A hamis “egyházi rendszer” csalás – Servus Christi

megaPDF
Az alábbi írás a Servus Christi videócsatorna: The False “Church System” Deception  c. angol nyelvű viedójának írásos bemutatója. Aktualitása miatt úgy gondoltam, érdemes feltenni ezt a videót az érdeklődők számra. Át lehet gondolni, hogyan éltük meg keresztény életünket közösségi szinten az utóbbi évtizedekben és összehasonlítani a mai gyakorlatot a bibliai tényekkel. Elgondolkodtató, mi vezetett arra az állapotra, ahol ma Isten kihívott népe áll, hol jött be a gonosz és hol zártuk ki Jézus Krisztust a nagy gyülekezetekből. Szerintem a kígyó megint becsapta az Asszonyt.

Esküvő, temetés … , minden városban fogsz találni templomot, vagy gyülekezeti házat, ahol a Bibliát prédikálják, ahol bátorítást, elfogadást találsz. Néha még étel is van ott, ez az, ahogy ma az egyházat ismerjük. A legtöbb nonprofit, regisztrált vállalkozásként működik. Hétről hétre emberek millió vesznek részt az alkalmaikon, akár hívők, akár nem. A méret vagy terület változó, de a procedúra alapvetően ugyan az. A laikusok székeken vagy padban ülnek, miközben a klérus a tömeggel szemben, színpadon, emelvényen áll. Üzenetet adnak át, vagy rövid ima van, aztán rövid zene kezdődik. Néhány modern evangélikus megagyülekezet rockbanda stílusában játszik, de ha szerencsés vagy lézershowt és füstgépet is láthatsz. A zene után közleményeket, bejelentéseket hallgathatsz, aztán jön néhány fontos információ a vezető pásztortól, vagy a rangidős pásztortól, vagy a tanító pásztortól. Ez a terminus tipikus szinte mindenhol, bár van kivétel, enélkül nincs egyházi szolgálat. A prédikáció hozzávetőleg egy-másfél órás, a közönség egy helyben figyelmesen és csendben ül. Jobb ha maradunk ülve, különben megkérnek, hogy hagyjuk el a helyiséget. A végén újra egy rövid ima van, talán van oltárhoz hívás befogadni Jézus Krisztust, néhányan bólintanak. Ha volt aki elutasította, annak van kávé és frissítő. Túlnyomórészt az emberek hatalmas tömege teszi ezt. Én csak leírtam a jelenséget a vasárnap reggeli istentiszteleti szolgálatról. Ha te is tagja vagy egy gyülekezetnek, nyilvánvalóan ismerős, amit leírtam. Ez egy szisztéma, hálózat, rendszer, és direkt mondom így. Hadd tegyek fel kérdéseket.

mega2A színháztermek azok a helyek, ahol a színházba járók pénzt ajánlanak fel a szolgáltatásért. A közönség csendben ül a helyén, nem zavarja az előadást, a színészek elfoglalják a színpadot és begyakorolt teljesítményt nyújtanak. Dinamikus a kapcsolat az előadó és a közönség között, passzív hallgatás van, amíg a másik előad. A színpad célja az egyén vagy csoport felemelése, hogy a nagy közönség lássa és hallja. Sokfajta színpad van, rendeltetése, hogy felemelje és fénybe fókuszálja az egyént, csoportot, az előadókat. Ha figyelmes vagy találsz hasonlóságot a színházi előadások, koncertek és az istentiszteletek között. A színpadi művészek professzionálisak, meg vannak fizetve. Hadd tisztázzam, nem rendelkezem teológiai megalapozottsággal, nem merültem el a tanítások mélységeibe, hanem inkább egy programmal foglalkozom itt. Katolikusok, protestánsok, evangélikusok, baptisták ugyan az a intézményi rendszer, a legtöbb felekezet ilyen, ami kereszténynek nevezi magát. Mindenütt jelen van a pódium-program, aposztáziára használva, jó szándékú, de informálatlan keresztények felé szerte Amerikában és külföldön. A pódium sosem megkérdőjelezhető, feltételezzük, hogy ez  így korrekt, alig hallhattunk mást. Kedves Keresztények …. Mikor volt az a pont, amikor valaki azt javasolta, vagy parancsolta, hogy: nem lehetne az Írást naponta keresni, megnézni vajon úgy vannak-e ezek? Olyanok lettünk, akiből hiányzik a szorgalom, lusták, vakon bízók, a társadalmi megfelelés taktikája által élve. Az emberek motivációja jó vagy aljas, de nem következetes. Hallottad már, hogy a pokol útja jó cselekedetekkel van kikövezve? A lustaság nem mentség. Különösen azoknak, akik tiszteltek, mint tanítók, pásztorok.
A kérdés: mit mond a Biblia az egyházi összejövetelekről? Először azt fontos meghatározni, mi az egyház, vagyis inkább ki az egyház? A kérés, hová mész gyülekezetbe, ez egy összefüggéstelen kérdés. Az egyház nem hely, hanem emberek. Sajnos az egyház bibliai elnevezése elveszett. A görög ekklészia szó, amit egyháznak nevezünk a Strong’s szótárban kihívottakat jelent. Ez egy széles körben ismert fogalom a gyülekezetekben. Emberek egy csoportját jelent, akik ki lettek hívva egy speciális célra. A KJV Biblia fordítója is gyülekezetek fordította, nem egyháznak. Ez a kifejezés a keresztények csoportját jelenti kizárólagosan. Tehát az egyház nem egy hely.
Apcsel 2:42 Ezek az emberek minden nap együtt voltak, és azzal foglalkoztak, hogy az apostolok tanítását megismerjék, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. Apcsel 2:44 A hívők egy akaraton voltak, és amijük csak volt, mindent közösnek tekintettek. Apcsel 2:47 dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra növelte a csoportot olyan emberekkel, akik hívőkké lettek, és csatlakoztak hozzájuk. Apcsel 20:28 Viseljetek gondot és vigyázzatok magatokra és azokra az emberekre, akik rátok vannak bízva! Mert ők olyanok, mint a juhnyáj, amelyben a Szent Szellem pásztorrá tett titeket! Legyetek olyanok, mint a pásztorok: őrizzétek és gondozzátok Isten gyülekezetét, mert a gyülekezetért Isten a saját vérével fizetett. (EFO)
Az Apcsel 2.41. adja meg a definíciót: akik befogadták őt, megkeresztelkedtek és csatlakozott hozzájuk aznap 3000 lélek. 2.44. És mind együtt voltak és mindenük közös volt. 2.47. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 20.28. Az egyház az, akiket Jézus a vérével megváltott. Egyház, szentek és szeretettek szinonima, mind a hívőkre vonatkozik. Minden újszövetségi levél a gyülekezetnek vagy szenteknek van címezve kollektíven, vagy egyénileg. Hívők közösségét feltételezi:
1Kor.1.2. az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. (EFO)
Pál azt mondja, te vagy a Krisztus teste egyénileg. Az egyház azokat tartalmazza, akik örömmel fogadták be Jézust, akik bemerítkeztek és a nevéről neveztetnek, tehát az emberek egy csoportja. Olyanok, akik betegek voltak, de meggyógyultak, akik halottak voltak, de feltámadtak Jézusban. A hitetlenek nem része az egyháznak. Elhomályosodott a határvonal, az ahogy elérik a világot. Sátrakba invitálják az embereket a legnagyobb keresztény nevekkel, ami egy üzleti stratégia, nem bibliai eljárás. Most, hogy tisztáztuk ki az egyház, nézzük meg hogyan viselkednek, ha találkoznak?
1. Korintus 14:26  Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja! A problémánk, hogy értelmezzük az Írásokat a tapasztalatunk alapján, inkább, mint azt az Írás lehetővé teszi. 27.Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez.  A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg.  De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg.   De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. (EFO)
Mikor láttál valaha ilyet istentisztelet alatt? El tudod képzelni mi lenne, ha megszakítanál egy prédikációt és azt mondanád Isten szól hozzád egy szót? Biztos, hogy fizikálisan el lennél távolítva onnan. Amit itt az Igében látunk, az nem előírt, hanem parancsolt interaktív részvétel, egy családi összejövetel. Nem fő közreműködőkkel, és nem ahogy mi elképzeljük a prédikációt. Van szabályszerű tanítás, de nem a program vezeti az összejövetelt, hanem inkább a Szent Szellem. Vedd észre, hogy nincs utalás a pásztorra vagy vénekre, hanem Pál azt mondja mindenki hozzájárul a ajándékaival, ahogy a Szellem adja nekik. 1.Kor.12.7. Ez a pár Ige hihetetlenül károkozó a mai egyházi rendszernek, ami standard lett. Hallottam olyat, hogy ez csak a korintusiaknak szól és nem tartható a 21. szd-ban. Tényleg, vizsgáljuk meg egy pillanatra:
1. Korintus 1:10  A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, Tökéletesen legyetek egyek gondolkodásmódban, ítéletben, senki ne csapja be magát.   Senki meg ne csalja önmagát! Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolonddá, hogy bölccsé lehessen. 1. Korintus 6:15  Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert – amint az Írás mondja – “lesznek ketten egy testté.”   Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Meneküljetek a szexuális erkölcstelenségtől, áron vétettetek meg. 1. Korintus 7:23 Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái. Dicsőítsétek Istent a testetekben és szellemetekben, ami Istené. (EFO)
Gondolja valaki, hogy ezek az Igék ma nem érvényesek? Természetesen nem, ez bolondság.
1. Korintus 14:37  Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő próféta, vagy szellemi ember, akkor fel kell ismernie, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsa! Ha ezt nem ismeri el, akkor őt sem fogja az Úr elismerni.
Akik ezt nem ismerik el, részesei a jelenlegi rendszernek (arra gondolnak, hogy ami nincs megírva, az még lehet). A szövegkörnyezetet ignorálni bolondság és veszélyes. Helyesen kell hasogatni az Isten beszédét. Paul Washer: Ne csavarjátok ki az Írást, mint a sátán. Nem jó indoklás, hogy ne alkalmazzuk a 21. szd-ban. Ezek Újszövetségi parancsok. Ha van egy hívő csoportunk már összegyűjtve, valamilyen módon hozzájárulunk személy szerint is, számos tanító rendezésével program nélkül. Ellenállhatatlan példa, ahogy látjuk az Újszövetségben, hogy házanként jöttek össze.

churc2

Ez nem parancs, de ilyen példákat láttuk.  Róma 16:5  Köszöntsétek a gyülekezetet, amely a házuknál szokott összejönni. Köszöntsétek az én kedves Epainetosz barátomat is! Ő volt az első, aki Ázsia tartományában Krisztus követője lett. 1. Korintus 16:19  Köszöntenek benneteket Ázsia tartományának gyülekezetei! Sok szeretettel köszönt benneteket az Úrban Akvila és Priszka, meg a gyülekezet, amely az ő házuknál szokott összejönni. Kolossé 4:15  Köszöntsétek a Laodiceában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Üdvözöljük Appiát, nővérünket, Arkhipposzt, a harcostársunkat, és az egész gyülekezetet, amely Filemon házában szokott összejönni. (EFO)
A Templom 70-ben le lett rombolva, tudatlan és ravasz férfiak igyekeztek átmenteni sok ószövetségi elemeket mint pl. a tized, mivel ez pénzügyileg támogatta őket, vagy mert igazolta a tradíciójukat. Különösnek, néha nevetségesnek találom mennyire megdöbbentően hasonló és általános funkció van néhány protestáns felekezet szolgálatában a római Katolicizmusból. Néhány protestáns felekezet szolgálata katolikus mise, közel azonos. Az öltözet és a programok. Nem a tanítás hitrendszerről beszélek, hanem a téves átörökítésről, a papság és laikusok elválasztásáról. Ez a rendszer még jobban látható a megagyülekezetek világában. Ne hagyd magad megtéveszteni, sok kis gyülekezet jobban szenved ettől, megborulás, engedetlenség, betegség a következménye. Képzeld el, ha eladnák az épületeket, millió dollárok lennének belőlük, amit meg lehetne osztani azokkal, akik alapszükségekben vannak. Ha a legkisebbel tettétek meg, Velem tettétek meg. Apcsel 4. Képzeld el otthonokban, vagy parkokban találkozni, ahol mindenki szerepet kap. Ahol nincsenek programok, de van függés a Szent Szellemtől, hogy vezesse az együtt töltött időt.

churc

Együtt lenni Isten félelmében. Képzeld el nem bálványozni a celeb pásztort, akivel sosem találkozol és nem is fogsz. Képzelj el egy intim családi összejövetelt, ami hasonlít egy hálaadási vacsorához. Képzeld el, hogy ez a hét minden napján így van.
Apcsel 2:46  Minden nap összegyűltek a Templomban. Otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek. (EFO)
Melyik a jó, engedelmeskedni az Írás parancsainak, vagy felemelni az emberek tradícióját Isten szava fölé, ami nagyon kényelmes? Egyszerűen csak bedobod a gyűjtőbe a pénzed és megkapod a kérésed. De azok akik igaz bibliai életet akarnak élni, ők keresnek egy keresztény csoportot, akik tisztán betöltik a parancsokat.
Az egyház nem intézmény, hanem egy család, ahol emberek vannak, nem üzlet, ahol kapzsi emberek vannak (adó nélkül), ahol kiárulják Istent.
Néhány üzlet profitálóbb, mint más, de ugyan az az út. Nem fogsz változni, ha túl félős vagy, vagy kényelmes a változáshoz. Isten hatalmával ez megalapozható, ha nem tudod hogyan valósítsd meg. Másokat is aggodalom töltött el, megértelek éppen ezért készült ez a videó. Nagy sasok repülnek egyedül, nagy oroszlánok vadásznak egyedül, nagy lelkek mennek egyedül – egyedül Istennel. A próféták egyedül jártak, egyedül imádkoztak és egyedülivé tette őket Isten.
Remélem kinyitottam azok szemét, akiknek van tapasztalatuk abban, amit látnak és olvasnak. Akik azt hiszik, hogy egyedül vannak, és nem tudják hogyan fejezzék ki gondolataikat, nekik szól ez a videó, akinek a növekedése kudarcot vallott, hiányzik a gyülekezeti család, aki aláveti magát Isten szavának, ami elegendő, hogy Isten emberévé válj. Vissza a Bibliához! Jobb egyedül járni, mint tömeggel menni rossz irányba. Ez a videó szintén feddés a nyerészkedőknek, akik megnyúzzák Isten embereit, látszik milyen mesterkélt a rendszer, ez egy üzlet. Felhigítod magad, ha elhiszed, hogy egy így jó. Alázd meg magad és keresd az írásokat, hogy lásd, ezek a dolgok így vannak-e. Ne nézz más embereket, akik a te szabványodnak, tiszteletednek felelnek meg. Isten Igéje a legfelsőbb hatalom minden dolog felett az életben különösen az egyházra vonatkozóan. Ez nem az én ötletem, olvasd a Bibliát és tedd, amit mond, mert Jézus mondta, “aki szeret engem, megtartja a parancsolataimat”.

IMA/Prayer

Forrás:
The False “Church System” Deception videó, English – Sercus Christi

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: csalás, egyház, gyülekezet, hamis, intézmény, megtévesztés, színház, színpad | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s