Varázslás álruhában – Derek Prince

Derek Prince6PDF
A valóban Istentől származó szolgálati ajándéknak egyik jellemzője, hogy szolgálata kiállja az idő próbáját és üzenete minden korszakban megállja a helyét. Derek Prince varázslásról szóló tanításának alábbi összefoglalóját ajánlom mindazoknak, akik válaszokat keresnek vagy szeretnék felismerni azokat a láthatatlan erővonalakat, melyek örökös küzdelmet jelentenek számukra, akár magánéleti, akár közösségi szinten. A megtévesztésnek ebben a súlyos korában, különösen fontos tanítás a gyülekezetek számára is.
5Mózes 33:25 Vas-, rézzáraid legyenek, élteden át tartson erőd! Nincs Jesurún Istenéhez fogható! Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen. Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!
Hiszem, hogy Isten ezt fogja tenni ma este. Ki fogja űzni az ellenségünket és nekünk fogja adni az erőt, hogy elpusztítsuk őt. Tegnap este Jonathan énekelt egy gyönyörű dalt, amit arról írt, hogy utat építünk az ébredésnek. Szeretnék hozzátenni még egy hasonló gondolatot az Igéből, ami akkor jutott eszembe, amikor ezen a dalon gondolkodtam.
Ésaiás 62:10 Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, készítsetek utat a népnek! Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között!
Arról a kifejezésről, hogy hányjátok el a köveket, azt szeretném mondani, mivel hiszem, hogy az évszázadok során, azon a területen, ahol Isten utat akar építeni, az ellenség sok követ helyezett el, amik Isten népének útjában állnak. Az egyik tennivalónk az, hogy kivisszük a köveket, hogy meg lehessen építeni az utat. Én igyekeztem ennek egy részét megtenni. Talán nem látjátok át egészen mire igyekeztem, de az utolsó két üzenetemben megpróbáltam kezelni azt, amiről hiszem, hogy a két legnagyobb kő, ami akadályozza az ébredést, az egyik a büszkeség, a másik a törvénykezés. Nem vagyok annyira naiv, hogy azt higgyem, teljesen eltávolítottam ezeket a köveket, de hiszem, hogy Isten kegyelme által alájuk tettem egy emelőrudat és megmozdítottam őket. Fellazítottam őket, hogy mostantól fogva Isten népének könnyebb legyen együtt elmozdítania ezeket a köveket, amik gátolják az utat az ébredéshez. Ma este a harmadik kővel fogok foglalkozni. Néhányatokat meg fog lepni, néhányatokat sokkolni is fog. Szeretnélek biztosítani, még ha meg is botránkozol azon, amit mondok, hogy mély szeretetből beszélek a te jóléted érdekében és széleskörű tapasztalatból beszélek. Nem elméletből, hanem többéves tapasztalatból, amikor ezzel a bizonyos dologgal foglalkoztam. Az üzenetem címe varázslás álruhában. Amikor Isten megteremtette az embert, hatalmat adott neki, hogy uralkodjon a Földön helyette.
1Mózes 1:28 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!
Isten megteremtette az embert, hogy az Ő alkirálya legyen. Angliának nincs alkirálya, de amikor én megszülettem Indiában 1915-ben, akkor ott volt alkirály, aki képviselte a királyt Indiában. Az embernek Isten hatalmát kellett gyakorolnia, Isten terve és kinyilatkoztatott akarata szerint. Amikor az ember bűnbe és lázadásba esett, elveszítette a hatalmát, mert Isten a hatalmat csak az engedelmeseknek adja. De nem veszítette el a belső késztetést az uralkodásra. Sajnos, amikor az ember bukott állapotában uralkodik, ezt nem Isten hatalmával teszi, hanem idegen szellemi erővel, ami kiszorította Isten erejét. Ennek az erőnek a neve: varázslás. A varázslás olyan valami, ami kiszorítja Isten valódi hatalmát és helyette igyekszik leuralni és kontrollálni másokat. A kulcsszó a varázslással kapcsolatban azt hiszem a kontroll. A kontroll szót teljesen ártatlanul is lehet használni, de abban az értelemben, amelyben ma este használom, ez egy rossz szó. Nem hiszem, hogy Isten valaha valakit is kontrollál. Ő mindnyájunknak szabad akaratot adott és azt várja, hogy ennek a szabad akaratnak az alapján működjünk együtt. Ő nem kontrollál minket és végeztet el velünk dolgokat, a saját akaratunk ellenében. A Szent Szellem soha nem csináltat velünk semmit. Ő soha nem nyomja el az emberi szabad akaratot, mivel azt Isten adta. Mindenki, aki azt mondja, hogy a Szent Szellem csináltatott vele valamit, az nem a Szent Szellem. A sátán igyekszik kontrollálni, ő elnyomja az emberi akaratot. Időnként kontrollba helyezi az emberi személyiséget és olyan állapotba helyezi, amiben egyáltalán nem tudjuk, mit csinálunk. Órák múlva magunkhoz térünk és rádöbbenünk, hogy olyasmit csináltunk, ami egyáltalán nem állt szándékunkban. De Isten soha nem tesz ilyet. Ha olyan valamivel találkozol, ami igyekszik kontrollálni téged, akkor alapvetően szemtől szembe állsz a varázslással.
Sámuel 1. könyve 15:23 Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az ÚR igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király!
Ennek a gonosz erőnek három fajtája van. A varázslás a hatalmi elem. Van jövendőmondás, ami a kinyilatkoztatásos elem és leggyakrabban jövendőmondásban látjuk. Azután ott van a boszorkányság, ami bizonyos dolgokat, vagy tárgyakat használ az ember kontrollálására. Röviden meg fogjuk nézni ezt a három dolgot, ahogyan működnek. A varázslás a lázadás következménye. Ahol lázadást találsz, ott megkeresheted a varázslást is, mert ezek ikertestvérek. Alapvetően egy lázadó társadalomban élünk, aki szándékosan elutasította Isten kormányzását Jézus Krisztus személyében, és az eredmény az, hogy egész társadalmakat átjárta a varázslás. Ha szabadítással szolgálsz az emberek felé és valaki megszabadul a lázadás szelleméből, a következő dolog, amit keresned kell, az a varázslás szelleme. A varázslást én úgy nevezem, hogy a bukott ember vallása. Mindenhol megtalálható a földön, minden nemzetben. Különböző formái vannak, de vannak bizonyos hasonlóságok, amiket megtalálunk az un. Primitív vallásokban. A célja a kontroll. Igyekszik kontrollálni bizonyos dolgokat, először is a természet erőit. Sok nemzetben vannak un. Esőcsinálók, boszorkánydoktorok, akik elérik, hogy essen az erő. Ezt próbálják megtenni, vagy igyekeznek kontrollálni a termést és termékenységet létrehozni a földön, de a cél a kontroll. A második cél, amit kontrollálni akarnak, az életünk folyama. Különösen az a képesség, hogy gyermeket nemzzünk. 1987-ben a feleségemmel Zambiában voltunk egy nagy összejövetelen Zambia észak-keleti sarkában, ahol 7000 afrikai hívő gyűlt össze. Sok mindenért imádkoztunk, az egyik a meddő nőkért, akik gyermeket akartak, de nem lehetett nekik. Kb. 200 nő gyűlt össze előttünk, a tolmácsom, aki nagyon jól ismerte a saját népét, nem akarta, hogy imádkozzunk, amíg fel nem tett egy kérdést. Azt kérdezte, hányan mentetek boszorkánydoktorokhoz italért, hogy meggyógyítsa a meddőséget? Csak két nő nem emelte fel a kezét. Ez ad némi képet arról, hogy milyen befolyásuk van a boszorkánydoktoroknak, olyan társadalmakban, mint az afrikai és ázsiai. A harmadik dolog az, hogy a varázslás igyekszik embereket kontrollálni, hogy más emberek azt tegyék, amit mi akarunk. Ennek különösen nyilvánvaló módja, amikor egy nő azt akarja, hogy feleségül vegyék. Egy nő lát egy férfit, akihez hozzá akarta menni, elmegy a boszorkánydoktorhoz, vesz egy bájitalt és megitatja a férfival vagy valami hasonlót tesz, és meg van győződve arról, hogyha a férfi megissza, akkor szerelmes lesz belé. Ez csak három a sok példa közül, de szeretném kiemelni, hogy a cél mindig a kontroll és ez az erő mindig gonosz, de természetfeletti. Egy pillanatra se képzeld, hogy Istené az egyetlen erő, ami természetfeletti módon működik. Az ördögnek is sok természetfeletti ereje van és ebből sokat használnak a varázslásban, ami gonosz és természetfeletti. A természetfelettinek sokféle fajtája van, jellemző, hogy az igaz vallás hamisítványai, ami az Isten emberekkel kötött szövetségén alapul, először Mózes törvényén, majd Jézus halálán. Itt van néhány módja annak, ahogy a varázslás bizonyos értelemben lemásolja az igazi Istentől adott vallást, először is az áldozatokban. Az áldozatok a legtöbb vallás varázslásnak normális része, emberáldozat is van köztük és ez nem valami múltbéli dolog. Az USA-ban gyakran történik emberáldozat. Boszorkányok gyülekezetében, vagy kultuszokban fordul elő. Az történik, hogy a kultusz vezetője megtermékenyít egy nőt, aki a kontrollja alatt van, a nő terhes lesz és elintézik, hogy a születést soha nem regisztrálják, azután feláldozzák a kis csecsemőt a sátánnak. Ez nem valami a távoli múltból, vagy un. primitív országokból. Ez sokfelé megtörténik és nem kételkedem, hogy Britanniában is vannak hasonló példák. Azután a varázslás esküket használ, ami bibliai, sok bibliai eskü van. Szövetségeket használ, boszorkány csoportokban, vagy más sátáni csoportokban emberek szövetségeket kötnek egymással. Ebben átkokat használnak, ez a specialitásuk. Ez az egyik legerősebb eszközük. Azt akarom mondani, hogy valóságos erő van a sátáni átkokban, ne nevess rajta. Ne mondd, hogy velem nem történhet meg. Ha elolvasod a könyvemet az „Áldás vagy átok”, abban vannak példák sátáni átkokra, amik majdnem tönkretették emberek életét. A varázslás ereje természetfeletti. Azt szeretném mondani kedves testvéreim, hogy ez a csata nem a természetes síkon zajlik, hanem a természetfelettin. Isten ereje természetfeletti, a sátán ereje is természetfeletti. A sátán szolgáinak természetfeletti az erejük, és higgyétek el nekem, hogy Isten szolgáinak szükségük van a természetfeletti erőre. Egyéb dolgok, amiket használnak, az igézés, amikor egy embert megigéznek, ráolvasások. Kb. 20 éve, mióta az Államokban élek, egy ember megbeszélt velem egy találkozót és azt mondta, elnézést szeretnék kérni öntől, mert én varázsló vagy boszorkánymester vagyok. Mérges lettem önre, mert beszélni szerettem volna önnel egy összejövetelen, de ön nem akart és én átkot mondtam a családjára, ezért elnézést szeretnék kérni. Nem voltam benne biztos, hogy igazat mondott, és folytatta és dicsekedett a varázslásban elért eredményeivel. Azzal dicsekedett, hogy elérte a telekinézist. Tudjátok mi az? Amikor valaki távolból tud tárgyakat mozgatni úgy, hogy nem ér hozzájuk. Elmesélte, hogy elérte, hogy a neve ki legyen törölve egy listáról, ami be volt zárva egy szobába, ahová ő nem mehetett be. Rájöttem, hogy a varázslás legerősebb formája a ráolvasás és most erre specializálódtam. Nem hiszek el feltétlen mindent, amit mondott, de ez bepillantást adott nekem a Szent Szellemben való éneklés erejébe. Ez a ráolvasás ellenpárja. Ha ismersz más országokat, tudod, hogy a ráolvasás nagyon – nagyon gyakori. Általában használják és a varázslás gyakori megnyilvánulási formája. Aztán ott vannak a szerelmi bájitalok, amiről már beszéltünk, azután a kábítószerek. Alapvetően minden drog, amiről ma olyan sokat hallunk, mind a boszorkányság megnyilvánulásai. A boszorkányság felhasznál bizonyos dolgokat emberek kontrollálására. A másik dolog, amit a varázslás használ, az a zene. Nézd meg ma a keményrock kultúrát a kábítószereivel. Ez tökéletes példa a boszorkányságra. Amennyire tudom, afrikaiak, kérlek bocsássatok meg, ha tévedek, a legtöbb Afrikán keresztül, Dél-Amerikán jött nyugatra. De nem új Afrikában a dob ritmusa. Afrikában a varázslás eszköze volt évszázadokon át. Egy boszorkánydoktor sikere az, ha megtudja, hogyan érje el, hogy az emberek egy démon uralma alá kerüljenek. Bájitalokat, zenét és egyéb dolgokat használnak. Régen, amikor egyik törzs a másik ellen ment, a boszorkánydoktor feladatta az volt, hogy megtöltse törzsét démonokkal, hogy legyőzhetetlenek legyenek. Az egyik fő eszköz, amit használtak, a zene volt. Szülők, ha ma olyanba ütköztök, hogy keményrock és drogok, akkor a varázslásba ütköztetek, ez a helyes neve. Az egész terület, amiről beszélünk, a sötétség és félelem légkörét találjuk, átjárja az egészet. Szeretnék két példát mutatni arra, hogy a varázslás természetfeletti módon működik. Az egyiket egy Új-zélandi hölgytől kaptam, ezt írta: szeretném megköszönni, hogy a tanításod, milyen nagy szerepet játszott abban, hogy megszabadultam a depresszióból és az aggódásból, sok elmebetegség van a családomban. Több családtagom volt a pszichiátrián. 1988-ban depressziót állapítottak meg nálam. Hallottam az áldás és átokról szóló tanításod a Rádió Rémában az autóban, mikor egy barátomhoz mentem. Otthon is hallgattam tovább, hogy minden részt meghallgassak. Ötödik nap készültem elmondani az imát, hogy megszabaduljak a családi átkoktól, de a rádióhullámokban zavar lett és jazz zene kezdett átjönni a hangod fölött. Én üvöltve próbáltam a zenét túlharsogni és ahogy az áment elmondtad a zavarás megszűnt. Ez nem természetes, ez természetfeletti. Évekkel ezelőtt én és a feleségem találkozunk egy zsidó hölggyel Dél-Afrikában, aki megvallotta Jézust Messiásnak. Elmondta, hogy egyszer mindkét keze megbénult reumás ízületi gyulladás miatt. Egyfolytában fájdalmai voltak és nem tudta használni a kezeit. Egy keresztény barátja azt mondta, hogy van három kazettám, amit meg kell hallgatnod. A címe átkok, okok és gyógymód. Ez a zsidó hölgy, kifinomult személyiség volt és nem hitt az átkokban, úgy gondolta, azok a középkorhoz tartoznak, de a barátja kedvéért úgy döntött meghallgatja. A végén imát szoktam mondai, ahol az emberek felszabadítják magukat az átokból. Ekkor a kazetta begyűrődött. Nem forgott tovább és nem jött ki, ne mond nekem, hogy ez természetes. A barátja odaadta neki gépelve az imát. A hölgy felolvasta az átokból való szabadulás imáját, mire befejezte az ujjai teljesen fellazultak, egyáltalán nem fájtak és később az orvos megállapította, hogy nincs reumás gyulladása. De gondoljunk bele, hogy meddig elment az ördög, hogy megakadályozza annak az imának az elmondását. Remélem érted, hogy nem természetes erővel van dolgunk, hanem természetfeletti erővel, amelynek van bizonyos ráhatása az eseményekre. Nincsenek teljesen az uralma alatt, de sokkal többet kontrollál, mint amit mi készek vagyunk elismerni. Amiről beszéltem, azt úgy nevezném, hogy pogány varázslás. De a varázslás keresztény formájú álruhában is megjelenhet. A sátán több kárt tehet a gyülekezetben belülről, mint kívülről. Emlékezz arra, hogy mindig igyekszik beszivárogni a gyülekezetbe. Szeretnék erre egy nagyon eleven példát mutatni erről az Apcselből.
Apcsel 16:16-18 Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: “Ezek az emberek a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek! Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: “Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy odalett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket.
Látod a jövendőmondás erejét? Ez varázslás. Sok hasznot hajtott. A görög szó azt mondja, hogy volt egy szelleme, egy pithon. A kígyó, a pithon különösen kapcsolatban áll a jövendőmondással. Ez nem olyan kígyó, ami megmérgezi az embereket, hanem olyan, ami körbefonja magát és kiszorítja belőlük az életet. Egy híres médium Washingtonban, akinek a nevét nem kell említenem, aki írt egy könyvet arról, hogy úgy kapta az ajándékát, hogy egy kígyó ágyba bújt vele és köré tekeredett. Elhinnétek, hogy több millió keresztény elhinné, hogy ez az ajándék Istentől van? Az egyik leghíresebb karizmatikus prédikátor, akinek ha megmondanám a nevét mindenki ismerné itt, történetesen tudom, hogy elment hozzá. Szörnyen mély a megtévesztés a gyülekezetekben ebben a dologban. Most figyeljük meg, hogy a lányka szolga volt és az urainak sok haszont hozott a jövendőmondásával. Barátaim, testvéreim, az emberek nem fizetnek pénzt azért, ami nem csinál semmit. A jövendőmondás bizonyos fokig működik. Feleségem megtérése előtt elment egy jövendőmondóhoz, akivel még sosem találkoztak. Ez a nő három tényt megmondott neki az életéből, ezek teljesen igazak voltak, de nem Istentől jöttek. Ne légy naiv, hogy azt gondold, amikor természetfeletti igazságot tárnak eléd, annak a forrása Isten, mert könnyen lehet, hogy a sátán az. A lányka urai megharagudtak, mert elvesztették a bevételi forrásukat, miután a szellem kiment a lánykából, már nem tudott többet jövendőt mondani. Figyeljük meg, hogy minden szó, amit mondott, igaz volt. Ezt csak természetfeletti kijelentés által tudhatta, hogy ők Isten emberei. Úgy tűnt, hogy támogatja Pál és Silás szolgálatát, de a sátántól volt. Úgy hiszem, a sátán be akart szivárogni a gyülekezetbe Filippiben, mindjárt a kezdettől. És ha Pálék olyanok lettek volna, mint néhány mai misszionárius, a szolgálólányt a gyülekezet alapító tagjává tették volna. Figyeld meg, hogy Pál nem a lányhoz beszélt. Egy démonikus lány szabadulása az egész városban felfordulást okozott. Tegnap este beszéltem nektek a sátán angyaláról, amely gyötörte Sault. Ott volt, a munkáját végezte, az egész városban zavargást keltett, Pált és Silást börtönbe vetették, miután jól megverték őket, csak azért, mert kiűzték a démont a szolgálólányból. Miért volt olyan mérges a sátán? Mert meghiúsították a tervét. Pál nem fogadta el, hogy ez Istentől van. Felismerte, hogy a forrása a sátán és teljesen elutasította. Sok mai misszionárius azt mondaná, hát nem csodálatos, ő tényleg tudja kik vagyunk, legyen a gyülekezetünk tagja. Ismeritek azt a kifejezést, hogy ötödik hadoszlop? A történet eredete 1936-ban kezdődött Spanyolországban, ahol a spanyolok egymás ellen harcoltak, egy spanyol tábornok egy spanyol várost ostromolt. Valaki megkérdezte tőle, mi a terve a város elfoglalására, ő azt mondta, van négy hadoszlopon a négy égtáj felől, de az ötödik hadoszlopomtól várom, hogy bevegye a várost. És hol van ez az ötödik hadoszlop, kérdezték tőle, bent a városban felelte. A sátánnak is van ötödik hadoszlopa a gyülekezetben sok évszázada. Ez az első számú módja, a gyülekezet munkájának a meghiúsítására. Lassan eljutok a témámhoz, a varázslás álruhában. Amikor a varázslás keresztény köntösben működik és keresztény nyelvezetet használ, és látszólag keresztény. Ez sokkolhat néhányatokat, de elmondom, hogy nem elméletet mondok, hanem az elmúlt 20 év személyes tapasztalatát és megfigyeléseit és foglalkoztam ilyen esetekkel. 1970. körül az USA-ban, nagyon benne voltam az emberek démonoktól való megszabadításának szolgálatában. Inkább hirhedt lettem, mint híres, sőt eretneknek kiáltottak ki, mert démonokat űztünk ki keresztényekből. Soha nem vonták vissza a kijelentésüket, bár ma már barátok vagyunk. Azt mondják, hogy a Katolikus Egyház sosem von vissza kiadott rendeletet, hanem újakat ad ki helyette. Ez is a varázslás bizonyos formája. Megkérdeztem Istent mi a definíciója a varázslásra, A varázslás az a próbálkozás, hogy kontrollálj embereket és elérjék, hogy megtegyék, amit akarsz, bármilyen szellem felhasználásával, kivéve a Szent Szellemet. Ha valakiben van egy szellem, amit használni tud, az nem a Szent Szellem, mert a Szent Szellem Isten, és senki nem használhatja Istent. És testvérem, ha végigmész a karizmatikus mozgalmon az egész világon, úgy fogod találni, sok ember állítja, hogy használja a Szent Szellemet. Nagyon örülök, hogy Isten előre figyelmeztetett. Most a varázslásról fogok beszélni a gyülekezetekben, Krisztus testében, a varázslásról álruhában. Meg kell értenünk, hogy a varázslás elsősorban a test cselekedete.
Galata 5:19 A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
Ha varázslást mondasz, a boszorkányság és jövendőmondást is érteni kell alatta, mert az három megnyilvánulási formája. A varázslás az ember testi természetének kifejezése, mert az ember testi természete arra vágyik, hogy kontrolláljon más embereket és elérje, hogy azt tegyék, amit mi akarunk. Ez a vágy soha nem Istentől jön. A varázslás sokszor egy gonosz szellem, démon, ami a testen keresztül jött be. Ahogy a kívánság lehet az ember bukott természetének kifejezése, de ha egy ember rendszeresen enged a kívánságnak, végül a kívánság a gyűlölet, a félelem démonának a szolgája lesz. Minden erős érzelem ilyen. Alapvetően természetesek, de ha engedünk nekik, szinte kivétel nélkül szellemek szolgái leszünk. Van három kulcsszó, ami a varázslás jelenlétét és működését jelzik, az első a manipuláció, a másik a megfélemlítés, a harmadik a leuralás. A cél mindig a harmadik, a leuralás. A manipuláció elkezdődhet a születéskor.
Zsoltárok 53:3 (53:4) Mindnyájan elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.
Angolban úgy van, hogy: Pártütők a bűnösök, már amikor világra jönnek, tévelygők a hazugok, mint megszületnek. Amikor egy újszülött csecsemő sír, mert tele van a pelenkája, felveszik, kicserélik neki és megnyugszik, de legközelebb akkor is sír, amikor nincs semmi gondja, azért, hogy felvegyék, ez már manipuláció. Nem kell öregnek lenned ahhoz, hogy gyakorold. Hadd mutassak néhány dolgot a mai kultúrából. Először is a reklám területe. Sok reklám etikus, és hasznos célt szolgál, de a reklámokban sok rejtett varázslás van. Büszkeségre és pénzsóvárgásra építenek. Beszéltem reklámszakemberrel, el lennél képedve milyen pszichológiai eszközöket vetnek be a reklámok tervezésekor. Mi a célja ennek a manipulációnak? Hogy azt akard, amire nincsen szükséged, és vedd meg azt, amire nincsen pénzed. Ez többek között függőségekhez vezet, nikotin, alkohol. Látod azt a gyönyörű képet a cowboy-kalapos emberrel a gyönyörű lovon, még csak nevet sem kell kiírniuk, tudod mit jelent. Vásárlási függőséget is kialakít. A vásárlás sok embernél függőség. A nem vallásos zsidó emberek között az egyik leggyakoribb függőség a vásárlás. Férj feleség kapcsolatban gyakran mindkettőn úrrá lesz a varázslás. Mivel a férj az erősebb, ő a megfélemlítést fogja választani, a nő a manipulálást és általában a nő győz. A férfi dühére, erőszakosságára meghunyászkodik a család, hogy minden úgy lesz, ahogy akarja, csak nyugalom legyen. Mi volt az indítéka, a kontroll. Vagy lehet féltékenység által kontrollálni. Ha a nő kilép a neki kijelölt korlátok közül olyan őrült lesz a férj, hogy a nő félni kezd. A duzzogás: apám sikeres ember volt, de ha bizonyos dolgok nem tetszettek neki, duzzogni kezdett és 48 órán át nem beszélt, ezt egy nő sem bírja elviseli, inkább megtesz mindent. A feltáratlan indíték a szívében a kontroll, „ahogy én akarom”. A feleség elméletileg a gyengébb edény. Általában a feleség a gyengeség útját választja, megbántott érzések, könnyek, felháborodás, érzelmi zavarok, érzelmi összeomlás és ez nincs megtervezve, ez mind a láthatatlan világban van. Volt egy keresztény család, ahol a hölgy okkult háttérrel rendelkezett. Amikor nem úgy történtek a dolog, ahogy ő akarata, migrénes fejfájása lett. A halálán volt, az üzenet körbement a családon: anyunak migrénje van, na zajongj. Ez manipuláció, nem volt megtervezve, nem volt tudatos., de a természetfeletti okkult világból jött. A másik mód, ahogy a feleségek manipulálják a férjüket a bűntudat. Amikor a nő az akaratát érvényesíteni akarja, finoman céloz rá és emlékezteti milyen rosszul bánt vele, az eredmény bűntudat. Véleményem szerint a Szent Szellem soha nem kelt bennünk bűntudatot. A Szent Szellem meggyőz a bűnről. De ha bűntudattal küszködsz, az nem a Szent Szellemtől van. A leghatékonyabb mód a manipulálásra, ha az emberekben bűntudatot keltenek. (mártírsággal is lehet manipulálni: tudod mit tettünk érted, milyen fontos ez nekünk). Alapvetően a zsidó nők mestermanipulátorok. Meg kell tanulni felismerni és kezelni, akkor lesz teljesen nyílt és őszinte a kapcsolatunk egymással. Megfigyelésem alapján megtanultam, hogy a manipuláció valójában varázslás. Gyakrabban érint nőket, mint férfiakat. Másfelől, ha egy férfit vesz az uralma alá, szörnyet csinál belőle, aki hihetetlenül gonosz és nehezen kezelhető lesz. A nőknél sok esetben a varázslás női vonalon öröklődik, nemzedékről nemzedékre. Sok lány csecsemő születik úgy, hogy bennük van a varázslás szelleme. Amerika mély déli részén láttam ezt (Alabama, Missisipi), ez a „déli hölgy” hagyománya higgyétek el nekem, hogy manipulációval jönnek a világra. Nem négerekről beszélek, nekik is megvannak a problémáik, A déli hölgyről beszélek, ami nemzedékről nemzedékre száll. Sok nőben megvan ez a probléma. Szembe kell vele nézned és kiáltanod kell Istenhez a szabadulásodért. Nem lesz könnyű szabadulás. Olyan lesz, mintha valamit kirángatnának a belsődből és ha van egy szertő és hívő férjed, kérned kell a segítségét, vagy kérhetsz lelki gondozást. Nem mondom, hogy Isten ne tudná megtenni enélkül, de ez nagy küzdelem. Házasságban van még egy módja a manipulálásnak, hogy visszatartják a szexet. Testvéreim, ezt kifejezetten megtiltja a Szentírás.
Korintus 7:3- A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.
Senkinek nincs joga megtagadni a szexuális kapcsolatot a társától. Nem mondom, hogy a nőknek el kell fogadniuk teljesen perverz és mocskos dolgokra a szex nevében. Remélem világos voltam. Nagyon szánok egyes nőket, akik komoly meghurcoltatásokon esetek át emiatt. Most nézzük meg, hogyan manipulálnak a gyerekek. Általában lázadással, hisztizéssel, ez zavaró a szülőknek, különösen, amikor vendégek vannak. Ahelyett, hogy keményen és tekintéllyel foglalkoznának vele, csendesítik. A szülők a gyerekeket úgy manipulálják, hogy a birtoklás szörnyű formáját választják. Amikor kialakítod, hogy a gyermek tőled függjön. Ismertem egy utazó szolgálót, aki minden nap felhívta az anyukáját. Manipulálták őt, függőségre nevelték, bűnösnek érezte magát, ha bármikor is megbántotta az anyját. Másik formája a kizsákmányoló szeretet. Ha szereted mamit, lemész a boltba. Anyák, bűnös dolog így beszélni a gyermeketekkel. Az is manipuláció, ha úgy neveled a gyereked, hogy a szereteted az irántad való jó viselkedésüktől függ. Nem kell kiérdemelni a szülők szeretetét az engedelmességetekkel, azt ingyen kell adni. Minden gyereknek abszolút biztosan kell éreznie, hogy a szülei szeretik, még akkor is, ha szófogadatlan. Sok lehetőség van a manipulációra a gyülekezetben. Először is a pénz kérése. Sok vezető manipulál, ami egy technika. Van itt öt ember, ki ma 500 fontot fog adakozni. Ez a bűntudatkeltés. Isten soha nem motivál bűntudattal. Ez olyan dolog, amit a világ sok részében láttam. Egy másik módja, hogy szívszaggató leírást adnak a tragikus helyzetekről, amiket láttak. Teljesen rossz, ha az embereket bűntudatból adakoztatjuk. Ez a sátán helyettesítése. Vagy: megkapod a gyógyulásodat, ha küldesz 50 fontot. Ha a legjobbat akarod a családodnak, küldj egy bőséges adományt és én imádkozni fogok bőséges áldásért. Hazugok. Ott van a félelemmel és fenyegetésekkel való motiváció. Ha elhagyod ezt a gyülekezetet soha nem leszel sikeres. Van egy bizonyosság, amikor ez megtörtént és a sikeres üzletember 10 évig nem volt utána sikeres, mert a pásztor átkot helyezett rá. Azután van a kérdezés nélküli lojalitás megkövetelése. Én vagyok a te pásztorod, engedelmeskedned kell nekem. Ha nem engedelmeskedsz nekem, akkor Istennek vagy engedetlen. Ez hazugság. De nagyon gyakori. Van olyan, hogy embereket bevonnak egy szövetségbe. Néhány gyülekezet induláskor ír egy szövetséget, amit a gyülekezetben mindenki aláírt, és azt mondták, soha nem oszlunk fel, válunk szét, mindig mindent megbeszélünk egymással. Egyetlen gyülekezetre sem emlékszem, amelyik túlélte. Hiszem, hogy ez Igeellenes, mert minden keresztény már egyesült egy szövetségben Jézus vérében, és nem kell más szövetség. Egyszer csak rájössz: nem tartozom ide, nem értek egyet ezekkel az emberekkel, elmegyek innen és akkor szövetségszegőnek fognak hívni. Ez tiszta manipuláció. Ez a szekták két jele. Ha ezzel az két dologgal találkoztál, szektával találkoztál és sok keresztény szekta van. Néhányan bele vagytok gabalyodva. Azt mondom, legyen erőd, hogy kijöjj. Ne maradj rabszolga életed végéig. Ne manipuláljanak bűntudattal vagy félelemmel. Aztán ott vannak a szellemi tevékenységek. Itt válok népszerűtlenné. Pl. ott van a nyelveken való szólást követő magyarázat. Két erős nő, ha ezt használja a pásztor ellen, lerendezi őt. Ez manipuláció, semmi köze a Szent Szellemhez. Aztán ott van az ima általi kontroll. Nem szabad imával kontrollálnunk valakit. Volt eset, hogy hallottam, hogy kényszerítettek engem az imáikkal, hogy menjek el imádkozni egy fiatalemberért. Minél többet tudtam róla, annál biztosabb voltam, hogy ez nem Istentől jött. Jó hölgyek voltak, de félre voltak vezetve. Volt egy mozgalom az USA-ban, hogy korán felkeltek és éjjel szóltak az emberek tudatalattijához, amikor aludtak, hogy azt gondolják és tegyék, amit tenniük kell. Ez varázslás. De van karizmatikus jövendőmondás is.
Ezékiel 12:24 Akkor nem lesz többé hiábavaló látomás és hízelgő jósolgatás Izráel házában.
Arról beszél itt, ami Izrael pusztulásához vezetett. A gyülekezetek ma tele vannak hamis látomásokkal és hízelgő jövendölésekkel. Hadd figyelmeztesselek ez ellen, ha hízelegnek neked.
Példabeszédek 29:5 Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé.
Testvéreim, sok ember igyekszik minket csapdába ejteni hízelgéssel. Különösen hízelgő próféciával. Igazi apostol leszel, Isten prófétának hívott el téged, nagy gyülekezet pásztora leszel stb. Ez a büszkeségre épít. Hiszek a próféciákban, sok dolgot megmondtak nekem előre az életemben próféciában és azok beteljesedtek. Hiszek a bölcsesség, ismeret beszédében, de tudom, hogy mindegyiküknek van sátáni hamisítványa. Csak egy javaslatot mondok arra, hogyan ismerheted fel a hamisítványt.
János 16:14 Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
Jézus itt a Szent Szellemről beszél, egyik legfőbb szolgálata az, hogy dicsőíti Jézust. És ahol a dicsőséget másnak adják Jézuson kívül, akkor megkérdőjelezheted, hogy vajon a Szent Szellem cselekszik-e. Amint az emberi személyiséget helyezik a középpontba és felemelik, és a figyelmed rá irányul: ő a válaszok embere, ő az, akihez mehetsz, ő az igazi ismeret beszédét mondja neked, alapvetően nagyon valószínűtlen, hogy ilyen, amikor a Szent Szellem cselekszik. Ő nem embereket dicsőít, hanem Jézust dicsőíti. A Szent Szellem bátorító, mondhat bátorító szavakat. Elmondom, hogyan érd el a Szent Szellem jelenlétét egy összejövetelen, nagyon egyszerű, emeld fel Jézust. Minél inkább felemeled Jézust, annál boldogabb a Szent Szellem. Nem kell erőlködnöd, ő jönni fog, amikor Jézusról és a Szent Szellemről beszélsz. A Szent Szellem kész arra, hogy jöjjön. De amikor egy embert, egy mozgalmat, vagy egy szervezetet, de akár egy élményt állítanak Jézus helyébe, akkor veszélyes talajon állsz. Sok pünkösdi tévedt el a Szent Szellem keresztség dicsőítése által. A Szent Szellem keresztséget tették Jézus helyére. Nem az a fontos, hogy a Szent Szellem erejéről prédikálj, hanem az, hogy a Szent Szellemben prédikálj. Még egy terület van, ami nagyon komoly és foglalkoznom kell vele a varázslás és manipuláció területén, ez a szexuális csábítás. Rengeteg van ma ebből a gyülekezetben. Amikor férfi vezetők nőket gondoznak, szorongó nőket, elhanyagolt nőket. Nőket, akik kiáltanak azért, hogy valaki gyengédséget mutasson irántuk, és nagyon ártatlan indítékkal is kezdődhet, de szexuális erkölcstelenséggel végződhet. Hiszem, hogy nekünk férfiaknak a szolgálatban meg kell védeni magunkat. Én személyesen soha nem gondozok nőt egyedül, a feleségem ott van velem. Az első feleségem is velem volt, amikor özvegy lettem akkor sem szolgáltam egyedül, hanem megkértem egy érett keresztény hölgyet, hogy legyen ott a szolgálat alatt. Soha nem tettem ki magam annak a kísértésnek. Gyakran elcsábítanak szellemi tekintély pozíciójában lévő férfiak. Nem tudom észrevettétek-e, de van valami a fekete díszruhában lévő papban, ami vonzó a női ösztön számára. A nők futnak a papok után. Ez nem támadás az egyházak ellen, amelynek papjai vannak, de van benne valami. Senki sem mentes ezektől a kísértésektől.
Példabeszédek 7:5 hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegen nőtől. Utána megy; mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond, egyszer csak fenyítő békóba. Mígnem átjárja a nyíl az ő máját. Miképen siet a madár a tőrre, és nem tudja, hogy az az ő élete ellen van. 7:25 Az ilyen nő útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire! Mert sok embert ejtett el megsebezve; életerős volt mind, akiket meggyilkolt. Háza a holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le.
Itt is a hízelgésről beszél. Az első számú célja az erős vezetőség. A sok rossz mellet azonban van jó is.
2Korintus 1:12 Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek.
A megoldás az egyszerűség és az őszinteség. Az egyszerűség a kétszínűség ellentéte, legyünk abszolút nyitottak, egyenesek, ne legyen rejtett személyes szándékunk. Ne legyenek álcázott indítékok. Ne legyenek rejtett kapcsolatok, járjunk a világosságban, mint ahogy ő is a világosságban járt. Néha ehhez ütközni kell.
Példabeszédek 27:5 Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetné.
Példabeszédek 28:23 Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg.
Figyeld meg megint a hízelgés szót, látod hányszor fordult már elő? Ha van valami rossz annak az életében, aki közel áll hozzád, vagy a gyülekezetben, ne a hátsó ajtón menj be, hanem menj be elöl. Vond felelősségre nyíltan. Van példa rá a Galata 2. fejezetében, Pál megfeddte Pétert. Milyen egyenes Pál beszéde, képmutatóknak nevezte őt. Péter volt a Nagy Apostol, Pál mégis megfeddte. Ma létrehoznának inkább egy anti-Péter csoportot, az egyházi politika nagyon testi. Meg kell tanulnunk egyenesnek, nyíltnak és őszintének lenni egymás felé, szeretettel, nem keserűen. Ha bármi, amit a varázslásról mondtam, érvényes rád, akkor két lehetőség van. Ha te használod a varázslást, térj meg és tagadd meg. Ha ellened használják utasítsd vissza. Lehet, hogy mindkét kategóriában benne vagy. Keress szabadulást.

(innentől szabadulás szolgálat zajlik)

Forrás:
Varázslás álruhában – videó, szinkron – Derek Prince

 IMA/Prayer

Eszter névjegye

"Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van." Máté 5:15 (CSIA)
Kategória: gyülekezet, hízelgés, jövendőmondás, kontroll, leuralás, varázslás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s