Ima/Prayer

A keresztnél történt csere – videó, szinkron – Derek Prince

A megtérés nem érzelem, hanem döntés.
A megtérés azt jelenti, hogy meggondolom magam, eddig úgy éltem, ahogy én gondoltam, én határoztam meg a saját értékrendemet, abban hittem, amiben akartam, a saját céljaimért közdöttem az életben, de most megváltoztatom a gondolkodásomat., szembenézek Istennel, fenntartás nélkül alávetem magam Neki és azt mondom: Istenem mondd meg mit tegyek és megteszem.

Prayer – English Version
Ki a Messiás? – (KJMK)

Jézus Krisztus Isten Fia. Azért küldte el Őt Isten,  hogy az Ő ártatlan keresztáldozazta által megváltsa ezt a világot a bűn hatalma alól, amibe Ádám bukása óta minden ember beleszületett. Az ember bűnbe születik bele, ezért bűnös. Minenki bűnös világba és állapotba születik, mielőtt még jót vagy rosszat tenne és emiatt élete előrehaladtával egyre több bűnt követ el, ami nemcsak meghatározza a földi sorsát, hanem az örökkévaló létezését, azaz a halál utáni állapotát/sorsát is veszélyezteti. Jézus Krisztus áldozatának elfogadásával, leteheted a bűn terheit. Jézus Krisztus azért jött, hogy felszabadítson a bűn uralma alól, meggyógyítson, megszabadítson testi, lelki, szellemi fájdalmaktól, terhektől és új kezdést adjon neked szeretet által.

Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust személyes megváltódnak, kérlek mondd el ezt az imát az örök életre való megmentésedért, Ő hallani fogja. A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk ettől a világi berendezkedéstől, értékrendtől és visszatérünk a Teremtő Isten jelenlétébe és beismerjük, hogy bűnben éltünk. A világ szerinti gondolkozásunkat megfordítjuk és Isten szellemi gondolataihoz, beszédéhez igazítjuk életünket. Mindez csak egy módon lehetséges Jézus Krisztus által, mert így rendelte az Atya. Aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik, bízz Benne!
János 3:36  Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök élete, és Isten haragja rajta marad.

Mennyei Atyám!
Köszönöm, hogy ég és Föld teremtője vagy,  mindenütt jelenlévő Isten, aki most is látsz és meghallgatsz engem. Köszönöm, hogy a Te Fiad, Jézus Krisztus nevében hozzád mehetek és elfogadsz úgy, ahogy vagyok. Köszönöm, hogy szeretsz és nem mondtál le rólam, hogy vártál rám, és a mai napig megtartottál. Köszönöm, hogy elküldted a Fiad, Jézus Krisztust, hogy megváltson minket a bűn valóságából a kereszten.

Úr Jézus!
Hiszem, hogy Te vagy az Isten Fia, az egyetlen út Istenhez. Hiszem, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért és hiszem, hogy feltámadtál a halálból. 
Megbánom minden bűnömet, amivel vétkeztem ellened, az örök rend és emberek ellen, azt is megbánom, amiről tudok és azt is amit már elfelejtettem és elhagyom a bűnöket, hogy Veled élhessek egységben és elfogadásban. 
Átadom Neked az életem, a sorsom a jövőm. Megnyitom  a szívem előtted Jézus Krisztus és elfogadlak Uramnak, Istenemnek, Megváltómnak. Kérlek segíts, hogy eljussak a feltámadásra és az örök életre a Te országodban. Vezess el engem a Te ismeretedre, szeretetedre, a helyes életre és kérlek hívd magadhoz a szeretteimet is. Köszönöm!
Jézus Krisztus nevében. Ámen

Most, hogy elmondtad ezt az imát, amiben átadtad az életed Istennek, fogadd el hit által az új életed megfoganását. Ez a megtérés, nem azt jelenti, hogy ezentúl mindent Isten fog csinálni helyetted, hanem, hogy Ő megteszi azt, amihez Isteni erő kell, te pedig hit, Neki való engedelmesség és cselekedetek által együttműködsz Vele. A következő lépés az életedben a Tanítványság menüpontban találod. Sikeres hitbeli életutat kívánok neked!

“Ésaiás próféta könyve 53:3-12 Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.  Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.’ (UFB)