Jézus Krisztus gyülekezete a Földön – Derek Prince

Derek Prince 7PDF
A videó összefoglalóban képet kaphatunk az ősegyház és a mai állapot közötti különbségről, és a helyreállításról. „Azért az egység helyreállításáról beszélek, mert az Apcsel. alapján egyértelmű, hogy az Egyház kezdetben egységben volt. Csak azért mondom ezt, hogy rámutassak, hogy mennyire eltávolodtunk az ősegyház jellegétől. – Olyan nyomás fog ránk nehezedni az idők végén, hogy vagy el fogunk fordulni miatta az Úrtól, vagy még közelebb kerülünk hozzá.” Bővebben…

Kategória: antikrisztus, Atya-Fiú-Szent Sellem, egység, felekezet, gyülekezet, helyreállítás, utolsó idők, világ | Megjegyzés hozzáfűzése

Meg ne tévesszenek – Derek Prince

hamis prfétákPDF
Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy az utolsó idők legnagyobb veszélye a megtévesztés. Az alábbi videó összefoglalójából megtudhatjuk, hogyan jöhet be leginkább az egyéni és gyülekezeti életünkbe a megcsalattatás, mi a kiút és hogyan állhatunk ennek ellent. Bővebben…

Kategória: az Úr félelme, éber, büszkeség, csodák jelek, Derek Prince, hamis, hamis krisztus, hamis próféta, hűség, igazság, jövendőmondás, kegyelem, más Jézus, szellem evangélium, megkülönböztetés, megtévesztés, szekta, szenvedés | Megjegyzés hozzáfűzése

Az ámítók pedig növekednek

farkasPDF
Ezékiel 33:2-6 Emberfia! Szólj népedhez, és ezt mondd nekik: Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit. az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürtszót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürtszót, de nem törődött a figyelmeztetéssel: a vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon.  Apcsel. 18:6 (…) “Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok! (…)
Bővebben…

Kategória: ámítók, árvíz, csalók, elragadtatás, igézés, Jannes és Jambres, más Jézus, megítélés, megkülönböztetés, megszentelődés, megtévesztés, Templom, test, utolsó idő | Megjegyzés hozzáfűzése

Az ellenségek, akikkel szemben állunk 4. rész, a gyülekezet győzelme – Derek Prince

Derek Prince5PDF 4. rész
Derek Prince 1989-ben elhangzott négy részes tanításának a negyedik részében a gyülekezet győzelmét mutatja be. Azért osztom meg a videó összefoglalóját, mert a felismerés már fél győzelem számunkra. Megérthetjük, hogy mi az, amit elvár tőlünk Isten gyülekezeti és egyéni szinten, mit tehetünk mi, és mi a cél? Hogyan engedelmeskedhetünk Istennek és győzhetjük le ezeket az ellenségeket azokkal az eszközökkel, melyeket Ő a rendelkezésünkre bocsátott. Bővebben…

Kategória: ajándék, alázat, önszeretet, önzés, böjt, bot, diadal, dicsőítés, elkötelezettség, erő, fáraó, fegyverzet, győzelem, ima, imádás, iszlám, jellem, judaizmus, kihirdetés, Mózes, megosztás, muzulmán, ország, királyság, birodalom, szellemi fegyverek, szellemi hadviselés, szellemi harc, természetfeletti, utolsó idők | Megjegyzés hozzáfűzése

Az ellenségek, akikkel szemben állunk 3. rész, az antikrisztus szelleme – Derek Prince

Derek PrincePDF 3. rész
Derek Prince 1989-ben elhangzott négy részes tanításának harmadik részében az antikrisztus szellemét, a negyedikben a gyülekezet győzelmét tárgyalja. A videó összefoglalójával kedvet szeretnék csinálni a téma tanulmányozásához és egy hiteles keresztény szolgálat bemutatáshoz. Tanítása által könnyen felismerhetővé és beazonosíthatóvá teszi azokat az erővonalakat, amik az utolsó időkben megerősdöve hatnak Isten munkája és céljai ellen. De az Úré az utolsó szó. Bővebben…

Kategória: antikrisztus, iszlám, judaizmus, kereszténység | Megjegyzés hozzáfűzése