Az Egyház kettészakadása

Vélemény 2017. november 29. repedés

PDF

2. Thesszalonika 2:3 Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig (az ÚR), mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. (UFB)
Az Egyház jelenleg is ezer darabra szakadva él szerte a világon, mégis milyen szakadásra gondolhat a fenti Ige? Az itt szereplő görög aposztázia (elhagyás egy korábbi állástól) szó a hittől való elszakadást jelenti. Tehát nem felekezeti szakadást kell figyelnünk, hiszen a felekezetek akár hányan is vannak, mindnek volt valamiféle hite, sőt, mint látjuk éppen a római Katolicizmusba tér vissza mindegyik egy zászló alá. Ezalatt a szakadás alatt azt kell értenünk, hogy az Egyház egy része az utolsó próba alatt elszakad magától a hittől, létezésének lényegétől, fundamentumától. A hívőknek látszathitük lesz, mondják, hogy ők hívők, de nem cselekszik az Igét, nekik mondja majd az Úr, hogy nem ismerlek benneteket. Járnak templomba, gyülekezetbe, de a szívük már nincs az Úrban.

2. Timóteus 3:5 Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől, Timóteus! (UFB)

Egyéni és felekezeti próbáról is szó van ezekben a napokban. Jézus nem engedte, hogy az Egyház növekedésének idején megítéljük egymást, mert ember nem tudja megkülönböztetni az igaz hívőt a hamis hívőtől. De az arató angyalok képesek rá, és a próbák, melyeket ők idéznek elő, mindig előhozzák az emberből a legbelső valóságát.

Máté 13:29 Ne tegyétek — válaszolta —, mert amikor kihúzzátok, vele együtt a búzát is kitéphetitek! Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Amikor aztán eljön az aratás ideje, szólok majd az aratóknak: Először szedjétek össze a gyomot, és kössétek össze az elégetéshez! A búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba! (EFO)

Az Egyház (tagság) tehát két irányba fog továbblépni.
1/ Az egyik része evilági prosperitást vár, úgy látja, hogy sikerek várnak rá, akár a politikai életben, vagy egyházi szerepekben, úgy gondolja, most foglalhatja el az ígéret földjét. Felnőtt egy második generáció az ébredés után, elhullottak az elsők a pusztában, tehát majd a fiatalok bemennek és átveszik Istentől az áldásokat.
2/ A másik része nem ebben a világban gondolkodik, megszenteli magát, lemond minden földi kívánságáról, vágyáról, elkészíti magát Vőlegénye számára és konfliktusokat vállal a hitéért, sőt mindent egy lapra tesz fel, mivel tudja, látja az utolsó idők jeleit.

Melyik csoportak van igaza? Nos, itt dől el minden, mindenki azt fogja választani, ami a belső vágya, és ahogyan értelmezi az Igét, bár a vágy erősebb szokott lenni. Úgy gondolom, ahogyan Éva  megkívánta a kígyó által felkínált bölcsességet, a mai egyház is megkívánja a tudást, erőt, hatalmat, amit az antikrisztus szelleme kínál fel számára. A mozgató erő most is a kívánság. A Mennybe kevés ember járt, de jól ismeri azt a sátán. Az Úr annyi információt ad át nekünk, amennyit jónak lát, de aki az ellenségtől akar információhoz jutni, az máris a szolgájává lesz. A baj az, hogyha ezt egy felekezeti vezető teszi meg, sajnos maga után vonja a tagokat is. Itt van mindenki saját egyéni felelőssége.

Jakab 1:14 Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. (UFB)

aposztázia

Egyházkorszakok.

A Laodikeia-i langyos egyházkorszak az Ige szerint az utolsó a történelemben, az Egyháznak itt lejár az ideje, nem olvasunk sikeres befejezésről. A fenti Igéből éppen hogy elválasztást olvasuk, aratást, ahol búza tárházba megy,  a konkoly marad, amit megégetnek. Akik azt gondolják, hogy az Egyház még egyszer utoljára felfut és megevangélizálja a földet, az már meg van csalatva. Az egyházkorszak Laodikeiával véget ér. Az igaz hívők elragadtatnak, a hamis hívők itt maradnak és vagy betagozódnak az antikrisztus ömlesztett Nagy Parázna Egyházába, vagy mártírhalált halnak. Ennek a renszernek a felemelkedését látjuk jelenleg. A földön majd a 144 ezer zsidó származású elválasztott férfi fog evangélizálni nagy erővel, halatommal, jelekkel és csodákkal, mint az apostolok és akkor teljesedik be Joel próféciája, mivel megsokasodik a bűn, ezért a kegyelem is nagyobb lesz.
Miért értelmezik félre Isten igéjét látszólag stabil hívők is? Mert a tévelygés szellemének befolyása alá kerültek. Jézus Krisztust is ugyan ezzel tette próbára a kísértő, a világi politikai életben kínált fel számára vezetői szerepet és nagy sikereket, mert valóban királyi elhívása volt. Minden emer szívében ott van az elhívásának kijelentése, mint a frigyládában Áron kivirágzott vesszeje. De az elhívásunk vágyának betöltését nem fogadhatjuk el az e világ istenétől, mert a mi elhívásunk a Mennybe szól. Az Egyház elhívása nem földi.

2Thesszalonika 2:11 Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot. (EFO)

Sajnos látni, hogy az egyházvezetők megtévesztés alá kerülése magával rántja az alájuk tartozó tömegeket. Ez azért történhet meg, mert a hívők átadták a gondolkozásuk vezetését egyházvezetőknek, intézményeknek, dogmáknak, egyházi tanításoknak. Jézus Krisztust felcserélték pásztorokra, tanítókra, emberek gondolatait (és általuk démonok tanításait) követik. Te vagy a felelős kinek hiszel, Isten Igéjének, a tanításoknak, a kígyónak. Egyedül a te felelősséged kinek engeded meg, hogy átvegye a gondolataid felett a hatalmat, a vezetést, hogy kit követsz.

Jeremiás 17:5 Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! Ézs.3.1. Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?

Az éppen felemelkedő antikirsztusi birodalomban prosperitást és sikert várni … hm… milyen szív kell ehhez? Milyen Egyház az, akit nem üldöz, hanem elfogad az antikrisztus szelleme? Hogy tud műsoros programokra járni egy hívő, amikor az emberek körülötte millió számra hullanak a semmibe, akár örökre. Sírni kellene és könyörögni Istenhez éjjel és nappal, megtört szívvel. Látni kellene azt, ami jön a földre és folyamatosan kiáltani Istenhez, hogy mentse ki, akit még tud. “De az én népem tudomány nélkül való…”

Attól tartok, hogy az Egyház ilyen jellegű kettészakadása után, az egyik fele üldözni, gyilkolni és kiközösíteni fogja a másik felét. Nem kétséges, hogy az üldöző fél az lesz, aki mindig is volt, akinek már a történelem során eddig is legalább 6 millió igaz hívő  keresztény megygyilkolása szárad a lelkén és a Jelenések könyve úgy ír róla, hogy “részeg a szentek vérétől” … Itt lesz világos mindenki számára, hogy ki melyik Istehez tartozik és kit szolgál.

János 16:2 A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez;

A hit hőseire nem volt méltó ez a világ sem régen, sem ma. Az elragadtatás pedig nem bérlet a Mennybe, hanem a Krisztussal való egység következménye. Addig is: “Jobb az Úr házának küszöbén, mint a gonosz sátorában.”

Tömegek, tömegek a döntés völgyében!

Jelenések 18:4 … Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból(UFB)

A jó hír viszont ez:

Lukács 21:28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (UFB)

IMA/Prayer

—————-

Ajánlott kapcsolódó cikk, mely részletesen tárgyalta a témát – Soós Péter:
“FIGYELMEZTESD NÉPEMET !” – IGAZ- ÉS HAMIS EGYHÁZ MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE
A HAMIS KARIZMATIKUS EGYHÁZ LÁTHATÓVÁ VÁLIK – magyar

A “Nagy hitetés” videó sorozat magyar feliratal:
1. rész – magyar
2. rész – magyar
3. rész – magyar
4. rész – magyar

 

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: antikrisztus, aposztázia, üldözés, bűn, egyház, elragadtatás, hitetés, Jézus, krisztus, megtévesztés, Uncategorized | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s