Az igaz és hamis egyház – Derek Prince

Derek PrincePDF
Az alábbi videó összefoglalóban megérthetjük Káin és Ábel vallásának két útját, annak alapját és különbségeit, a szűz és parázna Egyház szétválását a történelemben és az idők végén. „Mindenki vagy Káin, vagy Ábel követője még akkor is, ha nincs tudatában ennek. – Ha megnézzük a szajhát, a hamis egyházat, az első dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy kihasználja a politikai hatalmat. Politikai hatalmat használ a céljai eléréséhez. A hamis egyház vége az lesz, hogy elpusztítja az a politikai erő, amit manipulált, hogy elfoglalja a helyét.”Az üzenet nagyon időszerű és rendkívül fontos, hogy mindenki megállapítsa, melyik oldalon áll és változtasson, amíg lehet.

A mai témánk, ami két részre osztunk, az igaz és hamis Egyház. A legfontosabb dolog, ami magával ragadhat benneteket az az, hogy van egy igaz és egy hamis Egyház. Ha nem érted meg ezt, összezavarodhatsz, és a sátán megcsalhat téged. Először megmutatok nektek néhány Igét, egy-egy portrét először a hamis, majd az igaz Egyházról. Ha nem is jegyzitek meg az összes dolgot, amit elmondok, az az egy akkor is maradjon meg bennetek, hogy manapság nem igaz egyházak vannak a világon, hanem van egy igaz Egyház és van egy hamis. Remélem, elegendő információt adok nektek ahhoz, hogy Istentől függjetek, ne tévesszen meg benneteket a hamis egyház, és tudni fogjátok, hogy szellemileg hova tartoztok.
2Korintus 11:2 Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
Pál itt megmagyarázza, hogyan jött létre a hamis egyház. Ha figyelembe vesszük azokat az embereket, akikből a korintusi gyülekezet állt, akkor ez egy lélegzetelállító kijelentés. Pál felsorolja kik voltak ezek az emberek. Prostituáltak, homoszexuálisok, leszbikusok, részegesek, paráznák, erőszakosak és ehhez hasonlók. Jézus vérének erejével és Isten Igéjének megszentelő munkájával Pál azt látta, hogy az egész gyülekezet, amely ilyen emberekből épült fel, szeplőtlen szűzként fog Krisztus előtt állni. Pál, aki ezt a gyülekezetet alapította, arról beszél, hogy eljegyzi ezeket az embereket az Úr Jézusnak. Tudnunk kell, hogy abban az időben a bibliai kultúrában két lépés volt. Először az eljegyzés, azután a házasság. Ez az eljegyzés nem a mai értelemben vett eljegyzés, mert ma egy eljegyzés minden nagyobb bonyodalom nélkül felbontható. De abban a kultúrában az eljegyzés szent és ünnepélyes fogadalom volt. Ekkor még nem teljesült be a házasság, de ugyan olyan szent és sérthetetlen fogadalom volt, mint a házasság. Az, aki hűtlen volt a jegyeséhez, házasságtörést követett el, ugyan úgy, mintha a házasságot bontották volna fel. Ez volt a két lépcsőfok. Az asszonyt először eljegyezték egy férfival, ez ebben a kultúrában nem sokkal a házassági ceremónia előtt volt, ami után férj és feleség lettek. Tehát a ti elkötelezettségetek az Úr Jézus Krisztus felé, egy szeplőtelen jegyesség. Mindannyian, akik ilyen fogadalmat tettünk, el vagyunk jegyezve Jézus Krisztus számára, de a házasság még nem történt meg.
Jelenések 19:7 Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.
Csodálatos kép, a házasság megünnepléséről. Az egész világ izgalomba jön a Bárány menyegzője miatt. Kaptam egy kijelentést, nagyon egyszerűt, Néhány hónapja ébren voltam az éjszaka közepén, és láttam, hogy Jézus két dolog miatt izgatott. Először is azért, mert megbékélteti a testvéreit, a zsidóságot az évezredekig tartó elidegenedésből, a második pedig az, hogy elviszi az Ő menyasszonyát. Nemcsak Jézus, hanem az egész Menny nagyon lelkes volt. Úgy gondolom, néhány percig éreztem azt az izgalmat, amit az Úr és a mennyei lények éreztek. De most még csak el vagyunk jegyezve, a menyegző még nem jött el. Itt válik el egymástól az igaz és hamis egyház. Az igaz egyház hűséges az eljegyzéshez, a hamis pedig hűtlen. Amikor az egyház hűtlen a fogadalomhoz, a próféták azt mondják, hogy szajha, prostituált, erkölcstelen asszony. Pál megmutatja, hogyan térhetnek el a keresztények az eredeti elkötelezettségüktől.
2Korintus 11:3 Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől (Derek:egyszerűségtől).
Tehát ez az a folyamat, ami hűtlenséghez vezet, ami megrontja a hívők gondolatait. Pál az evangélium egyszerűségét és egyenességét akarja hangsúlyozni. Az evangélium lényege nagyon egyszerű, bizonyos történelmi tényeket tartalmaz, amit Pál az 1Kor.15-ben mond el.
1Korintus 15:3 Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon.
Ez az evangélium. Boldogtalan és szomorú vagyok, amikor ezt az emberek bonyolulttá teszik. Az evangélium alapvetően olyan egyszerű, hogy egy 6 éves gyerek is könnyen megérti. Gyakran ők hamarabb megértik, mind az idősebbek. Légy résen, amikor az emberek mindenféle pszichológiai zsargonokkal dobálóznak és ne vedd igénybe a pszichiátria segítségét Isten Igazságához. Istennek nincs szüksége a pszichiáterek támogatására. Isten áldja meg a pszichiátereket, ők végezzék a saját munkájukat. De a Biblia megáll a pszichiáterek, filozófusok, tudósok támogatása nélkül is. Két egyszerű történelmi tényre épül, ami vagy igaz, vagy hamis. Semmi sincs a kettő között. Ebben a tekintetben minden más világvallástól különbözik. Egyik más világvallás sem kötődik ennyire az emberiség történelméhez. Se a buddhizmus, sem a hinduizmus, sem a sintoizmus, se az iszlám nem függ az emberiség történelmétől. Buddha látomásai megtörténhettek volna máshol is, semmit sem változtatott volna rajta, Ugyan így a buddhizmus és hinduizmus is spekulatív. Egy bizonyos ponton léptek be a történelembe, és a buddhisták úgy hiszik, hogy Buddha egy fa alatt kapta a kijelentéseket, ez lehet bármilyen fa, ez nem kötődik az emberiség történetéhez. A kereszténység az egyetlen vallás, ami beleillik az emberi történelembe. Ezek a dolgok vagy megtörténtek, vagy nem. Vagy igazak, vagy nem. Teljesen más, mint a többi világvallás és a lényege nagyon egyszerű. Pál az elme megromlásának folyamatával folytatja:
2Korintus 11:4 Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.
Miután Pál hirdette az evangélium egyszerűségét, jöttek utána mások és azt bonyolulttá tették. Olyan törvények és szabályok megtartására akarták kényszeríteni az embereket, amely nem része az evangéliumnak. Ez volt a gondja Korintusban, Galáciában és más helyeken is. Tehát három lépcső van. 1/ Egy másik Jézus, 2/ egy másik szellem 3/ végül egy másik evangélium. Tehát minden Jézussal kezdődik. Jézus azt monda: Én vagyok az igazság. Amikor felcseréled Jézust és már nem a biblikus, történelmi Jézust mutatod be, akkor egy másik szellemet kapsz és ez egy más evangéliumot eredményez. Emlékezzetek, ha valaki karizmatikus volt, a korintusiak azok voltak. Kívülről azok voltak. Ne hidd, hogy a Szent Szellembe való bemerülés, nyelveken szólás és az ehhez hasonló dolgok, melyek csodálatosak, garantálják azt, hogy nem élsz bűnben. Nem így van. Bemutatok nektek három mai Jézust. 1/ Valamiféle keleti uralkodó, guru. Van egy olyan mozgalom, ami így mutatja be Jézust, Buddha és ehhez hasonló emberek szintjére emeli Jézust, ez a New Age mozgalom. Ez Jézusnak az egyik másolata. Ha tényleg szeretnél foglalkozni ezzel a problémával, akkor kezdd el olvasni a Kolossé levelet. Bemutatja a nagy Teremtőt, aki létrehozta az egész univerzumot és egyben tartja azt szavának erejével. Ő nem csak egy nagy keleti tanító, aki az utcákon sétálgat, hanem Ő személyesen az Isten, a Teremtő és minden ember bírája. Tehát a New Age mozgalom egy másik Jézust mutat be, más szellemet vesz át, és más evangéliumot ad át. Ez történik, ha egyszer megváltoztatod Jézus személyiségét. 2/ A marxista forradalmár. Az egyik terület, ahol ez nagyon erőteljesen jelen van Dél-Amerika. Ez liberális vagy felszabadítási teológia néven is ismert, ami azt tanítja, hogy a kereszténység feladata a szegények problémáinak megoldása, megszüntetése, a jólét megteremtése és egy új politikai rend felállítása. Jézus soha nem tette ezt. Megszánta a szegényeket, de nem akart másik társadalmi rendet erőszakkal kikényszeríteni. Azt mondta: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való volna, a szolgáim harcolnának. Ha Isten országát fegyverrel akarjuk létrehozni, akkor az Jézus tanításának a tagadása. Nem tesznek mást, mint az egyik diktátort felcserélik egy másikra. Az egyik módja, hogy az embereket a forradalomra rávegyék az, hogy elégedetlenekké teszik a jelenlegi rendszerrel. Ha te ma keményen dolgozol, a világ szinte bármely kormányával elégedetlen lehetsz. Az a következtetés pedig biztos nem igaz, hogyha megszabadulsz az egyik kormánytól, a másik jobb lesz. A marxizmus ma leértékelődött. Több szegénységet és nyomort okozott, mint azok az igazságtalan rendszerek, melyek megelőzték azt. 3/ Én úgy hívom, univerzális télapó. Az ilyen Jézus körbejár, megsimogatja az emberek fejét, azt mondja, nincs semmi baj, ne aggódj. Ez nem a valódi Jézus. Azokat a gyülekezeteket, ahol ez a tanítás virágzik, liberális gyülekezeteknek hívják. Egy dologról biztosan nem beszélnek, a bűnök megítéléséről. Valójában egyáltalán nem szeretnek a bűnről beszélni. Minden esetben, amikor Jézust nem képviselik megfelelően, megjelenik egy másik Jézus is. Utána jön egy másik szellem, ami nem a Szent Szellem, és lesz egy új evangélium, mely nem az Újszövetség evangéliuma. Hányan gondoljátok úgy, hogy ez a Föld tele van ilyenekkel? Ez nem valami olyasmi, ami a következő évszázadban fog történni, hanem olyasmi, ami ma is körülvesz bennünket és növekszik. Az Írás figyelmeztet bennünket, hogy az utolsó napokban, ennek a korszaknak a lezárásaként, nagyon sok hitetés fog támadni.
1Timóteus 4:1 A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak.
Nem szakadhatsz el a hittől, ha nem voltál benne. Nem szakadhatsz el egy egyháztól, ha soha nem voltál benne. Ez a rész nem arról beszél, akik soha nem voltak hívők, Ez a rész azokról beszél, akik hívők voltak, de megcsalták őket a démonok és hamis tanításokat fogadtak el. Londonban hetente háromszor prédikáltam az utcán és nem egyszer fizikai bántalmazást kellett elszenvednem azoktól, akiknek nem tetszett a prédikációm. De nagyon sok embert látunk az Úrhoz jönni. Azért mondom ezt el nektek, mert volt ott egy fiatalember, aki drámai megtérésen ment keresztül. Megtért, másnap betöltekezett Szent Szellemmel és harmadik nap megkapta a prófétaság ajándékát. Azokban a napokban ez rekordnak számított. Egy idő után el kezdett nekem mesélni azokról a gondolatokról, amivel játszadozott. Minél többet hallgattam ezeket, annál kevésbé szerettem. Mindig úgy kezdte: valami azt mondja nekem…, és elmondta ezeket a gondolatokat. Minél többet beszélt, annál inkább felismertem, hogy ezek a gondolatok a „Keresztény tudomány” gondolatkörből származnak. Utána néztem, de ő maga sosem tanulmányozta ezeket a gondolatokat. Tehát ez egy démon volt, aki ezeket mondta neki, és nem maradt hűséges az Úrhoz, hanem más irányba ment. Tudom, hogy megtörténhet ilyen dolog. Nemcsak egy ember életében láttam ezt, hanem soknál, ez valóság, amivel foglalkoznunk kell.
Máté 24:14 Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.
Ha megnézitek az előtte való verseket látni, hogy nem lesz olyan egyszerű hirdetni az evangéliumot.
Máté 24:9  Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
Valószínűleg keveset tapasztaltok meg ebből ebben az országban, de ha megnézünk néhány más országot, pl. a Szovjetuniót (1989-es tanítás – a szerk.), vagy Kínát, ezek nap, mint nap valóságosak és most már nagy méretekben. Szinte minden helyen, ahol az Újszövetség az idők végéről beszél, azt hangsúlyozza leginkább, hogy tiszteljük Istent, hogy őrizkedjünk, hogy elkerüljük a megcsalattatást. Senki nincs, aki ne lenne veszélyben a megcsalattatás miatt. Már 48 éve keresztény vagyok, soha nem csúsztam vissza, és a legjobb képességeim szerint szolgáltam az Urat. Semmi esetre sem vehetem magától értetődőnek azt, hogy engem nem téveszthetnek meg. Azok az emberek, akik a saját tapasztalatukra, intelligenciájukra támaszkodnak, az elsődleges célpontjai a megtévesztésnek. Csak egyetlen egy védelem van, ha alázatos vagy Isten előtt. A büszkeség könnyen megnyitja az ajtót a megtévesztés előtt. Támaszkodj Istenre, őrizkedj ez ellen.
Máté 24:12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
Tehát valamit el kell viselni és ez nem üres fecsegés. Lesz üldözés, árulás, ellenállás, megcsalás, törvénytelenség. De mindezek között, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Ez nem azt jelenti, hogy nincs most üdvösséged, hanem azt, hogy meg fog maradni, ha kitartasz. Jézus azt mondja, hogy a ti hosszútűrésetekkel nyeritek meg lelketeket. A kitartás a lelketek ára.
Máté 24:14 És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Mi jelenti ennek a korszaknak a végét? Az Isten országának hirdetése, minden népnek. Ez nem valami könnyű munka. A nyomás, az ellenállás és a veszély növekszik. És ezeknek az eseményeknek a közepén Isten fel fog emelni néhány keresztényt, akik felemelik a fejüket és véghezviszik a feladatot.

Az igaz és hamis vallás eredete
Jellemzően mindkettőnek az eredete az emberi történelem elejére vezethető vissza. Minden Ádám két fiával, Káinnal és Ábellel kezdődött. Az emberiség történelmében csak ez a kétfajta vallás létezett. (nem szeretném Derek tekintélyét csökkenteni, akit érdekel van olyan nézet, miszerint féltestvérek voltak, feltettem erről egy írást a blogra.-a szerk.)
1Mózes 4:3 Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak, a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára. de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét.
Tudjátok, hogy Káin és Ábel Ádám és Éva első két fia volt és mindketten a szüleik Isten elleni lázadása és törvényszegése után születtek. Ádámnak nem volt gyermeke a lázadás előtt. Ezért Ádám fiai magukban hordozzák a lázadó természetet. A Biblia ezt óembernek vagy régi Ádámnak nevezi. Nem tudjuk mi történt, de az Úr valahogy bizonyságot tett arról, hogy elfogadta Ábel áldozatát, de nem tett bizonyságot amellett, hogy elfogadta Káinét. A legtöbb kommentátor azt gondolja, hogy valamiféle tűz jött le és megemésztette Ábel áldozatát az oltáron, de nem történt semmi Káin szép növényáldozatával. Káin azt mondhatta: Isten e legeslegjobb áldozatot hoztam a földről és téged ez nem érdekel. Mérges lett, feldühödött Istenre és a testvérére.
1Mózes 4:6 Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta.
Figyeljétek meg, hogy a bűnbeesés után az első bűn nem Ádámmal és Évával kapcsolatos, hanem ez egy testvérgyilkosság. A bűnnek nem kellett sokáig érnie, ott volt minden mocskával együtt az elejétől kezdve. Figyeljük meg Káin és Ábel vallása közötti különbséget. Szeretném, ha látnátok, hogy minden emberi vallás ebbe a két kategóriába tartozik, az igaz és hamis vallás kategóriájába. Mindenki vagy Káin, vagy Ábel követője még akkor is, ha nincs tudatában ennek.

Káin és Ábel vallása közötti különbség
1/ Először is Ábel isteni kijelentést kapott.
Zsidók 11:4 Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
Róma 10:17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
Azt nem tudjuk, hogyan kapott kijelentést, de azt tudjuk, hogy kapott. Isten élő áldozatot kívánt, amit meg kellett ölni, és az oltárra tenni. Ábel figyelembe vette ezt, Káin pedig visszautasította. Nem fogadta el azt, hogy Isten milyen áldozatot akar. 2/ Ábel, áldozata által elfogadta, hogy az ő bűneiért és az emberiségért helyettesítő áldozatra van szükség. Káin áldozata által megtagadta a helyettesítő áldozat szükségességét. Nem folyt semmiféle vér. Ábel áldozata azt jelezte, hogy le kell tenni egy életet, Káin áldozata elutasította ezt.
1Mózes 3:17 Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!
3/ Ábel áldozatot ajánlott fel az átok ellen, Káin pedig az átkozott föld gyümölcsét ajánlotta fel áldozatként. Semmit sem tett az átok ellen. Káin olyan dolgot ajánlott fel Istennek, amiről Isten azt mondta, hogy átok alatt van. 4/ Ábel természetfeletti jelet kapott Istentől, bizonyságot tett arról, hogy elfogadja Ábel áldozatát. Káin nem kapott természetfeletti megerősítést, hanem vallásos teljesítményt mutatott be. Hány gyülekezetbe járó ember hasonlít hozzá? Vallásos teljesítmény, aminek nincs természetfeletti alapja. 5/ Ábel vallása megbékélést, Káin vallása gyilkosságot eredményezett. Ez egy nagyon nagy különbség. Mindkét esetben ez a vallás eredménye volt. 6/ Ábel vallása Jézus számára menyasszonyt teremtett, Káin vallása pedig szajhát. Ma is ez a kétfajta vallás létezik. Ábel isteni kijelentést kapott, Káin elutasította ezt. Ábel elfogadta a helyettesítő áldozatot, és az átadott élet szükségességét, Káin elutasította. Ábel olyan áldozatot mutatott be, amely megszabadította a földet az átoktól, amit Isten kimondott, Káin pedig az átkozott föld termését mutatta fel. Ábel áldozatát természetfölötti bizonyság követte, Káinét nem. Ezért lett mérges. Bennünket pünkösdieket és karizmatikusok sokan azért nem szeretnek, mert természetfölötti megerősítését kapjuk annak, amink van. Az emberi természet azóta sem változott. A végtermék Ábel vallása egy mártírt eredményezett, Káin vallása pedig egy gyilkost. Végül pedig a jövőre nézve Ábel vallása Jézus számára menyasszonyt teremt, Káin vallása pedig egy szajhát. Látjátok ez a teljes demarkációs vonal a két vallás között. Ez egy roppant nagy téma, de minden vallás gyakorlata végeredményében a kettő közül az egyik. Vagy hamis, vagy igaz. Nincs újfajta vallás, mivel mindegyik a kétféle vallás egy variációja. Most nézzük meg a szajha képét, Káin vallásának termékét. Álljunk meg egy pillanatra és nézzük meg, hogy Isten szolgáinak ki okozott a legtöbb bonyodalmat, a vallásos vagy a nem vallásos emberek? A vallásosak. Milyen vallásuk volt nekik? Káin vallása. Ki üldözte a prófétákat és ki ölte meg őket? Káin követői. Ki a felelős Jézus kereszthaláláért? Káin követői itt is. Ez 2000 éve sem változott. Ha megnézzük a szajhát, a hamis egyházat, az első dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy kihasználja a politikai hatalmat. Politikai hatalmat használ a céljai eléréséhez. Ezért mindig óvatos vagyok, amikor azt hallom, hogy a keresztények politikával kezdenek foglalkozni. Mivel, amikor ez történt a múltban, az mindig katasztrófával jár az egyházra nézve. A 4. szd.-ban a kereszténység a Római birodalom hivatalos vallása lett Konstantin uralkodása alatt és ettől a pillanattól kezdve a kereszténység hanyatlásnak indult. A középkorban a pápáknak kétféle kardjuk volt, a szellemi kormányzás kardja és a politikai kormányzásé és az egyházban majdnem tejes sötétség uralkodott. Nem hiszem, hogy valamikor is változás történik ebben. Nem azért vagyunk, hogy irányítsuk a politikai rendszert. Azért vagyunk elhívva, hogy imádkozunk a vezetőinkért, és időről-időre Isten kiemelkedő embereket emel, akik szélesebb körű szerepet játszanak a politikai rendszerben pl. József, Dániel és más emberek, de az Egyház soha nem kapott Istentől olyan megbízást, hogy vegye át a politikai rendszert.

Egyház és a politikai rendszer képe
A Jelenések 13-ban egy politikai rendszer leírását találjuk meg, amelyet egy fenevad jellemez.
Jelenések 13:1 És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek.
Ez egy politikai rendszer, egy föderáció, a legutolsó időkben egy politikai rendszer.
Jelenések 17:3 És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt.
Az asszony a hamis egyház. Tehát hol van az asszony, a szajha, a hamis egyház? A politikai rendszeren ült, meglovagolta a hatalmat, ez nem az igaz egyház. Ennek egy erős előképe volt Izrael történetében Akháb uralkodása. Akháb az északi királyság uralkodója volt. Az északi királyság már visszaesett, az aranyborjút és ehhez hasonló dolgokat imádtak és sokkal tovább mentek a hamis vallásban, mert Akháb egy Jézabel nevű nőt vett el. Jézabel egy pogány király lánya, Baál imádásának követője és tanainak terjesztője volt. Baál bizonyos szempontból a legvégső alternatívája volt az igaz Isten imádásnak. Miután Akháb összeházasodott Jézabellel, bevezette az országban a Baál imádását és ez nagyon sok esetben élénk példája a hamis egyháznak. Egy dolog már évek óta világos volt Illés előtt, nem volt kérdéses, hogy mit fog vele csinálni Jézabel, hogyha elkapja. Azt kell mondanom, hogy ez a jövőre nézve is igaz és igaz a hamis egyházra.
1Királyok 16:30 Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az ÚR, még inkább, mint valamennyi elődje. Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baalnak a Samáriában épített Baal-templomban.
A Biblia világossá teszi, hogy mindez Jézabel miatt volt. Bevezette Baál és Asera imádatát. Miért volt ez ilyen diliház? Jézabel miatt. Majd az 1 Kir. 21-8-tól azt olvashatjuk, hogy Jézabel manipulálta Akhábot. Akháb meg akarta venni Nábót szőlőjét, de ő nem adta el neki. Akháb, aki egy felnőtt csecsemő volt, elfordította a fejét, nem evett és nem ivott. Jézabel megkérdezte mi baja, ő pedig elmondta, hogy Nábót nem akarja eladni a szőlőjét neki. Jézabel azt mondta, ne aggódjon emiatt, majd ő elintézi. Figyeljétek meg, hogy Akháb nincs is ott, Jézabel átvette a király pecsétjét a királyi hatalom bizonyítékát és elvégezte helyette a munkát. Ez manipulálás. Hadd mondjam nektek azt, hogy soha ne manipuláljatok. Ha manipulálásba keveredsz, nem az igaz Istennel találkozol. Jézabel következő jegye az Isten prófétáihoz való borzalmas hozzáállás.
1Királyok 18:13 Nem mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel öldökölte az ÚR prófétáit? Elrejtettem az ÚR prófétái közül száz embert, ötvenenként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel.
Abdiás az igaz Isten imádója volt és Illés iskolájában szolgált.
1Királyok 18:19 Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám az egész Izráelt a Karmel-hegyre, meg a Baal négyszázötven prófétáját az Asérá négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek.
Jézabel megölte az igaz prófétákat és a hamis prófétákat támogatta.
2Királyok 9:30 Azután Jéhú megérkezett Jezréelbe. Amikor Jezábel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a fejét, és kinézett az ablakon.
Jézabel tudta, hogy Jéhu feljött, és meg akarta őt ölni, tipikus reakcióval válaszolt, kifestette magát, kinézett az ablakon és abban bízott, hogy a szexepilje megváltoztatja Jéhu hozzáállását. Jéhu viszont nem ilyen ember volt.
2Királyok 9:22 Jórám meglátva Jéhút, ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, Jéhú? De ő így felelt: Hogy lehetne békés, amíg anyádnak, Jezábelnek paráznasága és sok varázsolgatása tart?
Tehát Jézabel a paráznaság, erkölcstelenség és a varázslás miatt volt felelős. A varázslásról mindig szellemi paráznaságként beszél az Ige. Általában szellemi erkölcstelenséget jelent, de fizikait is jelent. Jézabelről a következő képünk van: megölte az igaz prófétákat, támogatta a hamis prófétákat, erkölcstelenséget és varázslást követett el. Személyesen azt hiszem, hogy ahol varázslást találsz, ott erkölcstelenség is van. A szellemi paráznaság fizikai paráznasághoz vezet. A következő tanulságokat szeretném levonni ebből. Illés Isten válasza volt Jézabel számára. Azt hiszem, ez nagyon jelentős azért, amit Malakiás prófétált.
Malakiás 4:5 Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚRnak nagy és félelmetes napja.  Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.
Amikor Illés színre lép, tudjátok mi a probléma, a varázslás. Illés Isten titkos fegyvere a varázslás ellen. Az utolsó idők fenyegetése a társadalomra és Isten embereire, a hamis egyház és a varázslás okozz az alapvető problémát, ami a családi élet felbomlása. Az lesz a helyzet, hogy az apák elidegenednek a fiaktól és a fiúk az apáktól. Isten azt mondja, hogy ez a változás átkoz hoz az egész Földre. Nagyon sokat tanulhatunk ebből pl. a családi élet felbomlásának az okát, ami a varázslás. Ahol a varázslás érvényre jut, ott a családi élet megsérül és felbomlanak a családi kapcsolatok. Nagyon sokszor a férfiúi tekintélyt, az apai tekintélyt felülmúlja a női tekintély. Ez csak egy része, Jézabel tevékenységének. Ez egy másik tevékenysége a hamis egyháznak. Most menjünk vissza arra a módra, ahogy Jézabel hatalomra jutott. Emlékezzetek vissza, ő egy politikai föderáción lovagolt. A Jelenések 17-ben látjuk, hogy az antikrisztus szintén ezt a politikai föderációt használja ki.
Jelenések 17:12 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak.
A skarlátba öltözött asszony a tízszarvú hétfejű fenevadon ül. De az állat végső verziója, amely a szarv és nem a fej, átadja a vezetést az antikrisztusnak és ő manipulálja és kontrollálja azt. A politikai próféciák nagy része erre a korra vonatkozik. Bizonyos szempontból, ahogy az igaz Egyház Jézus menyasszonya, úgy a hamis egyház az antikrisztus menyasszonya. Jézus azonban teljesen másképp viselkedik a menyasszonyával, mint az antikrisztus az övével. Itt van egy lecke. Ezt szoktam mondani az embereknek, ha megengeditek, hogy az antikrisztus legyen a menyasszonyotok (vőlegényetek?-szerk.), akkor ő úgy fog viselkedni veletek, mintha citromok lennétek. Addig facsar, amíg ki lehet belőled préselni valamit, aztán pedig eldob. Néhány éve történt Jeruzsálemben a II. VH. alatt, az óvárosban volt egy sátánimádó, és egy misszionárius elment hozzá. Amikor legközelebb felbukkant már Jézus Krisztusban hitt. A többi misszionárius megkérdezte, hogy mit mondott neki. Azt válaszolta, csupán elmondta neki a sátán történetét az elejétől a végéig. Nagyon sokszor azt mondom az embereknek, figyeljetek ide, ha a sátán oldalán álltok, akkor vesztesek vagytok. Mert ő vesztes. Nem győzni fog, hanem veszíteni. Le fogják győzni. Jobb, ha áttértek a másik oldalra, amíg még van időtök. Nem fog veletek igazságosan bánni. Mindent megtehetsz, amit szeretnél, de végén úgy bánik veled, mint egy citrommal. Egy dolgot tesz veled ezután, elhajít. Ő így viselkedik a menyasszonyával.
Jelenések 17:16 A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik.
Tehát a 10 szarv a fenevad csak az antikrisztus eszköze. A paráznát a végén elpusztítja a 10 szarv. Meztelenné teszik, eszik a húsát és megégetik tűzzel. A hamis egyház vége az lesz, hogy elpusztítja az a politikai erő, amit manipulált, hogy elfoglalja a helyét. Amikor erre gondolok, mély benyomást tesz rám az, hogy semmi sem marad rejtve. Előbb vagy utóbb, kiderül, ha rossz oldalon állsz. Gyorsan állj át, mert az ördög rosszul bánik a szolgáival. Az Úr viszont ki fogja árasztani a szeretetét, áldásait és gondoskodását a menyasszonyára. Meg fogja osztani vele a trónt az örökkévalóságban. A hamis egyház pedig darabokra fog hullani, félre fogják állítani és csak történelmi relikvia marad. Tehát te hol akaszt állni? Hová fogsz tartozni? Ez nem csak egy üres kérdés Hol van az a vonal, ami megkülönbözteti az igaz egyházat a hamistól? Az igaz Egyház hűséges Jézus Krisztushoz, a hamis egyház pedig hűtlen. Tehát nem az a kérdés, hogy szólsz-e nyelveken vagy nem, az jó ha mindannyian szólunk. A kérdés nem a bemerítésnek a módja, ahogy néhány éve gondoltuk. A kérdés az, milyen a személyes kapcsolatod az Úr Jézus Krisztussal. Valóban az életed Ura-e? Teljesen el vagy-e kötelezve neki? A hamis egyház hűtlen Jézushoz. Tagadják, hogy szűztől született, úgy gondolják, házasságon kívüli, ez tiszteletlenség Vele szemben. Az a kérdés, hogy szeretjük, tiszteljük és szolgáljuk-e az Úr Jézus Krisztust. Hűségesek vagyunk-e Hozzá akkor is, ha mások hűtlenek? Kiállunk-e mellette akkor is ha ez ellenállást és üldöztetést jelent. Ezt a kérdést kell eldönteni. Ez nem felekezeti hovatartozás és az imádás módjának kérdése. Véleményem szerint nagyon sok legitim módja van az igaz Isten imádatának. A kérdés az, hogy hűséges leszel-e, vagy hűtlen Jézushoz. Remélem elég világos voltam. Ez nem egy bonyolult teológiai kérdés. Nem kell tudnunk az „isteni kiválasztás minden feltételét”. Még csak 100 igeverset sem kell megtanulnunk. Viszont teljesen el kell kötelezni magunkat Jézus mellett. Ezt a döntést mindenkinek meg kell hoznia. Ne hagyd, hogy mindenféle másodlagos kérdés elhomályosítsa ezt előled. Bízom bennetek, hogy elkötelezitek magatokat Jézusnak.

Az igaz és hamis egyház – videó, szinkron – Derek Prince

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: Akháb, antikrisztus, áldozat, elkötelezettség, fenevad, hűség, hűtlenség, igaz és hamis egyház, Jézabel, Jézus Krisztus, Káin és Ábel, manipulálás, más Jézus, szellem evangélium, menyasszony, Nábót, paráznaság, politika, vallás, varázslás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s