szemben áll. Az első a varázslás, a másik, az antikrisztus szelleme. A varázslást a bukott ember egyetemes vallásaként határoztam meg. Ez az az eszköz, amivel az emberek korokon át igyekeztek kapcsolatba lépni a sátán angyalainak lázadó királyságával a mennyeiekben és ilyen vagy olyan formában istenként imádták őket. Az antikrisztus másfajta szellemi erő, ami csak ott jöhet szóba, ahol előtte már prédikálták Jézus Krisztus evangéliumát. Rámutattam, hogy az anti szónak két jelentése van először ellen, aztán helyette, és nyomást gyakorol Jézus az igaz messiás ellen, hogy eltávolítsa, majd helyettesítse egy hamis messiással. Azt mondta, hogy ez a szellemi erő nagyon tevékenyen dolgozik ma a gyülekezetekben. Megpróbáltam bemutatni, milyen lesz az antikrisztus szellemének utolsó megnyilvánulása AZ antikrisztus. Most szeretnék áttérni a negatívról a pozitívra, a gyülekezet győzelmével szeretnék foglalkozni. Megpróbáltam meghatározni a fő ellenségeket, akikkel szemben állunk, hogy megmutassam, hogyan engedelmeskedhetünk Istennek és győzhetjük le ezeket az ellenségeket azokkal az eszközökkel, melyeket Ő a rendelkezésünkre bocsátott.

A gyülekezet győzelme
Minden ígéret, amivel a Biblia zárul a Jelenések könyvében, Jézus utolsó kinyilatkoztatása gyülekezetének. Mind a pozitív ígéretek csak azoknak szólnak, akik győznek. Nincsenek ígéretek a legyőzötteknek. Pál azt mondta, ne győzzön le titeket a gonosz, hanem ti győzzétek le a gonoszt a jóval. Hiszem, hogy csak két lehetőség van végső soron, vagy győzünk, vagy legyőznek minket. Nincs harmadik eset. Semmi pozitív ígéret nincs azoknak Istentől, akik megengedik, hogy legyőzzék őket. A Jelenések 2, és 3. részében Jézus üzenetet küldött 7 gyülekezetnek és mindegyikben az utolsó ígéret annak szól, aki győz, nincs ígéret annak, aki nem győz. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Isten lehetővé tette számunkra, hogy győzzünk, elvárja tőlünk, a győzelmet.
Jelenések 21:7 Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.
Aki győz, megkap mindent és aki nem győz, nem kap semmit. Ez totális, így vagy úgy. Azt hiszem az egyik nagy tévelygés, amit az ördög becsempészett a keresztény gyülekezetekbe, hogy van egy középút is: nem vagyok győztes, de nem akarom elfogadni azt a tényt, hogy legyőznek engem. Nem hiszem, hogy az Újszövetség utalna ilyen középút létezésére. Tehát most győztesekről beszélünk. Néha gyülekezeten belül is megjelennek csoportok, akik azt állítják, hogy ők a győztesek. Keresztény életem során, ami már 50 éve tart, 2-3 csoportot tudnék megnevezni. Ha találkozol olyan csoporttal, aki azt mondja, hogy ha jó akarsz lenni, csatlakozz hozzánk, akkor egy dologban biztos lehetsz, rosszul jársz, ha csatlakozol oda. Senkinek nincs monopóliuma a győzelemhez. Ez nem egy címke, nem egy tanítás, hanem egy élet. Most a győztesekhez szólunk. Azokhoz, aki meggyőződtek Jézus Krisztusba és a Szentírásba vetett hittel, hogy lehetséges a győzelem. Amit meg kell értenünk, amikor ezekkel a sátáni erőkkel foglalkozunk, ami nagyon fontos és alapvető, hogy Jézus a halála és feltámadása által teljes és maradandó, végleges és visszafordíthatatlan vereséget mért a sátánra. Ha ezt nem érted, nincs alapod a győzelemhez. Hadd mondjam le még egyszer: ez egy teljes és maradandó, végleges és visszafordíthatatlan vereség. A sátán semmit nem tehet, ami változtatna ezen a tényen. Amikor Jézus azt mondta elvégeztetett és el van végezve, semmit nem kell hozzáadni ahhoz, amit Ő tett és semmit nem kell elvenni belőle.
Kolossé 2:13 És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
A fejedelemségek és hatalmasságok ugyan azok, akiket korábban az Efézus 6-ban láttunk. Birkózó meccsünk fejedelemségek és hatalmasságok ellen van, a sátán királyságának különböző szintjei és rendjei ellen. Ez ellen küzdünk. De meg kell értenünk, hogy Jézus teljesen, nyilvánosan legyőzte őket. Az itt használt kifejezés az, hogy diadalt vett. Meg kell értenünk, mi az a diadal. Ez a római birodalom kultúrájának a része. Amikor egy római tábornok különösen sikeres volt egy háborúban, amikor visszatért, a római szenátus megszavazott neki egy diadalmenetet. Ebben őt egy hintóba helyezték, melyet egy fehér ló húzott és végig vezették Róma utcáin és minden római ember felsorakozott az utcákon és tapsoltak neki és mögötte ott voltak a győzelmének bizonyítékai. Az uralkodók és parancsnokok, akiket legyőzött, láncokon mentek utána. Sok rabot és néha vadállatokat is a legyőzött területekről, amilyeneket római emberek talán még nem is láttak. Ez a diadal. Ez nem a győzelem, hanem az elért győzelem megünneplése. Pál ebben az értelemben mondja, hogy Jézus a halála és feltámadása által egy győzelmi hintóra lett helyezve és végig vonult a láthatatlan világon és mögötte ott volt a sátán minden hadereje láncokra verve. Ez a győzelem teljessége. Ahhoz, hogy Jézus megszerezze ezt a győzelmet csak két dolgot tett.
A/ A sátán egyik nagy fegyvere ellenünk a bűntudat. Amíg bűntudatban tud tartani, addig nem tudjuk vele felvenni a harcot. De Jézus ezzel a győzelemmel megoldotta a bűn problémáját. A múlt tekintetében lehetővé tette, hogy megbocsátást nyerjünk minden bűnünkre. A „megbocsátván minden bűnötöket” az a szó, hogy minden, nagyon fontos. El kell hinnünk, hogy minden bűn, amit valaha elkövettünk, meg lett bocsátva. Ha csak egy meg nem bocsátott bűnünk van, az fogódzó amit a sátán felhasználhat ellenünk és hatástalanná tegyen. A másik bonyolultabb, de röviden: Jézus eltörölte a Mózes törvényét – mint az Isten előtti megigazulás eszközét – de nem törölte el, mint Isten Igéjének a részét, mint Izrael történetének a részét, vagy mint leckéket – de eltörölte, mint követelményt ahhoz, hogy elérjük az Isten előtti megigazulást. Ha a Törvény szerint kerestük a megigazulást, a sátán mindig találhatott valamit, amit nem tartottunk meg és mondhatta, nézd meg magad, nincs jogod a közeledésre. De Jézus, amikor meghalt a kereszten véget vetett a Törvénynek ebben a tekintetében és odaszegezte a keresztfára. Tehát amikor a kereszten már túljutunk, nem vagyunk a törvény alatt. Most már az igazságunk nem függ parancsolatok megtartásától, hanem a hittől függ. Megigazultunk, igazzá lettünk hit által. Nagyon eleven példa számomra, amikor Jézus azt mondta Péternek, háromszor megtagadsz engem, mielőtt véget ér az éjszaka. De én imádkoztam érted, nem azért, hogy ne tagadj meg engem, hanem, hogy el ne fogyjon a hited. Ha ki tudsz tartani a hitben, a hit át fog vinni téged. Soha ne távolodj el a hitedtől. Kudarc, vádlás, soha semmi ne távolítson el a hitedtől, hogy Jézus meghalt helyetted, elhordozta a bűneidet, bűnné lett érted és felajánlotta neked az Ő igazságának makulátlanul tiszta ruháját. A megigazulás jogi kifejezés. Megtárgyalták ügyedet a mennyi bíróságon és a bíróság meghozta az ítéletet és az ítélet: nem bűnös. Csodálatos: nem bűnös! Sátán azt mondhatsz, amit akarsz rámutathatsz minden bűnömre és hibámra és én egyetértek veled. Még mondhatok néhány olyat is, amiről nem tudsz. De a mennyei bíróság azt mondta: nem bűnös. Igaznak tekintenek, igazzá tettek, megigazultam, mintha soha nem vétkeztem volna. Amikor ezen a talajon állsz, a győztesnél is több vagy a sátán fölött, abban a győzelemben, amit már Jézus megszerzett. Ha más alapról indulunk el, soha nem aratunk győzelmet. Az egyetlen alap a kereszt. Miután megfosztotta a sátánt az ellnünk használt fegyvereitől és a legnagyobb erős fegyver a bűntudat.
B/ Jézus felszerelt minket azokkal a fegyverekkel, amikkel legyőzzük a sátánt.
2Korintus 10:3 Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre.
Vannak fegyvereink, amik nem testiek, hanem szellemiek. Nem tankokat, puskákat használunk, mert nem testtel rendelkező személyek ellen harcolunk, de a fizikai fegyverek helyett szellemi fegyvereket kaptunk, amelyeket használhatunk. Erődítmények lerontása, a sátáné. A fordításban több vélemény van, lehet spekuláció, vita róla. Az elméről és gondolatokról beszél. Felfedeztük a csatateret, fontos tudnunk, hogy a csatatér az elme. Keresztényként a legtöbb problémád az elme területén van. Ne engedd, hogy ez elcsüggesszen, ott folyik a háború. De megkaptuk a győzelem fegyvereit és leronthatjuk a sátán útakadályait, vagy erődítményeit. A sátán erődítményeket épít fel az emberek elméjében, hogy megakadályozza, hogy képesek legyenek elfogadni az evangélium igazságát. Szellemi fegyverek, amiket Isten adott nekünk, az ima, prédikálás, dicsőítés stb, hogy lerontsuk az erősségeket és megnyissuk az utat Isten Igéje számára, hogy behatoljon és megmentse az embereket, és megváltoztassa őket. Foglalkoztunk a két keresztényellenes erővel a judaizmussal és az iszlámmal az előző tanításban. Mindkettő egy erősség, amit le kell rombolnod. A zsidó elmében az erősség ez: ha hiszek Jézusban, többé nem leszek zsidó. Ez a legerősebb akadály, hogy elfogadják Jézust. A muzulmán erősség ez: Istennek nincs szüksége Fiúra, nincs Isten Fia. Ha hatékonyan el akarod érni őket, használnod kell a szellemi fegyvereket, mielőtt igazán hatni tudsz rájuk. Tehát mieink a fegyverek a győzelemhez. A végcél az, hogy minden gondolatot foglyul ejtsünk, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ez egy elképesztő megbízatás. Először ki kell szabadítanunk az emberek elméjét a sátán fogságából és azután át kell vinnünk az elméjüket a Jézusnak való engedelmességbe.
Máté 12:25 Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: “Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.
1/ Ha Isten királysága meghasonlik önmaga ellen, nem győzhet. A fő támadása a gyülekezet ellen az, hogy megosszon minket. Sajnálattal mondnom, de ez nagyon sikeres volt. Az egyik dolog, amit tennünk kell, hogy ellenállunk a megosztásnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhova csatlakozok, akik keresztények, hanem, ha találok olyan csoportot, ahol odaszánt emberek vannak a Biblia igazsága szerint, hogy szeressék és szolgálják őt, el kell, hogy ismerjük őket testvéreinknek és nem engedjük meg, hogy fölösleges akadályok álljanak közénk. Rúth és én nem tudom hány különböző szolgálattal dolgozunk együtt az egész világon és azt mondhatom, hogy alapvetően nincsenek problémáink a velük való kapcsolattal. Azt hiszem ennek az az oka, hogy mi valami pozitívra köteleztük el magunkat és elköteleztük magunkat a Máté 24.14-nek. Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek és akkor jön el a vég. Hiszük, hogy ez a mi felelősségünk, hogy úgy készítsük az Úr útját, hogy hirdetjük a királyság evangéliumát minden nemzetnek. És ahol olyan embereket találunk, akikben megvan ez az elsődleges cél akkor talán előtte sosem találkoztunk, de 10 percen belül úgy érezzük, mintha egész életünkben ismertük volna egymás. Úgyhogy ne összpontosítsunk a negatívra. Azt fogod látni, hogy ahol az emberek igazán odaszántak az imára és közbenjárásra, az evangélizációra, ott az akadályok elolvadnak. Ahol az emberek meg vannak kötözve az egyházi struktúrával, programokkal, ott általában problémák vannak. Tehát először is óvakodnunk kell a megosztással szemben. Nem könnyű, biztos nincs meg minden válaszunk.
2/ A következő, hogy ismerjük és hirdessük Isten teljes Igéjét.
2Timóteus 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek.  Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek.  szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
Itt fest egy képet az emberi jellem általános leépüléséről, ahogy a kor a végéhez közeledik. Pál kiválaszt 18 erkölcsi, etikai hibát, ami jellemezni fogja az emberiséget a kor végén, és mindegyiknek igazán a gyökere az önzés. Önmagunk, a pénz és a gyönyör szeretete. Nem tudnék jobb három szót, ami leírná a civilizációt, amiben élünk. A nagy ellenség az önzés. Emlékeznünk kell erre, mert az a tény, hogy nem használunk drogokat, vagy alkoholt, vagy nem erkölcstelenkedünk, még nem választ el feltétlenül a világtól. Az egyetlen dolog, ami igazán elválaszt, az önzetlenség. És azt hiszem, hogy sok erkölcsös, jóérzésű, gyülekezetbe járó ember alapvetően nagyon önző. Ez nem a gyülekezet megkülönböztető jegye ezekben a napokban. AZ egyetlen megkülönböztető jegy az önzetlenség, az Isten és emberek számára, hogy szolgáljunk és szolgák legyünk. Pál lefesti az okkultizmus óriási előretörését, ami szintén szembetűnő a mi időnkben.
2Timóteus 3:16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
Sok ember nem biztos ebben, sok prédikátor azt hiszi, hogy kiigazítsa Istent, szerkessze a Bibliát, megtalálja, hol kell megváltoztatni. Ez nem az én hozzáállásom. Az Isten népe teljesen fel legyen szerelve, az egész Biblia igazságát be kell mutatni nekik, nem csak kis szakaszokat. Lehet, hogy jóval kevesebb időt kell töltened a TV előtt, hogy teljesen felkészült legyél.
2Timóteus 4:1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek.
Ennél nem lehet komolyabb egy felhívás. Hirdesd az Igét.
2Timóteus 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.
Azt hiszem, ez nyilvánvaló a nyugati egyházban. Sok-sok keresztény van, akinek kell egy új tanítás, új kijelentés, ami csiklandozza és izgatja őket. Nekünk nem ez a munkánk, ami munkánk, hogy hirdessük az Igét.
2Timóteus 4:5 Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.
Nem hiszem, hogy volt idő, amiben fontosabb ragaszkodni a Szentírás abszolút igazságához és tekintélyéhez. Sok olyan helyen vonták kétségbe, ahol nem számítottunk rá. Mozgalmak, csoportok és egyházak, amiket szilárdnak gondoltunk a hitben, eltávolodtak ettől az alaptól az elmúlt néhány évtizedben.
Apcsel 20:27 Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát.
Sok nyomás van, ami arra vezet, hogy ne hirdesd Isten teljes akaratát. Társadalmi, pénzügyi, felekezeti nyomások. Ha népszerű akarsz lenni, ez lehet a leggyorsabb út ahhoz, hogy ne hirdesd Isten teljes akaratát. De emlékezz, hogy végül Istennek kell felelned. Pál azt mondta, én mindenkinek a vérétől tiszta vagyok. Azt hiszem Ezékielre gondolt, hogy néped őrállójává teszlek. Ha baj közeleg és te figyelmezteted őket és ne hallgatnak rád, akkor ők elvesznek, de te megmentetted a lelkedet. Ha jön a baj és nem figyelmezteted őket és ők elvesznek, akkor a vérük a kezeden lesz. Senkinek a vérét nem lehet az ajtóm elé vinni, mert nem hirdettem Isten teljes akaratát.
3/ 1Péter 5:5 Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
Sokat beszéltetek mostanában a gyülekezetben az alávetettségről és hiszem, hogy az alávetettségnek van bibliai alapja. Ami igazán számít, a készség az alávetettségre. Lehetsz készséges az alávetettségre akkor is, ha nem engedelmeskedsz. Ez inkább hozzáállás, mint viselkedési szabály. Helyesen: tegyétek fel az alázatosság kötényét, a kötény olyan, amit csak szolgák viseltek. Amikor rajtad volt ez a kötény, mindenki tudta, hogy egy szolga vagy. Vedd fel a kötényt, az alázatosság hozzáállását, ami megmutatja, hogy mindenkinek a szolgája vagy. Mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak kegyelmet ad. Az alázatosság nem olyan dolog, amit Isten megtehet értünk, Ő nem mondhatja én alázatossá teszlek téged. Hanem azt mondja, tedd magad alázatossá. Ez egy döntés, nekünk kell meghoznunk. Az Ezsdrás 8.21-23-ban van egy nevezetes példa az önmagunk megalázására. Ezsdrás és a vele tartók nagyon veszélyes utazásnak voltak kitéve négy hónapig. Náluk volt a Templom minden drága kincse, feleségeik és gyermekeik, de Ezsdrás visszautasította a katonai kíséretet a Perzsa uralkodótól, azt mondta, Istenben fogunk bízni. Ezt azért kellett tennie, mert bizonyságot kellett tennie arról, hogy Isten megvédi azokat, akik Őt szolgálják. Amikor bizonyságot teszel, akkor a bizonyságtételed szerint kell élned.
Ezsdrás 8:21 Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá-folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak.
Önmagunk megalázásának egyik módja a böjtölés.
Zsoltárok 35:13 Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt.
Miért kell megalázni a lelkedet? A benned lévő önző arrogáns egó miatt. Ez az, ami azt mondja, én akarom, én érzem, én gondolom, fontos vagyok, nézz rám. És ezt meg kell alázni, mielőtt Isten akarata meglehet az életünkben. Így kell bánnunk az akaratos részünkkel. Isten akarata és gondolkodása alá kell hajtanunk. Azok a keresztények, akik nem tanulnak meg valamilyen igei módon böjtölni, nem lesznek képesek elérni Isten teljes győzelmét. Jézus a szolgálatát 40 nap böjttel kezdte, azt hiszed előrébb tartasz, mint Jézus? Ő nem azt mondta a tanítványainak, ha böjtölsz, hanem amikor böjtölsz. Ugyan azt mondta a böjtről, mint az imáról, ha elvárja tőlünk, hogy imádkozzunk, akkor azt is elvárja, hogy böjtöljünk. Nem mernénk előremenni a szolgálatban, ha nem böjtölnénk rendszeresen. Mert kihívást intézünk lényegében a sátán minden fő erejéhez, ami a világban van, frontálisan nekimegyünk és szükségünk van minden segítsége Istentől, amit csak kaphatunk. Van egy hetes tanítás sorozatom a böjtről, ha érdekel meghallgathatod.
4/ A következő, hogy felvesszük az Isten teljes fegyverzetét.
Efezus 6:13 Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.
Föl kell venned, nem fog rádnőni.
Efezus 6:14-16 Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért.
Ha elemzed ezt, teljes védelmet nyújt a fejed búbjától a talpadig, kivéve egy területet a hátadat. Ha hátat fordítasz, nincs védelem. Ez nem a teljes lista, itt 6 tétel van de a Bibliában a teljes szám a 7, minden bizonnyal az ima és könyörgés a hetedik. Azt hiszem, Charles Wesley tanított a minden imádság fegyveréről. Az ima az a fegyver, amivel kinyúlhatunk a mennyeiekbe és megtámadhatjuk a sátán királyságát az alapjainál. A többi főleg önvédelmi fegyver. De a minden imádság a mi interkontinentális ballisztikus rakétánk. Elér bármilyen célpontot bárhol, ha jól állítjuk be a számítógépet.
5/ Fel kell ismernünk, hogy szükségünk van Isten természet feletti erejére. A kereszténység a természetfeletti vallása. Az egyetlen feljegyzés a Szentírásban az Apostolok cselekedetei, ami bemutatja, hogy hogyan kell működnie a gyülekezeteknek. Nem működhetünk hatékonyan és nem képviselhetjük Isten egyedül a saját természetes képességeinkkel. Szükségünk van a Szent Szellem természet feletti felhatalmazására. Egyik formája a Szent szellem természetfeletti ajándékai, ami az 1Kor 12. fejezetében vannak.
1Korintus 4:20 Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.
Ez nem teológia kérdése, a teológiának megvan a maga helye. Ez nem érvelés kérdése, nem intellektuális bizonyítás kérdése. Hanem Isten természetfeletti erejének a megmutatása.
1Korintus 2:1 Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével.
Emlékeztek mint mondtunk a galatákról, mit homályosít el a varázslás a gyülekezetben? A megfeszített Jézus Krisztust. Pál azt mondta, engem csak ez fog érdekelni. Amit a zsidóknál a legnagyobbra értékelnek, az a tudás és itt van egy zsidó, aki azt mondja, nem fogok semmi másról tudni, ez nagyon szokatlan, kivéve mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Pál nem volt nagy hatású szónok, erőtlenséggel és félelemmel jelent meg ott. A Szellem ereje volt Pál titka. Miért tett a Szent Szellem bizonyságot a szolgálata mellett? Mert a megfeszített Jézusra összpontosított. Hozhatsz mindenféle elegáns prédikációt és elméletet, és idézhetsz mindenféle doktort és embert. A Szent Szellem csak unatkozik. De amikor elkezded felemelni a megfeszített Jézust Ő azt mondja, erről bizonyságot teszek. Hiszem, hogy a gyülekezetnek ma erre van szüksége főleg abban az országban, ahol körül vannak véve muzulmánokkal. Tudtátok ezt? Több millió muzulmánnal és semmi nem fogja elérni a muzulmánok elméjét csak a természetfeletti megmutatása. És van egy lehetőségünk, nem kell elmennünk hozzájuk, eljöttek hozzánk. Mi nem mehetnénk el az ő nemzeteikbe és prédikálhatnánk az evangéliumot, mert börtönbe zárhatnának, vagy kivégezhetnének. De Isten elrendezte, hogy ők jöjjenek ide. Mit fog tenni a gyülekezet? Itt az ideje, hogy a gyülekezet felálljon és azt mondja, meg fogjuk mutatni nekik, hogy Jézus él.
2Timóteus 3:8 Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett.
Az összecsapás, ami a fáraó udvarában zajlott Mózes és a varázslók között újra meg fog történni ezekben a napokban Jézus Krisztus szolgái és az okkultizmus gyakorlói között. És nem teológiával fogják eldönteni. Ez az erő összemérése lesz. Kinek az ereje lesz nagyobb és emlékezzünk, hogy a varázslóknak nagy ereje volt. Az első három csodát, amit Mózes tett, meg tudták ismételni, ez mind természetfeletti volt, de amikor Mózes ezen túlment, azt mondták, ez Isten ujja, most mi kifogytunk. Én különösen szeretem Mózest és Áron, odamentek a fáraóhoz egy bottal, na mutassátok meg, mit tudtok fiúk mondta a fáraó. Amikor Áron ledobta a botot, az a fáraóra nem nagyon hatott. Megkérdezte a varázslókat, ti meg tudjátok csinálni ezt? Megtudjuk, ledobták, kígyó lett. Mózes kígyója azonban megette a varázsló kígyóját. Nem tudom el tudjátok-e képzelni, hogy a varázslók kimentek bot nélkül, Mózes botja pedig vastagabb lett. Így lesz, kinek a botja győz? Minden vitát eldönt a bot, nem vita, hanem demonstráció. Különösen a három kijelentés ajándékra van szükség, a bölcsesség beszéde, ismeret beszéde, és a szellemek megkülönböztetése. Az ismeret beszéde megmutatja nekünk a sátán cselekedeteit, hogyan működik ő a természetfeletti szinten, a bölcsesség beszéde megmutatja, hogyan szálljunk szembe a cselekedeteivel és hogyan győzzük le őt. A szellemek megkülönböztetése megmutatja mikor állunk szemtől szembe a démoni erőkkel és cselekedetekkel. Nagy szükség van ma ezekre a gyülekezetekben.
6/ Alkalmaznunk kell az örömteli dicsőítés és bátor kihirdetés erejét.
Jeremiás 31:7 Ezt mondja az ÚR: Ujjongjatok, örüljetek Jákób sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek, és mondjatok dicséretet: az ÚR megszabadította népét, Izráel maradékát!
Ez Izrael helyreállításáról szól ezekben az utolsó napokban. Három fegyverről, három cselekedetről beszél itt, amit hiszem, hogy lényeges megértenünk. Dicséret, kihirdetés, ima. Isten megtehetné anélkül is, hogy kérnénk, de egy másik helyen mondja, nem teszem meg, amíg nem kérik, hogy megtegyem. Az imádkozás a mi hozzájárulásunk Isten céljainak a megvalósulásához a Földön. Isten úgy döntött, hogy szüksége leesz ránk. Megtehetné nélkülünk, de nem fogja. Az imádkozás nem csak az, hogy gondolunk valamit és kérjük, hanem hogy felfedezzük Isten kinyilatkoztatott célját az Igében és utána imádkozunk a cél megvalósulásáért. Mária fogalmazta meg jól: legyen nekem a te beszéded szerint. Ez a legerőteljesebb ima, amit valaha imádkozhatsz. Isten képes megtenni, sokkal feljebb, mint ahogy elgondolnád, vagy kérnéd, úgy, hogy beteljesíti a szavát. Isten sokkal többet ígért az Igében, mint amit mi a természetes elménkkel kérhetnénk vagy gondolhatnák. Tehát az ima nem az, hogy odamegyünk Istenhez egy bevásárló listával. Hanem intelligensen felfedezzük Isten célját és hozzáigazítjuk magunkat és ehhez kitartás kell. Van néhány dolog, amiért már 10 éve imádkozunk. Amikor megtörténik felfedezed, hogy hitben, vagy hitetlenségben imádkozol-e. Ha hitetlenségben imádkozol, azt mondod, hogy 10 éve imádkozol és nem történt semmi, de ha hitben, akkor ezt, 10 évvel közelebb vagyok a célhoz. Jézus azt mondta, ki kell tartani az imádkozásban és nem ellankadni. Felfedeztük, hogy ez a keresztény jellem egyik nagy próbája és formáló eszköze. Isten céljainak a felfedezése és a kérés, hogy tegye meg, amiről megígérte, hogy meg fogja tenni. Azután ott van a dicsőítés.
Zsoltárok 102:18 (102:19) Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.
Isten teremt egy népet egy fő elhatározással azért, hogy dicsérjék Őt. Mintha Isten azt mondaná, a népem elpuhult, sok évszázadon át nem adta meg nekem azt a fajta dicséretet, amire vágyom. Úgyhogy teremtek egy népet külön azért, hogy dicsérjen engem. A karizmatikus mozgalom ennek a kezdete. Azt hiszem sok gyengeség és kudarc van a karizmatikus mozgalomban, de ott megjelent a dicsőítésnek egy új szintje, legalábbis egy látás arról, hogy milyen lehet egy dicséret és hogy milyen fontos az, hogy dicsőítsük Istent.
Zsoltárok 8:2 (8:3) Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.
Máté 21:9 Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: “Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.”
Ez által szereztél dicsőséget. Tehát mi szerzett erőt Isten népének? A tökéletes dicsőítés, Kit hallgattat el? Az ellenséget és a bosszúállót. Miért kell elhallgattatnunk a sátánt, mit csinál ő egész idő alatt? Vádol minket. Kérdezheted, miért nem állítja le a sátán ellenünk szóló vádlását? Mert nektek adtam az eszközt a sátán elhallgattatására. Ha megtanultok úgy dicsérni engem, ahogy én szeretném, akkor az elhallgattatja a sátánt. Francia fordítás a dicséret csendet ró az ellenségre és a bosszúállóra. Azt mondhatjuk neki fogd be. Ha Isten népe rászánja az időt és megtanulja dicsérni őt és órákon át dicsőíti őt tiszta szívvel és őszinte indítékokkal, mert Ő méltó a dicséretre, akkor az egész légkör megváltozna körülöttünk. Az emberek szíve megnyílna. A sötét erők, amik megkötözték az embereket, megrendülnének és ki lennének űzve. Egy hatalmas óceán szélén vagyunk, ami a dicsőítés ereje. Újra a Jeremiás 31-ben a kihirdetés. Ez olyan, mint a hírnök tevékenysége. Isten Pált hirdetővé, kihirdetővé tette. Mikor elindítottam a rádióprogramomat, rájöttem, hogy mit lehet csak azzal elérni, ha hirdetem Isten Igéjét. Az iszlám egyik nagy erőssége, hogy 13 évszázada minden nap naponta ötször a mecsetből kihallatszik a hirdetés, Allahról és Mohamedről. Ez sötétséget teremtett azok fölött a nemzetek fölött, amiről fogalmad sincs milyen erős. Ez a hamis kihirdetés ereje. Le kell győznünk ezt az erőt az igaz kihirdetés erejével. Hirdetnünk kell az igazságot. Rúthnak és nekem van egy fegyvertárunk Igékből, amiket ki szoktunk hirdetni. És sokat közülük hetente többször kihirdetünk:
5Mózes 33:25Vas és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erőd. Nincs olyan, mint Jesurun Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!
Pénzügyeinkhez pedig az alábbit:
2Korintus 9:8 Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.
Amikor ezt elmonjuk minden nap, hogyan félhetnénk a hiánytól? Nem kell kiérdemelned, el kell hinned.
7/ Jelenések 12:11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.
A hívők a földön legyőzték a sátánt, ez egy személy személy elleni konfliktus. Ez is egy kihirdeetés, én tanítok, tehát legyőzöm a sátánt. Amikor személyesen bizonyságot teszünk arról, amit jézus vére tesz értünk, kihirdetjük. Azt, hogy ezt megtedd, egy bizonyos fajta embernek kell lenned, nem kímélték az ő életüket mindhalálig. Ez azt jelenti, hogy fontosabb volt nekik, hogy Isten akaratát tegyék, minthogy életben maradjanak. Mi ez? Elkötelezettség. A sátán nem fél az el nem kötelezett keresztényektől. A legvégén le tudja fárasztani őket. De akik leteszik az életüket inkább, minthogy megtagadják az Urat, vagy hogy visszavonják a bizonyság tételüket, azok a győztesek.

Az ellenségek, akikkel szemben állunk 3 -4. rész – videó, szinkron – Derek Prince

 IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: ajándék, alázat, önszeretet, önzés, böjt, bot, diadal, dicsőítés, elkötelezettség, erő, fáraó, fegyverzet, győzelem, ima, imádás, iszlám, jellem, judaizmus, kihirdetés, Mózes, megosztás, muzulmán, ország, királyság, birodalom, szellemi fegyverek, szellemi hadviselés, szellemi harc, természetfeletti, utolsó idők | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s