Az ellenségek, akikkel szemben állunk 2. rész, varázslás – Derek Prince

Derek Prince2PDF 2 .rész
Derek Prince négy részes tanításának második részben bemutatja a varázslás működését. Természetesen ezek az igazságok és felismerések nem csak egy gyülekezet életére, hanem bármilyen közösség számára is alkalmazhatók. Azért osztom meg itt a videók összefoglalóját, mert a varázslás felismerése már fél győzelem, eszközeinek és gyümölcseinek diagnosztizálása megmentheti mindennapi életünket a felesleges bukásoktól, hátráltatásoktól, akadályoztatásoktól, energiavesztéstől és fogságtól. Ha felismerjük ezeket akár magunkban, akár másban, Jézus Krisztus keresztáldozatában van lehetőségünk hatni ellene és meg tudjuk megvédeni magunkat és szeretteinket a befolyásától. A Biblia az élet könyve annak, aki a valóságot keresi és megtalálja.

Varázslás
(Videó 58:35-től). Az előző részben megnéztük a sátán királyságának természetét és felépítését és azt láttuk, hogy királysága két szinten működik. A felső szint a mennyeikben van valahol, ami nem Isten mennye, és nem is a látható ég. A felső szintjén lázadó angyalok vannak, akik szemben állnak Istennel. Azután az alsó szinten emberek vannak, akik nem vetették alá magukat Istennek és Jézus a Messiás üdvözítő, igazságos kormányzásának. A kulcsszó mindazokra, akik a sátán királyságában vannak, a „lázadó”. Mindannyian lázadásban vannak Isten ellen, akár angyalok, akár emberek. Azután láttuk a pogány világ isteneit Görögországét, vagy Rómáét, vagy más nemzetekét, hogy azok mind a sátán királyságában lévő angyalok különféle lefestése és elnevezése. Amiket pogány társadalmakban imádnak, azok mind sátáni angyalok. Az általános jellemző név, ahogy az emberek megpróbálnak kapcsolatba lépni ezekkel a sátáni angyalokkal, a varázslás. Azt mondhatnánk, hogy a varázslás a bukott emberiség vallása. Számtalan különböző formái és szertartásai vannak, de az a közös jellemzője, hogy különböző módokon, különböző sátáni lényekkel lépnek kapcsolatba. A szertartások egy része, érzéki vagy kegyetlen vagy tisztátalan. Ezek a dolgok, amiket az eberek korokon át tettek, hogy valahogy megkedveltessék magukat a sátánnal és királyságával, azokba még belegondolni is iszonyatos. Számtalan imádási forma van az egész Földön. Menj el bármelyik primitív társadalomba, amely megőrizte a jellegét, van ott egy ember, akit mindenhol megtalálsz, minden nyelven más néven, aki a boszorkánydoktor. Az ilyen társadalmakban a leghatalmasabb ember a boszorkánydoktor. Van egy példánk a Bibliában is. Fülöp lement Szamáriába és prédikált Szamária városában. De volt ott egy ember, aki az egész várost uralta. A neve Simon volt, varázsló volt, a varázslást gyakorolta. Az egész város félt tőle a mágia miatt, amit használt. Ez nem szokatlan helyzet bizonyos értelemben, ez elég jellemző a pogány, primitív társadalmakra. Tehát közvetlen kapcsolat van a lázadás és a varázslás között. Amikor lázadást mondok, az Isten elleni lázadást értem. Ez nagyon tisztán kijön alább:
1Sámuel 15:232-23 Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véres áldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az ÚR igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király!
Ezeket a szavakat Sámuel próféta mondta Saul királynak, miután Saul lázadó lett. Nem engedelmeskedett a parancsnak és megbízásnak, amit Isten adott neki Sámuel próféta által. Itt lemondja Sámuel Saulnak, mit gondol Isten a viselkedéséről. Sámuel két összehasonlítást tesz itt, a lázadás a varázslás ikertestvére, a makacsság a bálványimádás ikertestvére. A makacs ember bálványimádó, a saját véleményét teszi bálvánnyá. A gyülekezetben nem fogadjuk el az iszákosokat, vagy nyíltan erkölcsteleneket, de hány makacs ember van a gyülekezetünkben és Isten szemében ők bálványimádók. Nem fogadnánk el fabálványokat, de eltűrünk sok makacs embert. A lázadás bűne olyan, mint a varázslás. Nagyon-nagyon fontos: varázslás gyökere a lázadás. Ahol lázadást találsz, ott számíthatsz a varázslásra. Ezt megtanultam a szabadító szolgálatban, ha egy embernek szüksége volt szabadulásra a varázslásból, szükségszerűen a lázadásból is és viszont. A lázadás elutasítja Isten jogos uralmát, mint ahogy Saul király elutasította Isten szavának a hatalmát. De nem létezhetsz az életben sokáig hatalom nélkül. Tehát, ha nincs jogos hatalmad, akkor jogtalan hatalommal lesz az helyettesítve. És ha jogtalan hatalmad van, azt meg kell támogatni jogtalan erővel és a jogtalan erő, ami támogatja a lázadást, a varázslás ereje. Tehát valójában, ha azt látod, hogy jogtalan hatalmat gyakorolnak, jól teszed, ha felkészülsz, hogy kezeld a varázslást. Van egy világos példa az USA-ból 1960-as évekből. Ez volt a lázadó nemzedék, hátat fordítottak a hatalom majdnem minden elfogadott formájának, szülők, gyülekezet, kormány, bármi és lázadók nemzedéke lettek. Szinte mindenki, aki belement a lázadásba, belement az okkultizmusba is, belement a sátáni természetfelettibe a varázslásba is. Egy egy logika, kikerülhetetlen. Saul nem engedelmeskedett Sámuel rendelkezésének, hogy vágjanak le minden állatot és megtartotta a legjobbakat, hogy felajánlja Istennek. Isten azt üzente, hogy nem érdekel az áldozatod, mert engedetlenségből származik. Saul királyként kiirtotta az összes boszorkányt Izraelből, de közvetlenül halála előtt kétségbeesésében, amikor nem kapott választ Istentől, ő maga megkeresett egyet. Ez nem véletlen, ez ok és okozat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ahol lázadás van, ott előbb-utóbb varázslás is lesz. Ha kezelni akarod a varázslást, a sátáni természet felettit, az okkultizmust, ha csak ezekkel foglalkozol akkor nem kezelted a gyökerét. Mert a gyökér a lázadás. Szeretnék mutatni nektek egy képet arról, milyen a varázslás. Rúthtal voltunk egy tanfolyamon, ahol egy erőteljes próféciát kaptunk. Isten fel fogja szabadítja azokat, akiket a varázslás megkötözött, mert az utolsó harcaihoz szükség lesz rájuk. Olyan emberekkel fogtok találkozni, akik átok alatt voltak, nemzedékről nemzedékre, de ne féljetek tőlük, mert képesek lesztek megszabadítani őket. A következő 10 évben több ezer emberrel találkoztunk, akik a családjuktól örökölt átkok alatt voltak és Isten az ő kegyelméből megadta a képességeket, hogy megszabadítsuk őket. Ez megerősítés számomra, hogy a prófécia Istentől volt, mert olyan jövendölést tartalmazott, amiről senki semmit nem tudott és ami abszolút beteljesedett. Tehát így tudtam meg valamit a varázslásról. Nekem is voltak rövid találkozásaim a varázslással. A varázslás kísérlet arra, hogy irányítsunk embereket és elérjük, hogy azt tegyék, amit mi akarunk, bármilyen szellem felhasználásával, aki nem a Szent Szellem. Ha valakinek van egy szelleme, amelyet használ, az nem a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem Isten és őt senki nem használhatja. És akkor megláttam, hogy miért volt tele a gyülekezet varázslással, mert sok ember úgy érzi, hogy az emberek tegyenek meg valamit és ehhez bármilyen eszközt felhasználnak, hogy elérjék azt. Legtöbbjük nincs tudatában annak, hogy mit tesz. Szeretném megvizsgálni a varázslást három szempontból. 1/ A test cselekedetét, amit sok ember nem ismer fel. 2/ Mint gonosz szellemi erőt. 3/ A varázslás működését a gyülekezeten belül.
Galata 5:19-21 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
Három formája van a varázslásnak, a varázslás, jóslás és boszorkányság, többféleképpen fordítják a Bibliák, de ugyan annak az erőnek a nevei.

1/ Varázslás, mint a test cselekedete
Ezek az ember testi bűnös természetének kifejeződései. Ilyen a test, a bukott emberi természet. Mi a bukott emberi természetünkben ara vágyunk, hogy irányítsunk embereket. Arra vágyunk, hogy az emberek azt tegyék, amit mi akarunk és nagyon gyakran jogtalan eszközöket használunk, hogy ezt elérjük. Ezt a viselkedést három kulcsszó írja le és ha ezzel találkoztok, a varázslással találkoztok. Manipuláció, megfélemlítés, leuralás. A végcél az emberek leuralása, irányítása, hogy azt tegyék, amit mi akarunk. Ennek két lehetséges módja van az egyik a manipuláció a másik a leuralás. A helyzettől és céltól függ, melyik utat fogja járni egy ember, de akár melyiket alkalmazzák, a végcél az irányítás, leuralás. A természetben, (még semmi természetfelettiről nem beszélünk) a társadalom minden területén működik. Kimentek innen és nagyon más színben fogjátok látni a világot, remélem először a tükörbe fogtok nézni. Hadd mondjak néhány példát pl. a családi életben. Akár tetszik, akár nem, Isten elrendelt egy bizonyos rendet a családban, a férj a feleség feje. Az emberek fejre állíthatják a családot, de Isten nem változtatta meg a rendet. A férj és feleség hatalma alatt vannak a gyerekek, akik Isten rendjében alá vannak vetve a szüleik hatalmának. A varázsló manipulációt, megfélemlítést fog használni, hogy félretolja az Isteni rendet. A gyerekek mestermanipulátorok, van bennük egy hamis erő, a bukott ember számára ez a természetes. Anyák, apák is lehetnek ilyenek. A nő normális viselkedése a manipuláció. Az apa megfélemlítéssel él, de mindegyiknek ugyan az a célja, irányítani a másikat. A feleség amikor manipulál, sírógörcsöt kap, lehetetlenné teszi a férje életét és mit csinál erre a férj, meghátrál. Sokféleképpen vághat vissza a férj, lehet, hogy brutálisan. Az erős ember, rossz vérmérséklettel és ha nem az történik, amit ő akar, kiabál, erőszakos lesz és fenyeget és az egész család lábujjhegyen jár. Mindenképpen el akarják kerülni, hogy apa dührohamot kapjon, mit csinál? Megfélemlít. Mi a célja? Hogy az legyen, amit ő akar. Előfordulnak nézetletérések a házasok között, de az Isteni rend az, hogy beszéljék meg négyszemközt, imádkozva és keressék Istent. A manipuláció soha nem néz szembe az igazi kérdéssel, az mindig hátulról kerül mögé. Az igazi kérdéseket soha nem hozza világra. Millió házaspár van, akik soha nem hozzák elő a nézeteltéréseiket, de mindketten megpróbálnak a másik mögé kerülni és elérni, amit akarnak. Vagy vegyük a gyülekezetet, sok-sok példa van a manipulációra ott is. De az üzleti életben is, a főnök manipulálhatja a titkárát, vagy fordítva. A varázslás, mint a test cselekedete természetes a test számára. 3 jellemzője a manipuláció, megfélemlítés, leuralás, ha ezekkel találkozol, a mögött ott van a varázslás ereje. Amikor megnyílnak a szemeid, sokkal könnyebb kezelni. A varázslás egyik leggyakoribb trükkje, hogy bűntudatot kelt benned. „Miért nem jöttél el meglátogatni, amikor beteg voltam?, Ott voltam teljesen egyedül.” Soha nem veszik figyelembe, hogy a másiknak sok dolga volt. Ha úgy érzem, hogy valaki bűntudatot éreztet velem, megállok és megkérdezem magamtól: mi működik rajta keresztül? A Szent Szellem nem kelt bűntudatot az emberben. Ő meggyőz, bűn igazság és ítélet tekintetében. Ő ráteszi az ujját bizonyos dolgokra és azt mondja, ezt kell tenni, meg kell térned és rendbe kell hoznod. De a bűntudat olyan, minek soha nem érsz a végére. Többet kellett volna tennem? Mit tettem rosszul, miért nem beszélnek velem? A varázslás egy másik módja az, hogy megpróbálja azt éreztetni veled, hogy egy embernek a véleménye vagy jóváhagyása nagyon fontos. Ha nem teszed ezt, nem foglak elismerni. Ezt nem mondják ki, de éreztetik. Amikor ilyennel találkozom, megkérdezem magamtól: olyan fontos nekem ennek az embernek a jóváhagyása, hogy megengedem magamnak, hogy manipuláljon engem? Általában az a következtetésem, hogy nem számít annyit. Hadd mutassak rá egy összekötő láncszemre a Jakab levélben.
Jakab 1:14 Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe.
Ez a vágy a hatalom az irányítás, elismerés és az ismeret után is. Ez minden ember nagyon erős jellegzetessége és a sátán kihasználja ezt a vágyat, hogy hatalmat szerezzen fölöttünk. Mindnyájunkban ott van, velünk született, de ha ezt a sátán el tudja kezdeni használni, az irányítása alá von bennünket. Az emberek legalább 75% benne van így az okkultizmusban. Mi az indíték, amit a sátán használ? A vágy a hatalom, ismeret, tudás után. Mi volt az a vágy, ami először bajba juttatta az emberiséget? A tudásvágy. És amikor jogtalan módon kinyúlt a tudás után, a sátán foglya lett. Milliókat az csalogat be az okkultizmusba, hogy vágynak a tudásra. „Hová ment a fiam, amikor meghalt?” Elmennek egy szeánszra. „Boldog lesz a házasságom?” Elmennek egy jövendőmondóhoz. Ez az indíték és ezt használja ki a sátán.

2/ Nézzük meg a varázslást, mint szellemi erőt.
Most a természetfelettiről beszélünk. Ez több, mint az emberi képesség. Nagyon fontos megérteni, hogy nem minden természetfeletti származik Istentől. Sok jön a sátántól, az emberek számára elérhető természetfeletti erőnek csak két forrása van. Isten királysága a világosság királysága, általában tudod hol vagy Isten királyságában. A sátán királysága a sötétség királysága, nem tudod mi manipulál, irányít, hajt téged. Van azt hiszem 3 fő ág, ezek: a) varázslás, b) jóslás, c) boszorkányság. Azt hiszem, ezek lefedik a sátán egész területét.
a) A varázslás az erőkar, terméke az erő. Olyan dolgokon keresztül működik, mint az igézések és átkok. Azt hiszem a varázslás legerősebb fegyvere az átkok. Ez nagyon régi gyakorlat. Bálámot ma boszorkánydoktornak hívnánk. Bálám az egyik legnehezebb osztályba sorolható ember, mert mindkét forrásra nyitott volt a természetfelettiben. Sok ilyen ember van és őket a legnehezebb kezelni, mert néha jók néha rosszak. Ha valaki csak Istenre nyitott, akkor mindig igaza lesz, aki csak a sátánra nyitott, az rossz lesz. De azokat nehéz kezelni és ott vannak minden gyülekezetben, akik néha nyitottak Istenre, néha a sátánra. Egy pásztornak a kezelésükhöz belátásra, hatalomra és bátorságra van szüksége.
4Mózes 22:10 Bálám ezt felelte Istennek: Bálák, Cippór fia, Móáb királya ezt üzente nekem:
Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni.
Régen normális volt, hogy a királyok, akik háborúba mentek, nem csak a természetes síkon harcoltak, hanem a természetfeletti síkon is. Tehát hozták a boszorkánydoktorukat, hogy megátkozzák a másik népet. Van egy átoklista, amit az egyiptomi fáraók mondtak kr.e. XIX. századból, amiben 66 nemzetre mondtak ki átkot. (Átkozzanak ők, de te áldj meg!) Amikor Dávid Góliát ellen ment, az megátkozta őt az ő istenei nevében. Ez nem csak egy vulgáris beszéd volt. Valójában azt mondta, az én isteneim el tudnak bánni a te isteneiddel. Az ókori háborúk nemcsak nemzeti háborúk voltak, hanem úgy tekintették, mint erőpróbát, a nemzetek istenei között. Például, amikor Isten elbánt Egyiptommal és kihozta Izraelt, a Zsoltár azt mondja, megítélte Egyiptom isteneit, nemcsak a természetes uralkodókat, hanem a szellemi uralkodókat is. Tehát Bálámot úgy bérelték fel, mint jó átkozót, ez volt a foglalkozása. Ókori templomokban papokat bíztak meg, hogy elég jó átkokat írjanak mások elpusztításához. Bizonyos értelemben ez működik. Nem töltenének az emberek évezredeket ezzel, ha nem volna benne valami.
b) Most nézzük a jóslást, amit többen jövendőmondásnak fordítanak. Ez a varázslás ismereti eleme. A terméke nem erő, hanem tudás, ami az első, ami bűnbe vitte az embert.
Apcsel 16:16 Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: “Ezek az emberek a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!” Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: “Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” És az még abban az órában kiment belőle.
Ez egy pithon szellem volt, a pogány társadalmakban a kígyókat mindig egy szokatlan ismeret és bölcsesség forrásának tekintették. Az, amit a szolgálólány mondott igaz volt és nem természetes tudásból fakadt. A mai missziókban ezt a hölgyet talán bevették volna örökös alapító tagnak. Ő volt az első ember, ki felismerte, hogy ki volt Pál és Silás. De Pál tudta, hogy ez nem Isten szelleme volt, hanem egy jós szellem. Pál itt nemcsak természetes síkon foglalkozott a problémával, mert a sátán stratégiája a gyülekezet alapításra nézve meghiúsult. A mennyeiekben történt a konfliktuskezelés. Megfigyelhető, hogy majdnem mindenhol, ahová Pál ment zendülés támadt. A 2Korintusi levélben azt mondja, hogy a sátán angyala gyötört engem. Úgy gondolom, ez pontos, egy sátáni angyal szervezett zendülést, minden városban, ahová Pál ment. Akkor nekünk miért nincsenek zendüléseink? Talán nem zavarjuk eléggé a sátánt. Igazán hiszem, hogy amikor a gyülekezet olyan lesz, amilyennek lennie kell, akkor sokkal több zendülés lesz, de sokkal több ébredés is lesz. Az ébredés zendüléssel jár, el kell döntened, megéri-e az árat.
c) A boszorkányság tárgyakon keresztül működik. Italok, talizmánok, bármi, amit szerencsésnek mondanak, mindez okkult. Emberek magukkal hordanak dolgokat, mert az szerencsét hoz nekik. Működik szerelmi bájitalokon keresztül is, elmegyek egy boszorkányhoz veszek egy ilyen italt és beleteszem az ételébe és utána szerelmes lesz belém, és ez bizonyos mértékig működik. A boszorkányság működik zene által is. Valószínűleg Lucifer volt a zenei vezető a Mennyben, ismeri a zene erejét. Sok zene, pl. a rock egyszerűen boszorkányság. Elveszti a kapcsolatot a valósággal. A másik ága a kábítószerek. A görög szó a boszorkányságra közvetlenül a drogból származik. Ezeknek az embereknek, amikor Jézushoz jönnek, meg kell szabadulniuk ezektől az erőktől. Nézzünk egy példát a boszorkányságra a Jelenések könyvéből.
Jelenések 9:20-21 A többi emberek, akik túlélték ezeket a csapásokat, mégsem változtatták meg a szívüket és életüket. Nem fordultak el bálványaiktól, amiket saját kezükkel készítettek. Továbbra is imádták a gonosz szellemeket, és bálványaikat, amiket aranyból, ezüstből, bronzból, kőből, fából maguk készítettek. Pedig a bálványok nem látnak, nem hallanak, és nem tudnak járni sem. Az emberek nem hagyták abba azt sem, hogy gyilkoljanak, varázsoljanak, szexuális bűnöket kövessenek el, és lopjanak. (EFO)
Ez egy jövőbeni eseményt ír le, amikor Isten ítéletei megnyilvánulnak és a gonoszokra hullanak. Itt a varázslás szó a „farmakeia”, a drogok. A varázslással együtt jár a paráználkodás és az erőszak. A jelenlegi civilizációnkban az erőszak előretörése nagyban a boszorkányság műve. Ha imádkozni akarsz, ne csak az ágért a tünetekért imádkozz, a gyökeret kell kezelned.

3/ Elérkeztünk ahhoz a területhez, hogy varázslás a gyülekezeten belül.
Ez egy olyan terület, ahol a keresztényeknek fogalmuk sincs mi folyik valójában.
Galata 3:1 Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg! Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?
Felfogtátok valaha ezt a tényt? Ezek karizmatikus, pünkösdi keresztények voltak, ismerték az Urat, üdvösségük volt, megkapták a Szent Szellemet, de meg voltak igézve. Ez a görög szó arra, hogy elvarázsolni, még most is használják a modern görögben a „baszkania” szót, a gonosz szemre. Honnan tudta Pál, hogy a varázslás működött? Nagyon fontos. A varázslás elhomályosította a kijelentést, amit a megfeszített Jézus Krisztusról kaptak. Ez a varázslás legfőbb célja a gyülekezetben, hogy elrejtse a megfeszített Jézus Krisztus valóságát. Ők megkapták a Szent Szellemet mégis testben fejeznék be? Hajlok arra, hogy ezt a legtöbb gyülekezet felé fel lehetne írni. Jézus Krisztus megfeszítését elhomályosította egy gonosz sátáni erő, ami beköltözött. A két probléma, ami ebből fakadt a testiesség és a törvénykezés. Visszamentek a testi próbálkozásokhoz, hogy tetszenek Istennek, hogy betartsanak minden szabályt, hogy megigazultak legyenek Isten előtt és elvétették Krisztus halálának a célját. Pál azt mondja, ha visszamentek, hogy a Törvény által érjétek el az üdvösséget, akkor meg kell tartanotok a Törvényt mindig, különben átok alatt vagytok. Mert amikor Izrael bement Kánaán földjére, az első dolog amit tenniük kellett, hogy átkot mondtak magukra, ha nem tartják meg az egész Törvényt (Ebál). De Isten szemében soha nem igazulhatunk meg a Törvény cselekedeti által, ez a sátán becsapása, ami elsősorban az emberi büszkeségre alapul. Ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, lett volna mivel dicsekednie, de Ábrahám hitt Istennek és ezt igazságul számították be neki. Alapvetően mindnyájan szeretnénk, ha lenne mivel dicsekednünk. Így vagy úgy szeretnénk egy kicsit igazabbak lenni, mint a felebarátunk és ha van egy szabályrendszerünk, valahogy meg tudjuk győzni magunkat, hogy ez igazzá tesz minket. A kereszténység nem egy szabályrendszer, ha leszűkítjük arra, elveszítjük a kereszt látását és Isten erejét. Miért akarja sátán elhomályosítani a keresztet? Én, aki sokféle gyülekezetben szolgáltam már, úgy látom, hogy van két fő szükség a gyülekezetekben. Az első az, hogy vissza legyen állítva Jézus Krisztus keresztjének központi szerepe, a jogos helyére, mert ez az, ami megkülönbözteti a kereszténységet minden más vallástól. Semmi hasonló sincs egyetlen vallásban sem. Ha elhomályosítjuk a keresztet, visszamegyünk, hogy egy sor szabály szerint éljünk. Emberi pszichológia. A másik probléma az, hogy a gyülekezet vissza kell, hogy adja a fej szerepét Jézusnak. Isten Őt tette mindenek felett a gyülekezet fejévé. Az alapvető probléma, hogy a gyülekezet nem ismeri el Jézust fejnek. A fej az, aki a döntéseket hozza, a test pedig követi. Hány gyülekezet hozza valójában a döntéseket Jézus és a Szent Szellem által. Hány gyülekezet hívja meg Jézust, hogy hozza meg a döntéseket? Arról nem is beszélve, hogy hallgatnak-e arra, amit mond? Mi a probléma, milyen erő munkálkodik? A varázslás. (lázadás, ellenszegülés) Ha használni fogjátok ezt a diagnózis, az teljesen meg fogja változtatni a hozzáállásotokat és nézőpontotokat, abban, ami nagyon foglalkoztat titeket. A sátán szeret a sötétben cselekedni, nem szereti, ha az emberek tudják, hogy mit csinál, vagy hogyan csinálja. Elmondhatom, hogy óriási személyes ellenállást tapasztaltam, hogy ezt az üzenetet prédikáljam és tudom miért. Mert a Szent Szellem világosságra hozza, amit a sátánnem akar, hogy világosságra kerüljön. Akár a varázslás természetét, mint a test cselekedetét, vagy a természetét a természetfelettiben. Az utolsó dolog, amit nem akar, hogy a keresztények rájöjjenek, hogy varázslás működik a gyülekezetben. Miért akarja a sátán elhomályosítani a keresztet? 1/ Ez az egyetlen alapja mindennek, amit Isten az ő megváltott népéért tesz. Nincs más alap Zsidól. 10.12. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a szenteket. Jézus Krisztus keresztáldozatával mindent megtett, amire bárkinek bármikor szüksége lehet a történelem bármely szakaszában. Mindent a kereszt által tett. Amit Jézus tett, az tökéletes, befejezett és tejes. De a mi megszentelésben vagyunk, ami alkalmazásunk folyamatos, Nem hiszem, hogy van itt valaki, magamat is beleértve, aki mindent alkalmazott abból, ami elérhető számára a kereszt által. A megszentelődés folyamata, hogy hasonlóvá válunk Istenhez. Isten gondolatait gondoljuk, akkor egyre többet alkalmazunk. De ha bejön a varázslás, elhomályosítja a keresztet. S bár úgy kellene élnünk, mint a Király gyermekeinek, úgy kezdünk el élni, mint koldusok és nincstelenek. Mert Isten minden gondoskodása egyedül a kereszt által jut el hozzánk. 2/ A sátán nagyon ravasz, pontosan tudja, hova sújtson. Tudja, hogyha el tudja homályosítani a keresztet, a gyülekezet ki van szolgáltatva neki. A másik dolog az, hogy a kereszt volt a sátán teljes legyőzésének az eszköze. Jézus a kereszten teljes, örök és visszafordíthatatlan vereséget mért a sátánra. Ezt nem tudja megváltoztatni a sátán, de amit megtud próbálni, hogy álcázva elrejti előlünk ezt a tényt, hogy mi ne éljünk győzelemben, hogy ne ismerjük fel ezt a tényt, hogy a győzelem már a miénk. A kereszt harmadik jellemzője az, hogy ez az egyetlen erőforrás az igazi keresztény élethez. Pszichiáterek elmondhatják, hogy kellene élnünk, de az egyetlen módja annak, hogy úgy éljünk, ahogy a Hegyi beszéd mondja, az Jézus áldozata a kereszten. Mert az ő áldozata kezelte az óembert, a testi természetet. Pál azt mondja, ami óemberünk megfeszíttetett Ővele. Később azt mondja a galatáknak, akik Krisztuséi, megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival. Amíg nem tanulod meg alkalmazni a keresztet a testi természetedre, addig az uralkodik rajtad. Nem tudsz te uralkodni rajta. Pál azt mondja a Rómal. 6-ban A mi óemberünk megfeszíttetett, hogy többé ne legyünk a bűnnek szolgái. Erről gondoskodott a kereszt, volt gondoskodás, amely halálba adta bennem lévő lázadót. Az erőt, ami a kereszt által jön a varázslás testi erővel és törvénykezéssel helyettesíti. Van 10 szabályod, de az emberek nem tartják be őket, ezért lesz 20 szabályunk, de a szabályok alkotása nem teszi igazzá az embereket. A judaizmusnak ma 613 szabálya van. Az egyik unokám része egy nagyon vallásos ultraortodox csoportnak és ők azt mondják, mi 32-őt tartunk meg belőle és ők többet tartanak meg belőle, mint bárki más. A szabályokhoz való visszatérés a varázslás hatása az életünkben. Hiszem, hogy ez megtörtént a gyülekezetek minden nagyobb részlegében. Isten minden nagyobb megmozdulása létrehozott valamit a gyülekezetben, ami jelentős, élő és erőteljes volt, de egy vagy két nemzedéken belül elvesztették a látást a keresztről. És visszamentek a testi erőfeszítésekbe, szabályokba és szervezésekbe és hasonlókba. Hadd fejezzem be Jeremiással:
Jeremiás próféta könyve 17:5 Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!

Látod ez az átok, amit a varázslás hoz a gyülekezetedre.

Az ellenségek, akikkel szemben állunk -1 – 2 .rész videó, szinkron – Derek Prince

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: boszorkányság, gyülekezet, igézés, jövendőmondás, lázadás, szellem, test, varázslás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s