Elragadtatás, mit tudhatunk?

bíró2PDF
Napjainkra olyan közel jöttek a próféciák beteljesedései, hogy úgy gondoltam figyelem felkeltésül és figyelmeztetésül összefoglalom a főbb részleteket. Ne késd le az elragadtatást, ne tévesszen meg senki! Készülj fel rá, úgy, mint menyasszony, tisztán hangold rá a szíved lelked! Az alább írás a jelenlegi ismereteimből fakadó nézetemet tükrözi. 
Zsoltárok 45:10 Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki! Bővebben…

Kategória: egyház, elragadtatás, gyülekezet, idők jelei, Krisztus Teste, menyasszony, nyomorúság | Megjegyzés hozzáfűzése

Nők a gyülekezetben – Derek Prince

magdalai MáriaPDF
A történelmi korokban más és más volt a nők helyzete a társadalomban, de a gyülekezeti életben az Isten által lefektetett örök rend a mérvadó. Ebben a videó összefoglalóban megpróbálom visszaadni Derek erre vonatkozó tanítását. Változhat a világ, a kultúra, de az Egyház, mint Isten kihívott népe, az örök rendet kell, hogy képviselje, amivel visszatartja a törvénytelenséget. Ha az Egyházban a legfontosabb emberi kapcsolatok megborulnak, utat nyitunk egy másik királyság előretörésének az egész világon. Bővebben…

Kategória: kormányzás, nők, segítő, szolgálat, teremtés | Megjegyzés hozzáfűzése

A keresztnél történt csere – Derek Prince

PicsArt_02-02-07.58.29PDF
Az emberiség történelmének legfontosabb pillanata Jézus Krisztus keresztáldozata, és egyetlen reménysége Jézus Krisztus feltámadása. Az alábbi videó összefoglalóban bepillantást nyerünk a kereszten végbement cseréről, amely értünk és miattunk történt. Mit jelent a megváltás? Derek tanításán keresztül világos képet kaphatunk Isten szeretetéről, jóságáról és áldozatáról.
Jn 3,16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Bővebben…

Kategória: áldozat, átok, áldás, büntetés, bővölködés, bűnbocsánat, csere, dicsőség, elfogadás, elutasítás, feltámadás, gyógyulás, Jézus Krisztus, kereszt, lázadás, megbocsátás, megváltás, szégyen, szegénység | Megjegyzés hozzáfűzése

Árvák és özvegyek – Derek Prince

Derek csalásjaPDF
Az özvegyekről és árvákról szóló tanítás összefoglalóját azért gondoltam írásban is megosztani, mert szeretném felfrissíteni a szívünket és értelmünket olyan, mára feledésbe merült, vagy elutasított erkölcsi igazságokról, amikről a Szentírás nagyon is sokat szól, mégsem szánunk rá elég figyelmet.  Isten képviseletét elsősorban ezzel fejeznénk ki a Földön. Derek ebben is példát mutatott, tehát tanítását hitelesnek fogadhatjuk el ebben a témában is.
Jak 1,27 Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Bővebben…

Kategória: árva, ítélet, özvegy, böjt, felebarát, gyógyulás, gyümölcs, igazság, imameghallgatás, irgalom, Jób, jövevény, képviselet, kölcsön, nyomorult, prosperál, siker, szegény, Szodoma, szűkölködő, test, vallás | Megjegyzés hozzáfűzése

Az igaz és hamis egyház – Derek Prince

Derek PrincePDF
Az alábbi videó összefoglalóban megérthetjük Káin és Ábel vallásának két útját, annak alapját és különbségeit, a szűz és parázna Egyház szétválását a történelemben és az idők végén. „Mindenki vagy Káin, vagy Ábel követője még akkor is, ha nincs tudatában ennek. – Ha megnézzük a szajhát, a hamis egyházat, az első dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy kihasználja a politikai hatalmat. Politikai hatalmat használ a céljai eléréséhez. A hamis egyház vége az lesz, hogy elpusztítja az a politikai erő, amit manipulált, hogy elfoglalja a helyét.”Az üzenet nagyon időszerű és rendkívül fontos, hogy mindenki megállapítsa, melyik oldalon áll és változtasson, amíg lehet. Bővebben…

Kategória: Akháb, antikrisztus, áldozat, elkötelezettség, fenevad, hűség, hűtlenség, igaz és hamis egyház, Jézabel, Jézus Krisztus, Káin és Ábel, manipulálás, más Jézus, szellem evangélium, menyasszony, Nábót, paráznaság, politika, vallás, varázslás | Megjegyzés hozzáfűzése