Az őrállói kenet

Dr. James Goll könyvének bemutatója: Az őrállói életmód

Ésaiás 62:6 Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az URat emlékeztetitek, ne legyetek némák.

Ezékiel 22:30 Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam.

 • A látók próféták, de nem minden próféta látó.
 • Az őrállók közbenjárók, de nem minden közbenjáró őrálló.
 • Isten választotta ki őket, ez egy elhívás, amire lehet igent vagy nemet mondani.
 • Nem tudtatok egyetlen órát sem vigyázni (állni) velem?
 • Az őrállás az ima egyik fajtája, de az ima szélesebb körű, mint az őrállás.
 • Magasabb szintű befolyásolást érhet el gyakorlás által.
 • Az Úr szolgáját az Úr birtokolja.
 • Súlyos teher nehezedik rá. Az Úr kormányzásának növekedése, és Istenben való biztosság-
 • Egész lényét átadja.
 • Teherhordók. Területük lehet a média, kormány, stb.
 • Neki ad Isten figyelmeztetéseket a bekövetkezendőkkel kapcsolatban és a résre áll, mint közbenjáró.
 • Kaphat üzenetet álmok, látomások, angyalok és meglátogatás által.
 • Az események előtt kapja a figyelmeztetéseket, hogy legyen ideje imádban közbenjárni, változtatni, beavatkozni, hogy azok ne történjenek meg, vagy kisebbek legyenek. (krízisintervenció)
 • Az ima embere, nem a programoké.
 • Ima által visszatart sötét erőket, terveket.
 • Kenet, palást.
 • Hatóköre van, család, város, gyülekezet, ország, nemzetközi.
 • Éjjel, nappal rendelkezésre áll.
 • Kihirdeti a megvallásokat.
 • Ábrahám alkudozott Istennel Szodomáért, prófétának és barátnak nevezi őt Isten.
 • Az őrállóság nem egy feladat, hanem kapcsolat. Bátorság, hit, barátság. Isten megjelenti titkát a barátainak. Ámos szolga, de Ábrahám barát. Ha bizalmas vagy, megmutatja a titkait.
 • Simeon és Anna is birtokolva volt. Böjt + imaszolgálata volt, egész nap a Templomban volt és kapcsolatban volt Vele.
 • Az őrállóságnak ára van, áldozathozó élet.
 • Elkülöníti magág, megszentelődik, Krisztus illatát hordozza, atmoszférája a 7 szellem.

Ésaiás próféta könyve 62:1 Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fáklya.

Videó: Az őrálló kenet – magyar felirattal (Prófétai Napló)