A 10 szűz nem a menyasszony

tízszűzPDF
Mt 25-ben Jézus mondta ezt a példázatot. Mivel ekkor még az egyház és az elragadtatás titok volt, a tanítványainak szánta üzenetét. A történetnek azonban kettős értelmezése is lehet. 1/ Az egyik szerint a példázat Izraelnek szól, a lakodalmi vacsorára való belépéséről, amire sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak (a történetben nem szerepel menyasszony, aki akkor már nincs a földön).

„Mt.22.2. A mennyek királysága hasonlít ahhoz a királyhoz, aki esküvői vacsorát rendezett a fiának. (UFB)

Izrael ugyanis már asszony a Sínai szövetség törvénye óta az Atya felesége, őt csak vissza kell hozni a frigybe. Ezek a szüzek a menyasszony házához vezető sötét ösvényen mennek a Vőlegény felé, aki nem a kezüket kéri meg, hanem Vele mehetnek a lagziba (a Mennyben), ahol szintén éjjel, atyja házában felöltözve vár a menyasszony. Amíg a kihívottak itt vannak a földön, világosság árad ebbe a világba a lelkükből, sötét abban a korban van, ahol már az emberek lelkében, szellemében nincs világosság, betiltják az Igét, az életet. Ján.1.45. Ebben a nagyon fárasztó korban kell világosságot látni. Az úton elfáradva leültek, majd mindannyian elszunnyadtak. Amikor hosszú késedelem után megérkezik a Vőlegény, az előtte kiáltók hatására a fele összeszedi magát, ők mennek be a lagziba. 2/A másik értelmezés azonban értelmezhető az elragadtatás előtti egyháztagokra, melynek egy része bölcs, másik része balga. Tételezzük fel, hogy úgy várják a Vőlegényt, mintha értük jönne, mint menyasszony jelöltekért. Az Ige alapján megállapíthatjuk: – Mind szűz, tehát nem parázna, sem testében, sem lelkében nem követ idegen isteneket, tudományokat, izmusokat. 1.Kor.7.34.,2.Ko.11.2. Nem keveredik a világ ügyeivel Babilon, a Nagy parázna hatalmi, pénzügyi és eszme/tudomány rendszerével, nem válik részesévé, nem vész el a pénzügyekben, karrierben, hanem először Isten országát (úrságát) keresi, Szerelmese szava az, amire figyel. Ez fontosabb neki bármi világi érdeknél. Mind a 10 szűz elfogadta Jézust urának, azzal értenek egyet, amit az Ige mond, Jézus beszédét szólják. Mindegyiknek van lámpása. A lámpás mint az alábbi ábrán jól látható, az újjá született szellem, ami képes befogadni és megtartani a magot, Isten beszédét. Isten befogadott szava világít bennünk, mint tüzelő anyag, mint olaj. Zsolt.119.105., Pldb. 20.17.,1.Kor. 6.12, 2.Kor. 5.17. A szikra, ami meggyújta az olajat Isten Szent Szelleme, pont úgy zajlik, mint egy foganás, tűzben. Isten szava és Szelleme által új teremtések ők, (hm… új második ádámi faj), akik képesek Istennel közösségben élni, visszatértek Ádám elszakadásából. Ádám és utódai szelleme meghalt, amikor vétkezett, aki azonban elfogadja Jézus Krisztus helyettesítő áldozatát új szellemet kap, amivel csatlakozni tud Istenhez. „Mert ahogyan Ádám után minden ember meghal, amiatt, amit Ádám tett — ugyanúgy Krisztus által is minden ember fel fog támadni, amiatt, amit Krisztus tett.” – A bölcs szüzek extra olajat vittek magukkal. Az a korsó, amiben a tartalék olaj volt a lelkük: értelmük, érzelmük. Préd.12.6. Ez nem a Biblia bemagolása, teológia, vagy tradíció követése, hanem egy érzelmi, értelmi lelki kötelék, egy szüntelen vigyázás, figyelés. Elő tudod hívni a benne tárolt Igét, imában, elmélkedésben, így a beszivárgó negatív érzelmeket és gondolatokat összehasonlítva a benned lévő Igével, ki tudod zárni, azaz tisztán tudod az edényedet tartani. 2.Pét.2.11. Jak.1.22. Ők az Igének készítettek egy szobát a lelkükben, nem evilági elmúló dolgokkal töltötték meg. Ha a lélek mással van tele, nem jut hely az Úr számára.1.Pét.1.9.

5.Móz.6.7. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! (UFB)

A bölcs szüzek elszakadnak a tradícióktól, emberi dogmáktól és maguk keresik a Vőlegényt, várják a napot és az órát, szüntelen készenlétben, még akkor is, ha a világ kábultsága nyomása őket is lenyomja. Én. én. 3.1.2. – A bolond szüzek csak a szellemükben tárolnak olajat, ami a sötétség idején kevés lesz. Az akolban nem feltűnő a különbség, de sajnos ők azok, akik azt hiszik, hogy meggazdagodtak, semmiben nincs hiányuk, látnak, okosak, egészségesek. Jézus viszont úgy látja őket, mint langyosakat, nincs bennük vagy tűz, vagy olaj: te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Jel.3.17. Bár látszólag az emberek szemében nem ennek tűnnek. Ha nem értik az idők jeleit, visszajön a Vőlegény és elutasítja őket, „nem ismerlek titeket.” Ekkor tudatosul bennük, hogy valamit nem csináltak jól, de nem ismerik fel mit. Hiszen ők engedelmeskedtek a tradícióknak embereknek: Uram Uram, nem a te nevedben tettünk dolgokat? Az elutasítás oka, hogy a szellemükben befogadták az Urat, de a lelkük, akik valójában ők, nem. Te a lelked vagy. Amivé váltál, amit építettél. Nem csak a szellemeddel akar kommunikálni az Úr a nyelveken való imádkozásban, hanem veled is, a lelkeddel is, azzal, aki te vagy, téged akar! De a lelked nem kereste Őt, így nem vagytok közösségben. Követtél tradíciókat, embereket, tanításokat, gyülekezeti mozgalmakat, szabályokat… de Ő nem ismer téged. Mekkora csalódás ez. A lelki hiányosságot más ember nem tudja pótolni, azt neked kell, Istent csak te tudod keresni, helyetted senki. Ezért nem tudnak adni az okos szüzek olajat a balgáknak. A balga szüzek pedig nem készültek fel ekkora késésre. – Szólni kell még az olajárusokról is, hiszen őket is megemlíti az Ige ebben a példázatban. Érdekes módon szó sincs arról, hogy ők bemennének a lagziba. Az olajárusok olyan üzletemberek, sikerprédikátorok, akik pénzért árulják az olajat, Isten szavát, pedig megmondatott, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sehol nem szerepel az Igében, hogy az egyháznak ebben a világban intézményeket kellene építeni, a pénz gondja megöli a szeretetet, és az intézmény betagozódik a sátán királyságba, aki evilág fejedelme. Az egyház küldetése nem földi, a neki adott parancs az Ige hirdetése, a lelkek megmentése, kis közösségekben, „házanként” minden nap az úrvacsora gyakorlása, az Igével való közösség, a képmutatás nélküli szeretet. Sokkal jobban működnek az intézmény nélküli közösségek, a föld alatti gyülekezetek, ahol az isteni szeretet kapcsolja össze a hívőket, nem az érdek. – Az a kor, amely elől kimenti menyasszonyát az Úr, a világosság korszakának fog látszani, de szellemileg a legsötétebb kor lesz. A nagy megtévesztés!

2.Kor.11.14. De ez nem is csoda, hiszen maga a Sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala. (EFO)

Ekkor fog Babilon misztériuma tetőzni, amikor a fénytudomány ismerete megtéveszti az embereket. Azt hiszik, hogy a kvantum fizika vívmányai egy új kort hoztak el számukra, amiben titkos tudás és ismeret van. Az élet fája helyett újra a jó és gonosz tudásának fáját választják. Olyan kvantumkorszak jön, melyben istent játszanak a felsők, a fogamzástól a feltámadásig.

2.Thess.2.9. A Bűn Emberének megjelenése a Sátán munkájának eredménye lesz. Ennek az embernek a működését nagy erők, hamis jelek és csodák fogják kísérni. (EFO)

Jel.13.13.,Ebben a korban, akkor lehet részese az ember a társadalomnak, ha önként felveszi a fenevad jelét, az életét egy kvantumszámítógépre kötik. Olyan kontroll lesz ez, amelyben azonos idejűen látják mindenki cselekedetét. Jel 13.17. De messze vannak a Teremtő személyétől, az Ő igazságától, a szeretettől és sorsközösséget vállalnak a sátánnal, és annak ítéletével. Még ebben a korban is lesz az embernek egy ideig szabad döntése Isten mellé állni, de már csak mártírságot vállalva, ugyanis Isten nevét és mindazt, ami Istenhez kötődik, ki fogják irtani.

2.Thes 2.4. Ő az, aki szembeszáll majd mindennel, és mindenkivel amit, vagy akit „Isten”-nek neveznek, és imádnak az emberek. Saját magát mindezek fölé akarja emelni, egészen addig, hogy a saját trónját Isten templomába helyezi, és azt mondja, hogy ő maga az Isten.  (EFO)

Mt.24.13. Aki azonban mindvégig kitart, az megmenekül. (EFO)

Újra a fáraó, az Antikrisztus kora jön el, aki egy személyben úr és isten, akire ugyan azok a mennyei csapások és ítéletek jönnek, mint Mózes idejében, és mindazokra, akik támogatták és részt vettek ebben a birodalomban. A földön új 1000 éves királyságát kezdi el Isten Fia, Jézus Krisztus, az ő feleségével és szentjeivel, amelyben öröm és igazság lakozik és nem lesz benne fájdalom és sírás.

IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: egyház, Izrael, Jézus, krisztus, menyasszony, szűz | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s